Aprīlis 2021

Papildināts 17.04.2021. plkst.: 21:46:18
 
   
17.04.2021.
Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 2 Krievragciemā, Talsu novads (I.Grīnerte, K.Millers).

14.04.2021.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 Ādažos pie Gaujas - Baltezera kanāla, Ādažu n. (I.Deņisovs).

13.04.2021.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Smislovs).

 
12.04.2021.
Sarkanā klija
(Milvus milvus) 3 (1 + 2) migrācijā Kolkas apkārtnē, Dundagas n. (I.Krams, M.Munkevics), 1 Naudītes pagastā, Dobeles n. (A.Platais).

 
11.04.2021.
Tītiņš (Jynx torquilla) 2 vokalizē dažādās vietās Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups). Samērā agrs pirmo pavasara migrantu novērojums.

 
10.04.2021.
Lielgalvis
(Netta rufina) 1 T Kaņiera ezerā, Engures n. (Reta Putna Trauksme grupa/R.Rekmanis).

 
09.04.2021.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 Birznieku apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs). Stepes lija (Circus macrourus) 1 ad T Stāmerienā, Gulbenes n. (B.Pušpure). Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 1 kopā ar 30 parastajiem ķeģiem (Acanthis flammea) un 5 ģirličiem (Serinus serinus) Pāvilostā (Reta Putna Trauksme grupa/R.Rekmanis).

04.04.2021.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 kopā ar ~50 Anser sp. zosīm Bernātu polderī, Nīcas n. (I.Brediks). Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks). Melnā klija (Milvus migrans) 1 Bernātu polderī, Nīcas n. (I.Brediks). Samērā agrs pirmā pavasara migranta novērojums. Purva tilbīte (Tringa glareola) 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs). Agrs pirmā pavasara migranta novērojums.

03.04.2021.
Sarkanā klija
(Milvus milvus) 1 Talsos (J.Ukass).

 
02.04.2021.
Sarkanā klija
(Milvus milvus) 1 Kapsēdes apkārtnē, Grobiņas n. (I.Brediks). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 Ānes apkārtnē, Jelgavas n. (A.Kuročkins). Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe) 1 T Zvirgzdusalā, Rīga (A.Ceriņa). Samērā agrs pirmā pavasara migranta novērojums. Tumšā čakstīte (Saxicola rubicola) 2 (T & M) Saraiķu muižas apkārtnē, Pāvilostas n. (I.Brediks). Šajā apkārtnē ligzdošanas sezonās kopš 26.04.2019. (I.Mārdega).

01.04.2021.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 kopā ar ~600 Anser sp. zosīm Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).

 

Lokālie ziemotāji 2020/2021

Papildināts 07.03.2021. plkst. 19:54:31 Aktivizēta 04-Jan-2021 un slēgta 26-Feb-2021

   
Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 1 2cy Daugavā pie Ķengaraga, Rīga. Kopš 01.01.2021. (U.Piterāns). Pēdējais novērojums: 22.01.2021., I.Deņisovs.

Baltpieres zoss (Anser albifrons) 1 1cy Daugavā pie Ķengaraga, Rīga. Kopš 29.10.2020. (V.Spuņģis). 2 1cy kopš 10.12.2020. (E. & V.Smislovi). Pēdējais novērojums: 2 1cy 30.01.2021., A.Klepers.

 
Baltpieres zoss (Anser albifrons) 1 1cy Šuņupē, Daugavpils. Kopš 15.12.2020. (A.Erts). Pēdējais novērojums: 24.02.2021., A.Erts.

Meža zoss (Anser anser) 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. Kopš 27.12.2020. (I.Deņisovs). Pēdējais novērojums: 28.12.2020., I.Deņisovs.

 
Pelēkā pīle (Anas strepera) 1 Šuņupē, Daugavpils. Kopš 13.12.2020. (A.Erts). Pēdējais novērojums: 04.02.2021., kad 2 A.Erts.

Pelēkā pīle (Anas strepera) 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga. Kopš 15.12.2020. (I.Deņisovs). Pēdējais novērojums: 25.12.2020., I.Deņisovs.

 
Pelēkā pīle (Anas strepera) 2 Daugavā pie Audupes ietekas, Rīga. Kopš 28.01.2021. (I.Deņisovs). Pēdējais novērojums: 03.02.2021., I.Deņisovs.

Platknābis (Anas clypeata) 1 M/2cy Daugavā pie Ķengaraga, Rīga. Kopš 16.01.2021. (J.Vīgulis). Pēdējais novērojums: 30.01.2021., A.Klepers.

Garkaklis (Anas acuta) 1 T Sarkandaugavas attekā, Rīga. Kopš 12.12.2020. (I.Deņisovs). Pēdējais novērojums: 07.02.2021., I.Deņisovs.

Krīklis (Anas crecca) 18 (8 TT & 10 MM) Sarkandaugavas attekā, Rīga. Kopš 12.12.2020. (I.Deņisovs). 17.01.2021., 18 (8 TT & 10 MM) I.Deņisovs. Pēdējais novērojums:07.02.2021., kad 1 M/2cy, I.Deņisovs.

Krīklis (Anas crecca) 5 (1 T & 4 MM/1cy) Šuņupē un Daugavā, Daugavpils. Kopš 14.12.2020. (A.Erts). 5 (1 T & 4 MM/1cy) 12.01.2021., A.Erts. Pēdējais novērojums: 24.02.2021., kad 3 (T & 2 M/2cy), A.Erts.

Brūnkaklis (Aythya ferina) 1 T Dārziņu attekā, Salaspils n. Kopš 14.01.2021. (M.Kilups). Pēdējais novērojums: 30.01.2021., A.Klepers.

 
Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 1 Šuņupē, Daugavpils. Kopš 12.02.2021. (A.Erts). Pēdējais novērojums: 19.02.2021., A.Erts.

 
Lielais dumpis (Botaurus stellaris) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. Kopš 10.01.2021. (E.Smislovs). Pēdējais novērojums: 14.02.2021., I.Gaile.

Lielais dumpis (Botaurus stellaris) 1 Ezerkrastā, Liepāja. Kopš 17.01.2021. (E.Haberkorns, I.Brediks u.c.). Pēdējais novērojums: 06.02.2021., I.Grīnerte, K.Millers.

 
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 16 Lielajā Baltezerā, Ādažu n. Kopš 23.12.2020. (I.Deņisovs). Pēdējais novērojums: 28.12.2020., kad 12 Baltezera kanālā, Ādažu n., I.Deņisovs.

 
Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 Vaidavas ezerā pie Strīķupes iztekas, Kocēnu n. Kopš 13.12.2020. (A.Klepers). Pēdējais novērojums 19.01.2021. A.Klpers.

 
Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta notekūdeņu rores, Liepāja. Kopš 14.01.2021. (K.Millers). 2 īpatņi 17.01.2021. (I.Brediks, E.Haberkorns). Pēdējais novērojums: 06.02.2021., kad 2, I.Grīnerte, K.Millers.

 
Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 2 (ad & 1cy) Sarkandaugavas attekā, Rīga (I.Deņisovs). Pēdējais novērojums: 07.02.2021., kad 5 (2 ad & 3 2cy) I.Deņisovs.

Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 1 1cy Šuņupē, Daugavpils. Kopš 14.12.2020. (A.Erts). Pēdējais novērojums: 21.02.2021., A.Erts.

 
Mērkaziņa (Gallinago gallinago) 2 Dārziņu attekā, Salaspils n. Kopš 07.12.2020. (V.Smislovs). Pēdējais novērojums: 05.03.2021., kad 2, V.Smislovs.

 
Plukšķis (Turdus iliacus) 2 Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs). Kopš 15.01.2021. (I.Deņisovs). 2 īpatņi 19.01.2021. (I.Deņisovs). Pēdējais novērojums: 31.01.2021., kad 1, I.Deņisovs.

Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) 1 Mangaļsalā, Rīga. Kopš 13.12.2020. (I.Deņisovs). Pēdējais novērojums: 24.12.2020., kad 2, I.Deņisovs.

 
   
D. un S.Elferti