Februāris 2015

Papildināts 31.03.2015. plkst. 22:14:50
Kopš 09-Dec-2014. aktivizēta sadaļa
"Lokālie ziemotāji 2014/2015",
kas skatāma zem "Februāris 2015"
 
   
28.02.2015.
Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 kopā ar ~600 Tundras/Taigas sējas zosīm (Anser fabalis/serrirostris) Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte). 10. un vienlaicīgi arī agrākais šīs sugas novērojums Latvijā! Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria) 4 kopā ar ~80 Ķīvītēm (Vanellus vanellu) Kamārces pļavās, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte). Pirmie pavasara migranti. Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 Kaušas apkārtnē, Riebiņu n. (G.Grandāns u.c.). Šajā vietā kopš 08.02.2015. (K.Dukule - Jakušenoka).

 Branta ruficollis
27.02.2015.
Garkaklis (Anas acuta) 1 T Pilsētas kanālā Eksporta ielas/Kronvalda bulvāra apkārtnē, Rīga (D.Boiko u.c.). Šajā apkārtnē kopš 11.01.2015., kad Andrejsalas N galā, Rīga (K.Funts). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 ad lokāli Krievlaukos, Ventspils n. (J.Ashton-Booth u.c.). Sila strazds (Turdus viscivorus) 1 Dundagas apkārtnē, Dundagas n. (O.Metcalf). Visdrīzāk ziemojošs īpatnis.

 Anas acuta
25.02.2015.
Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 2 pie Mērsraga ostas, Mērsrags, 2 Bērzciemā, Engures n. (V.Ādamsons, G.Saulītis). Agrākie pavasara migrantu novērojumi Latvijā! Lauku balodis (Columba palumbus) 1 Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 Tukuma apkārtnē, Tukuma n. (M.Kilups).

 
23.02.2015.
Mazais gulbis (Cygnus columbianus) vismaz 2 kopā ar >60 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). Lielais baltais gārnis (Ardea alba) Bārtas upes krastā, Nīca (S.Simsone-Buka). Visdrīzāk ziemojošs īpatnis. Dzērve (Grus grus) 1 uz lauka Cērkstes apkārtnē, Engures n. (U.Rēvalds). Pirmie pavasara migranti. Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 3 (1 3cy un 2 2cy) Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (U.Piterāns). 2 2cy šajā vietā kopš 15.02.2015. (I.Deņisovs).

Cygnus columbianus
 Larus cachinnans
22.02.2015.
Tundras/Taigas sējas zoss (Anser fabalis/serrirostris) ~1000, Taigas sējas zoss (Anser fabalis) ~30, Baltpieres zoss (Anser albifrons) ~10 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis). Meža balodis (Columba oenas) 3 Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Ādamsons), 23 (5+12+6) Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis). Visām sugām pirmo pavasaru migrantu novērojumi. Dziedātājstrazds (Turdus philomelos) 1 Saulkrastos (O.Opermanis). Visdrīzāk ziemojošs īpatnis.

 
21.02.2015.
Lielais dumpis (Botaurus stellaris) migrācijas balss naktī Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! Lauku balodis (Columba palumbus) 1 Skultē, Mārupes n. (D.Leimane). Visdrīzāk ziemojošs īpatnis. Lauku cīrulis (Alauda arvensis) 1 L.B.T. graudu termināla apkārtnē, 1 migrācijā uz N pie Liepājas ostas N mola, Liepāja (J.Jansons). Pirmie pavasara migranti.

 
19.02.2015.
Ķīvīte (Vanellus vanellus) 5 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte). Pirmie pavasara migranti.

 
17.02.2015.
Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus) 2 Daugavā, Daugavpils (A.Erts). Pirmie pavasara migranti. Lauku lija (Circus cyaneus) 1 ad T Degumnieku laukos, Madonas n. (D.Vasiļevskis). Pavasara migrants? Meža balodis (Columba oenas) 1 Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko).

Cygnus cygnus
 Circus cyaneus
15.02.2015.
Pelēkās zosis (Anser sp.) >20 Papes ezerā un tā apkārtnē, Nīcas/Rucavas n. (I.Mednis). Meža zoss (Anser anser) 7 lokāli Papes ezera apkārtnē pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis), 2 Lubāna ezerā pie Kalngala slūžām, Madonas n. (D.Tučs). Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus) 6 (5 ad un 1 2cy) Mālkroga apkārtnē, Aizputes n. (J.Jansons). Pirmie pavasara migranti. Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 3 (1 ad un 2 2cy) Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (I.Deņisovs). Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 Vīdales apkārtnē, Dundagas n. (A.Dekants, I.Jakovļevs u.c.).

 Larus cachinnans
Surnia ulula
13.02.2015.
Lauku piekūns (Falco tinnunculus) 1 T īslaicīgi Papes ezera N galā, tad uz N, Nīcas n. (K.Millers). Ekstrēmi agrs pavasara migrants. Melnā vārna (Corvus corone) 1 (M?) Atmodas bulvārī, Liepāja (K.Millers). Šajā apkārtnē vismaz kopš 13.11.2012, kad nofotografēta (R.Rekmanis). Domājams, ka tas pats putns vairākkārt ziņots Karostā tikai bez foto jau kopš 15.10.2011. (D.Krīgens). Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) >3 Ezerkrasta pļavā pie putnu torņa, Liepāja (K.Millers). Šajā apkārtnē 2 kopš 28.12.2014. (K.Millers, I.Grīnerte).

 Corvus corone
09.02.2015.
Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 Kaušas apkārtnē, Riebiņu n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun.). Šajā vietā kopš 08.02.2015. (K.Dukule - Jakušenoka).

 
08.02.2015.
Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 Kaušas apkārtnē, Riebiņu n. (K.Dukule - Jakušenoka).

 
07.02.2015.
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 1 Lielupes krastā pie Ziedoņiem, Rundāles n. (E. un V. Smislovi, R.Matrozis). Šajā vietā kopš 02.02.2015. (L.Ķigule).