Janvāris 2011

30.01.2011.
Lauku piekūns (Falco tinnunculus) 1 2cy/M Ilzika ezera apkaimē, Skrundas n. (K.Millers). Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus) 12 vienā barā, lokāli L.B.T. termināla apkārtnē - lielākais zināmais skaits vienkopus, Liepāja (S.Bērziņa).
Calcarius laponicus

28.01.2011.
Lielā gaura (Mergus merganser) 600 - 700 Mērsraga ostā - liels skaits ziemošanas vietā, Mērsrags (J.Kazubiernis). Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 ad Papē - 4. novērojums ziemas mēnešos Latvijā un trešais šai ziemā, Rucavas n., Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Piejūras parkā kopš 01.12.2010., Liepāja (K.Millers).


Milvus milvus

26.01.2011.

Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 2 Iecavas upē
netālu no Iecavas estrādes, Iecavas n. (E.Laucis).

25.01.2011.

Kovārnis (Corvus monedula) vismaz 2500 Getliņu izgāztuvē - liela koncentrēšanās ziemā, Salaspils n. (A.Klepers, G.Grandāns).

24.01.2011.

Urālpūce (Strix uralensis) 1 LU Botāniskajā dārzā, Rīga (A.Avotiņš jun., K.Millers u.c.). Šai vietā vismaz kopš 21.01., botāniskā dārza darbinieku informācija. Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Toma ielā, Liepāja. Šai vietā kopš 2010.g. decembra sākuma (I.Mednis).

Strix uralensis

23.01.2011.
Krīklis
(Anas crecca) 1 ad T Ventā pie tilta, Ventspils. Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla) vismaz 15 pie kādas fermas Ventavas apkārtnē, Ventspils n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun., R.Rekmanis).


22.01.2011.
Cekulpīle (Aythya fuligula) ~350 Liepājas ostā pie L.B.T. termināla, Liepāja. Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 Maiļraga apkārtnē, Nīcas n. Lauku balodis (Columba palumbus) 1 ad Ganību ielā, Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 1, Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) vismaz 8 L.B.T. terminālā, Liepāja. Visi nov. K.Millers, V.Roze, V.Ādamsons.
Columba palumbus
Calcarius lapponicus
21.01.2011.
Krāšņā pūkpīle
(Somateria spectabilis) 1 2cy T Liepājas ostā pie N mola, Liepāja (U.Piterāns, R.Rekmanis). 3. novērojums Latvijā.
Somateria spectabilis
16.01.2011.
Cekulpīle
(Aythya fuligula) 1 M Aiviekstes iztekā no Lubāna ezera, Madonas n. (G.Grandāns, G.Aizupiete). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 kopā ar lauku zvirbuļiem (Passer montanus) un dzeltenajām stērstēm (Emberiza citrinella) uz "Kalnāju" fermas jumta, Tukuma n. (S.Rabkevičs). Otrais zināmais šīs sugas ziemošanas gadījums Latvijā.
Calcarius lapponicus


15.01.2011.
Mazais dūkuris
(Tachybaptus ruficollis) 1 Olektes upītē pie Rāmavas kopā ar meža pīlēm (Anas platyrhynchos), Ķekavas n. (A.Platais). Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 1 Pulvera ielā kopā ar ~800 zaļžubītēm (Carduelis chloris) u.c., Liepāja (J.Jansons, vēlāk pēcpusdienā I.Brediks).
Carduelis flavirostris
14.01.2011.
Purva piekūns
(Falco columbarius) 1 adT medī zīlītes (I.Deņisovs), Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 2 (ad un 2cy) (K.Millers, I.Deņisovs). Abi nov. Sarkandaugavas attekā, Rīga.
Gallinula chloropus

13.01.2011.
Jūras ērglis
(Haliaeetus albicilla) 14 (t.sk. 12 no viena punkta) posmā Pape - Jūrmalciems, Nīcas n. (A.Kuročkins). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Dārziņu vecupes apkārtnē, Rīga (A.Avotiņš jun.).


12.01.2011.
Purva piekūns
(Falco columbarius) 1 lokāli Daugavgrīvā, Rīga (V.Pranks).


09.01.2011.
Purva piekūns
(Falco columbarius) 1 L.B.T. terminālā, Liepāja (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis). Lauku balodis (Columba palumbus) 1 kopā ar mājas baložiem (Columba livia) pārlidoja Rīgas-Liepājas šoseju Mazilmājas apk., Durbes n. (J.Jansons, A.Mankus). Cekulainais cīrulis (Galerida cristata) 19 (14 L.B.T. terminālā un 5 Pulvera ielā) - līdz šim lielākais zināmais novēroto īpatņu skaits, Sila cīrulis (Lullula arborea) 2,  Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) vismaz 8 L.B.T terminālā, Liepāja (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis).

Calcarius  lapponicus


08.01.2011.
Bikšainais klijāns
(Buteo lagopus) 1 Barkavas apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun.). Purva pūce (Asio flammeus) 1 Pulvera ielā - reti ziemas mēnešos Latvijā, Liepāja (K.Millers, E.Laucis, G.Grandāns). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Milzkalnē, Engures n. (S.Rabkevičs). Žubīte (Fringilla coelebs) 30, Ziemas žubīte (Fringilla montifringilla) 10 lokāli Barkavas apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun.).

Asio  flammeus


06.01.2011.
Garkaklis (Anas acuta) 1 M/2cy lokāli Liepājas ostā pie L.B.T. termināla. Brūnkaklis (Aythya ferina) vismaz 6 (4 TT un 2 MM) lokāli pie Liepājas ostas S mola, Lielais piekūns (Falco peregrinus) 2 (ad un nenoteikta vecuma) L.B.T. terminālā (pirmo reizi viens īpatnis šajā vietā 20.12.2010.), Liepāja (K.Millers). Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 novērots vizuāli Dārziņu vecupē, Rīga (M.Tīrums). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 pie L.B.T. termināla kopā ar 4 dzeltenajām stērstēm (Emberiza citrinella), Liepāja (K.Millers). Lapzemes stērste šajā vietā pirmo reizi novērota 22.12.2010. (M.Strazds, M.Tīrums).

Falco peregrinus


04.01.2011.
Baltvēderis
(Anas penelope) 1 M, Mandarīnpīle (Aix galericulata) 1 M (E kategorija) Vidumgrāvī, Ventspils (M.Tīrums).


03.01.2011.
Mazais ķīris
(Hydrocoloeus minutus) 1 ad Dārziņu vecupē - 2. zināmais novērojums prom no jūras krasta ziemas mēnešos, Rīga (J.Vīgulis).
Hydrocoleus  minutus

02.01.2011.
Brūnkaklis
(Aythya ferina) 3 TT Dārziņu vecupē, Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 1 Sausajā Daugavā, Rīga (G.Grandāns, E.Laucis). Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 lidojumā uz E virs Karostas - 3. novērojums ziemas mēnešos Latvijā, Lauku balodis (Columba palumbus) 1 ad putns pie L.B.T. termināla, Liepāja. Lauku piekūns (Falco tinnunculus) 1 T uz vadiem Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. Gredzenūbele (Streptopelia decaocto) 55 lokāli joprojām Noliktavas ielā (skaitītas pa vienai, tāds pats skaits šai vietā 01.01.2011. (K.Millers, M.Jaunzemis)), Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 1 Vānes/Noliktavas ielā kopā ar gredzenūbelēm (Streptopelia decaocto), Liepāja. (Sīkāka informācija par parasto ūbeli Liepājā http://www.selgasfoto.lv/?level=picture&id=7921, uzturas šajā rajonā kopš 13.12.2010. (S.Bērziņa), pirmais novērojums ziemas mēnešos Latvijā.) Visi nov. A.Klepers. Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Ķengaragā, Rīga (G.Grandāns, E.Laucis).
Milvus milvus
Columba palumbus


01.01.2011.

Gredzenūbele (Streptopelia decaocto) 55 lokāli Noliktavas ielā - ļoti liels skaits ziemas mēnešos vienā vietā. Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 1 Noliktavas ielā kopā ar trīs gredzenūbelēm (Streptopelia decaocto). Sila cīrulis (Lullula arborea) 1 vēl joprojām Liepājas 15. vidusskolas apkārtnē (kopš 12.12. kad bija 2 īpatņi, K.Millers). Visi nov. Liepāja (K.Millers, M.Jaunzemis).

Streptopelia Turtur
Lullula   arborea