Maijs 2012

Papildināts 28.06.2012. plkst. 12:39:29

31.05.2012.
Purva ķauķis (Acrocephalus palustris) >12 dzied Zirgu salā 650 m garā maršrutā, Liepāja (K.Millers). Lielākā zināmā dziedošu īpatņu koncentrācija migrācijas laikā tik īsā posmā! Lielā stērste (Emberiza calandra) 1 dzied Ciemupē, Ogres n. (A.Avotiņš jun.). Šai vietā kopš 24.05.2012. (J.Margevičs).

Emberiza calandra
30.05.2012.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1, Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 Liepājas ezerā uz sērēm pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (K.Millers).

Limicola falcinellus
Phalaropus lobatus
28.05.2012.
Baltgalvas grifs (Gyps fulvus) 1 pie "Zobenu" mājām Vietalvas pagastā, Pļaviņu n. (I.Brašus, R.Brašus, J.Knēģeris u.c.). Šai vietā kopš 27.05.2012. (I.Brašus, R.Brašus, J.Knēģeris u.c.). Pēc papildus informācijas saņemšanas novērojums attiecināms uz A kategoriju, tādejādi 7. novērojums Latvijā. Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 ad M meldros pie krasta Ainažu jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics).

Gyps fulvus
27.05.2012.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 īslaicīgi Liepājas ezerā uz sērēm pie Vītiņu pļavām, Sarkanā puskuitala (Limosa lapponica) ~60 vienā barā migrācijā uz N Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons).

26.05.2012.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Rucavas muižas apkārtnē, Rucavas n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun.). Bikšainais klijāns (Buteo lagopus) 1 imm migrācijā uz N Aizraķē, Nīcas n. (J.Jansons). Vēls pavasara migranta novērojums. Citroncielava (Motacilla citreola) 3 (2 TT un 1 M) Aizraķē, Nīcas n. (J.Jansons).

Buteo lagopus
25.05.2012.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 migrācijā uz N Kolkā, Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 M migrācijā uz N Kolkā, Dundagas n. (K.Millers). Kukaiņu piekūna M cits putns kā 24.05.2012.

24.05.2012.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) >3 (tai skaitā 2 imm TT un 1 M) virs "Ūšu" pļavas Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, C.Kehoe). Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 2 Silabebru ezerā, Krustpils n. (A.Avotiņš jun.).

Falco vespertinus
Falco vespertinus
23.05.2012.
Daurijas bezdelīga (Cecropis daurica) 1 lokāli uz vadiem kopā ar bezdelīgu (Hirundo rustica) pie "Ūšiem" Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe). 2. novērojums Latvijā!

22.05.2012.
Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 3 Babītes ezera S malā pie Bēnūžu Skauģiem, Babītes n. (J.Ķuze). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe).

20.05.2012.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 uz lauka pie Lubāna ezera Zvidzes kanāla putnu torņa kopā ar citām Anser sp. zosīm (I.Brediks u.c.). Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 2 Skuķu ezerā, Ilūkstes n. (M.Strazds u.c.). Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 4 Lubāna ezerā pie dienvidu dambja putnu torņa, Madonas n. (M.Tīrums u.c.), >5 Skuķu ezerā, Ilūkstes n. (J.Ķuze u.c.), vismaz 1 Zvejsalas-Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (M.Tīrums u.c.). Purva pūce (Asio flammeus) 1 izcelta Mēsraga jūrmalas piekrastes pļavā, Mērsrags (K.Millers, G.Liepiņš u.c.). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T pie Lubāna ezera dienvidu dambja putnu torņa, Madonas n. (M.Tīrums u.c.). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) >3 Mērsraga piekrastes pļavā, Mērsrags (K.Millers, G.Liepiņš u.c.).

Asio flammeus
19.05.2012.
Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 4 Kaņiera ezerā pie putnu vērošanas torņa, Engures n. (V.Ādamsons u.c.), Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T pie Kuivižu putnu torņa, Salacgrīvas n. (G.Grandāns u.c.), 4 (2 TT un 2 MM) Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (J.Jansons).

18.05.2012.
Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 6 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Šai vietā kopš 25.04.2012. (G.Grandāns, K.Millers).

Podiceps nigricollis
17.05.2012.
Sārtais pelikāns (Pelecanus onocrotalus) 1 2cy aizlidoja no Mežmaļu dīķa Valles apkārtnē un turpmākajās dienās nav novērots, Vecumnieku n. (R.Šerna). Šai vietā kopš 07.05.2012. (R.Šerna). Vairāk attēli. Čūskērglis (Circaetus gallicus) 1 imm uz SSW Sikšņu apkārtnē, Rucavas n. (K.Millers).

Pelecanus onocrotalus
Circaetus gallicus
16.05.2012.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 pie Rīgas - Liepājas šosejas "Cīruļu" apkārtnē, Aizputes n. (I.Deņisovs). Iespējams, viens no diviem īpatņiem, kuri novēroti šajā apkārtnē 10.05.2012. (A.Zacmanis). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Papurnē, Rugāju n. (G.Grandāns), 2 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, V.Freimanis). Šajā vietā kopš 25.04.2012. (G.Grandāns, K.Millers).

Milvus milvus
15.05.2012.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 2 uz N virs jūras pie Reisa niedrāja, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Papes ezera apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 Cenas tīrelī, Mārupes n. (A.Petriņš).

Motacilla citreola
13.05.2012.
Morinella tārtiņš (Charadrius morinellus) 15 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers). 6. novērojums Latvijā. Vairāk attēli. Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 Ainažu mola apkārtnē, Salacgrīvas n. (D.Drazdovskis u.c.).

Charadrius morinellus
12.05.2012.
Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 2 īslaicīgi Krievpurva dīķos, Aizputes n. (K.Millers).

Chlidonias leucopterus
11.05.2012.
Sārtais pelikāns (Pelecanus onocrotalus) 1 2cy Līgutu apkārtnē, Durbes n. (A.Reveliņa u.c.). 7. novērojums Latvijā un trešais šogad!!! Krūmu ķauķis (Acrocephalus dumetorum) 1 dzied pie Ozolaines dīķa, Bauskas n. (E.Laucis). Agrākais novērojums pavasarī!

Pelecanus onocrotalus
10.05.2012.
Sārtais pelikāns (Pelecanus onocrotalus) 1 2cy joprojām pie "Dzelzīšiem", Ilūkstes n. (S.Rabkevičs). Tas pats putns, kurš 14.04.2012. "Jaunkaģu" dīķī, Beverīnas n. (I.Voitčonoks u.c.) un vēlāk novērots dažādās vietās Vidzemē un Latgalē. Vairāk attēli. Sarkanā klija (Milvus milvus) 2 pie "Cīruļiem", Aizputes n. (A.Zacmanis). Stepes lija (Circus macrourus) 1 uz S Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers). Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 15 Lādzēnu dīķos, Vecumnieku n. (E.Laucis). Citroncielava (Motacilla citreola) 4 (2TT un 2MM), Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) >4 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers). Vairāk attēli.

Pelecanus onocrotalus
Circus macrourus
Anthus cervinus
09.05.2012.
Sārtais pelikāns (Pelecanus onocrotalus) 1 2cy Mežmaļu dīķī Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (I.Līdaka). Šai vietā kopš 07.05.2012. (R.Šerna). 6. novērojums Latvijā.


08.05.2012.
Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 2 Dārziņu attekā, Salaspils n. (S.Rabkevičs). Šai vietā kopš 02.05.2012. (U.Piterāns). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 2 uz S Ainažu jūrmalā, Salacgrīvas n. (I.Brediks, K.Funts). Gugatnis (Philomachus pugnax) vismaz 3000 lauku applūdumā Sventes apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts). Lielākais zināmais skaits pulcēšanās vietā pavasarī! Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 lauku applūdumā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns). Otrs agrākais novērojums pavasarī. Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 3 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons).

07.05.2012.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 2 lokāli Kolkas ragā, Dundagas n. (U.Piterāns, E.Laucis).

Recurvirostra avosetta
06.05.2012.
Purva pūce (Asio flammeus) 1 migrācijā izlido no jūras plkst. 6:00 Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.). Zaļais ķauķītis (Phylloscopus trochiloides) 1 T dzied Aģes krastā Skultē, Limbažu n. (K.Funts). Agrākais novērojums pavasarī! Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Laucis, U.Piterāns).


05.05.2012.
Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 2 kopā ar citām Anser/Branta sp. zosīm Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis u.c.). Visdrīzāk tie paši putni šai vietā kopš 21.04.2012. (E.Laucis u.c.). Čūskērglis (Circaetus gallicus) 1 imm Dzelves purvā, Sējas n. (K.Funts, M.Funta). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 1 īslaicīgi Krievpurva dīķos, Aizputes n. (A.Mankus). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis).

Chlidonias hybrida
04.05.2012.
Sārtais pelikāns (Pelecanus onocrotalus) 1 2cy Bebrenes centrā, Ilūkstes n. (B.Štrausa, E.Purple). Tas pats putns, kurš 14.04.2012. "Jaunkaģu" dīķī, Beverīnas n. (I.Voitčonoks u.c.) un vēlāk novērots dažādās vietās Vidzemē un Latgalē. Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 28 migrācijā Cenas tīreļa apkārtnē, Olaines n. (M.Černuho). Apkakles strazds (Turdus torquatus) 1 laukos pie Sitas palienes, Gulbenes n. (A.Avotiņš jun.).

Pelecanus onocrotalus
Pelecanus onocrotalus
03.05.2012.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Mežciemā, Daugavpils (A.Erts). Stepes lija (Circus macrouros) 1 nofotogrāfēta Olgas purva apkārtnē, Madonas n. (D.Drazdovskis, A.Avotiņš jun.).

Milvus milvus
Circus macrourus
02.05.2012.
Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 kopā ar citām Anser sp. zosīm Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (I.Ķiecis). Lai arī attālums starp vietām ~13km, tomēr visdrīzāk tas pats putns, kurš 07.04.2012. pie Rūdekām (M.Tīrums). Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 2 Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns).

Podiceps nigricollis
01.05.2012.
Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 2 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers). Purva tilbīte (Tringa glareola) 310 (triju baru kopsumma) Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 15 migrācijā virs Liepājas ezera pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (A.Mankus).
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Lauku lija Northern Harrier (Circus cyaneus)