Maijs 2011


Papildināts 21.10.2011. plkst. 01:56:19
31.05.2011.
Mazais dumpis (Ixobrychus minutus) 1 Līvānu apk., Līvānu n. (A.Erts). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Papurnē, Rugāju n. (K.Millers, G.Grandāns). Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 2 Pekragā, Mērsrags (J.Jansons).
Tringa stagnatilis
Limicola falcinellus
30.05.2011
Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Vaboles ezerā, Madonas n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun.). Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucoptera) ~ 30 ar uztraukuma uzvedību un atrasta viena ligzda Vaboles ezerā, Madonas n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun.). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) >5 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns).
Chlidonias hybrida
Chlidonias hybrida

28.05.2011.

Morinella tārtiņš (Charadrius morinellus) 3 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (M.Kilups). Šai vietā kopš 09.05.2011. Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Vizbuļu apk., Salaspils n. (G.Grandāns).
Charadrius morinellus

27.05.2011.

Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers, I.Kļaviņa). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 1 lido pret straumi kopā ar trīs Chlidonia sp. zīriņiem Lielupes palienē pie Pavasariem, Babītes n. (J.Ķuze). Melngalvas cielava (Motacilla flava feldegg) 1 T Ūšu pļavā, Kolka, Dundagas n. (G.Grandāns). Ceturtais zināmais šīs pasugas novērojums Latvijā un otrais šogad.
Motacilla flava feldegg

22.05.2011.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 pie Ārēm, Grobiņa (R.Matrozis, I.Deņisovs). Visdrīzāk tas pats īpatnis, kurš šai apkārtnē novērots kopš 25.04.2011. Stepes lija (Circus macrouros) 1 2cy M migrācijā uz S no Kuivižu putnu torņa, Salacgrīvas n. (A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis, G.Grandāns, M.Platacis). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 pie Lubāna ez., Zvidzes kanāla putnu torņa, Madonas n. (M.Jaunzemis u.c.). Iespējams, tas pats īpatnis novērots 21.05.2011. pie Lubāna ez., dienvidu dambja putnu torņa, Madonas n. Attālums starp vietām ~9km (E.Laucis u.c.). Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) ~60, Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 2 Dvietes palienē, Ilūkstes n. kopš 21.05.2011. (A.Klepers u.c.), 2 Zvejsalas nodaļas dīķos, Rēzeknes n. (E.Laucis u.c.). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 M kopā ar dzeltenajām cielavām (Motacilla flava) pie Pekraga, Mērsrags (J.Jansons), 1 T pie Lubāna ez., Zvidzes kanāla putnu torņa, Madonas n. (M.Briedis u.c.), 1 pie Lubāna ez., dienvidu dambja putnu torņa, Madonas n. (U.Piterāns u.c.).
Circus macrouros
Circus macrouros
Tringa stagnatilis
Motacilla citreola
21.05.2011.
Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricolis) 2 Kaņiera ez., Engures n. (M.Strazds u.c.). Morinella tārtiņš (Charadrius morinellus) 3 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. kopš 09.05.2011. (K.Millers). Zaļā vārna (Coracias garrulus) 1 migr. 12:45 uz N virs Ogres (V.Roze).
Charadrius morinellus
Charadrius morinellus
20.05.2011.
Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 4 Beibežu ūdenskrātuvē, Vecumnieku n. (E.Laucis). Mazais ķeģis (Acanthis cabaret) 1 pie Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas, Ventspils (K.Millers).

19.05.2011.

Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 1, Citroncielava (Motacilla citreola) >5 (3 TT un 2 MM) Aizraķē, Liepājas ez., Nīcas n. (J.Jansons).

17.05.2011.
Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 8 virs Mūsas upes Bauskā (E.Laucis), 3 virs Kvāpānu dīķiem, 2 virs Īdeņas 2. dīķa, 2 Puderovas ezerā, Rēzeknes n. (A.Klepers).

16.05.2011.
Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 2, Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) ~80 Svētes grīvā, Jelgavas n. (E.Laucis).
Tringa stagnatilis

15.05.2011.

Smilšu tārtiņš (Charadrius hiaticula) 50 skaitīti no viena punkta Mērsraga jūrmalā, Mērsraga n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun.). Lielākais zināmais skaits pulcēšanās vietā pavasara migrācijas laikā Latvijā. Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 3 kopā ar ~50 melnajiem zīriņiem (Chliodonias niger) Siladzirnavu ezerā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).

13.05.2011.
Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 2 virs Vecdaugavas pussalas, Rīga (I.Deņisovs). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 4 Engures ezerā centrālajā daļā, Engures n. (J.Kazubiernis).

12.05.2011.

Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 4 Engures ezerā pie Ornitologu bāzes torņa, Engures n. (R.Rekmanis u.c.).

11.05.2011.

Baltgalvas grifs (Gyps fulvus) 1 atrasts 09.05.2011., izskalots beigts liedagā Ventspils apk. (ziņa portālā ventasbalss.lv). Novērojums iekļauts D kategorijā, jo pastāv iespēja, ka putns gājis bojā ārpus Latvijas ūdeņiem. Apkakles strazds (Turdus torquatus) 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).
Gyps fulvus

10.05.2011.

Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 50 Liekņas 1. dīķī, Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis, J.Jansons), ap 20 Ozolaines dīķī, Bauskas n. (E.Laucis). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T "Ūšū" apk. Kolkā, Dundagas n. (K.Millers). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 uz N Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics).

09.05.2011.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 ad T Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers). Vidējais ērglis (Aquila clanga) 1 uz NE, Ogre (V.Roze). Morinella tārtiņš (Charadrius morinellus) 3 Užavas lejteces laukos, Ventspils n., 5. novērojums Latvijā! (K.Millers u.c.). Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 3 Svētes grīvā, Jelgavas n. (M.Černuho). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 2 Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics).
Charadrius morinellus
Charadrius morinellus

08.05.2011.

Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 1 Liekņas 1. dīķī kopā ar 6 Melnajiem zīriņiem (Chlidonias niger), Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Degumnieku laukos, Madonas n. (A.Avotiņš jun.).
07.05.2011.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 uz lauka kopā ar ap 600 zosīm Anser sp. Mētrienas apk., Madonas n. (A.Avotiņš jun., A.Avotiņš sen.). Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Degumnieku laukos, apmēram 5000 zosu barā, Madonas n., 7. novērojums Latvijā! (D.Boiko, J.Margevičs). Apkakles strazds (Turdus torquatus) 1 noķerts tīklā gredzenošanai + 5 barā Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns), Citroncielava (Motacilla citreola) 3 (2 TT un 1 M) Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.), 1 M Papes ezera N galā, Nīcas n. (L.Laipeniece).
Branta ruficollis
Turdus torquatus
Motacilla citreola
06.05.2011.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 uz N virs Liepājas ez., skatīta no Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (K.Millers.), 1 Svētes grīvā, Jelgavas n. (D.Drazdovskis). Cits īpatnis kā 03.-16.04.2011., salīdzināts pēc fotogrāfijām. Lielgalvis (Netta rufina) 1 M Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (S.Rabkevičs). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 10 (t. sk. 7 vienā barā pie Putnu kalvas) Liepājas ez., Grobiņas n., Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n., Citroncielava (Motacilla citreola) 2 TT Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers).
Anser brachyrhynchus
Netta rufina
Recurvirostra avosetta
Motacilla citreola
05.05.2011.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 Bērzciema jūrmalā, Engures n. (J.Vīgulis, R.Rekmanis). Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Funts, I.Brediks). Citroncielava (Motacilla citreola) 4 (3TT & 1 M) Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Brediks).
latvijas putni Anser brachyrhynchus

04.05.2011.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 ad uz lauka kopā ar zosīm Anser sp. Ozolaines dīķu apk., Bauskas n. (E.Laucis). Ap 15 km attālumā no iepriekšējās īsknābja zoss novērošanas vietas. Salīdzinot foto, visticamāk cits īpatnis. Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Svētes grīvā, Jelgavas n. (J.Vīgulis, O.Fals). JAUNA SUGA LATVIJĀ!!! Daurijas bezdelīga (Cecropis daurica) 1 kopā ar bezdelīgām (Hirundo rustica) virs Ozolaines dīķiem, Bauskas n. (E.Laucis). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Ozolaines dīķu apk., Bauskas n. (E.Laucis); 1 T Melnragu rīklē Dunduru pļavās, Tukuma n. (S.Rabkevičs).

Tringa stagnatilis
Cecropis daurica
Cecropis daurica
03.05.2011.
Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) vismaz 5 Zvejsalas nodaļas dīķos, Rēzeknes n. (M.Strazds, I.Mārdega). Jūrasžagata (Haematopus ostralegus) 370 lokāli uz sēres Kolkasragā, Dundagas n. (G.Grandāns). Lielākais zināmais skaits pulcēšanās vietā Latvijā.
Haematopus ostralegus

02.05.2011.
Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 2 kopā ar citiem bridējputniem Silzemnieku polderī pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (A.Klepers). Urālpūce (Strix uralensis) 1 T joprojām Kolkasraga apkārtnē, Dundagas n. (G.Grandāns, R.Rekmanis).
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Lauku lija Northern Harrier (Circus cyaneus)