Prese

K. Millers, 2011.02.04., „Mājas Viesis” # 3 (438), 30 lpp., „Pilni meži spārnotas dzīvības”., foto - pdf

K.Millers, 2009. gads., „Putni dabā” # 1., 2 lpp., „Gada putns”. - pdf

K. Millers, 2006. gads., „Putni dabā” # 15.4, 16. Lpp., „Neraksturīgs cekulaino cīruļu Galerida cristata ligždošanas gadījums Latvijā”., - pdf

K. Millers, 2006. gads., „Putni dabā” # 15.4, 23. lpp., „Kukaiņu piekūna Falco vespertinus invāzija Latvijā 2005. gadā”. - pdf

K. Millers, 2005.05.24., „Latvijas avīze” # 139 (2335), 8. lpp.,„Jauns „torņu cīņu” rekords”. - pdf

K. Millers, 2004. gads, „Putni dabā” # 14.1, 30.lpp. „Kopsavilkums par interesantākajiem novērojumiem 2003/2004. gada ziemā
(no 1. decembra – 29. februārim), foto – ausainais cīrulis, foto – tundras sējas zoss. - pdf

K. Millers, 2004. gads, „Putni dabā” # 14.2, izdevuma vāka foto (Balgalvas grifs Gyps fulvus Medzē, Liepājas raj., 01.08.2003.) - pdf

K. Millers, 2003.11.10., „Mēs” # 41 (360), 6. lpp., „Zeltgalvīša bāzes diennaktis”. - pdf

K. Millers, 2003.08.05., „Diena” # 180 (3707), 1. lpp., „Latvijā redzēts baltgalvas grifs” foto. - pdf

K. Millers, 2003.08.08., „Diena” # 180 (3707), 15. lpp., „Kapēc Latvijā iemaldās baltgalvas grifi” foto. - pdf

K. Millers, 2003. gads, „Putni dabā” # 13.3, 6. lpp., „Pirmais bišu dzeņa Merops apiastra ligzdošanas gadījums Latvijā”. - pdf

 

Žurnāls Putni dabā 2009 pirmais izdevums –pdf
Kukaiņu piekūns 2006 -pdf
Cekulainie cīruļi 2006 -pdf
LV ziņas torņu cīņas 2005 maijs -pdf
Avīze Neatkarīgās pielikums 2003 oktobris -pdf
Žurnāls Putni dabā 2003 -pdf