Oktobris 2010

31.10.2010.
Jūras žagata (Haematopus ostralegus) 1 Liepājas ostā – otrs velākais novērojums rudenī (iespējams, tas pats īpatnis, kurš tika novērots 26.10. pie S mola) (K.Millers). Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria) ap 1200, Ķīvīte (Vanellus vanellus) Sātiņu zivju dīķos, Silzemju dīķīap 2000, Meža tilbīte (Tringa ochropus) Liekņas II dīķisotrs atkārtotais vēlākais novērojums, Saldus n. (J.Jansons). Sibīrijas ķauķītis (Phylloscopus proregulus) 1 1cy noķerts gredzenošanai tīklā Papē, Rucavas n. (A.Avotiņš jun.).

30.10.2010.
Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 3 netālu no Liepājas ostas S mola (J.Jansons), vismaz 5 uz S migrācija no Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (K.Millers, J.Jansons), 13 uz S migrācija no Golodova dambja Liepājas ezerā (J.Jansons).

27.10.2010.
Gugatnis (Philomachus pugnax) 1 Nagļos, Orenīšu-Drabāku dīķosvēls novērojums rudenī, Pļavu tilbīte (Tringa totanus) 1 Nagļos, Orenīšu-Drabāku dīķosotrs vēlākais novērojums rudenī, Rēzeknes n. (G.Grandāns, G.Aizupiete, I.Kļaviņa).

26.10.2010.
Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 1, Jūras žagata (Haematopus ostralegus) 1 Liepājas ostas S mola apkārtnē (www.funtaputni.lv).

17.10.2010.
Ūdensstrazds (Cinclus cinclus) 1 upītē pie "Brāļa" alus darītavasotrs agrākais rudens novērojums Vangažos, Rīga (A.Avotiņš jun.).

16.10.2010.
Sarkanā puskuitala (Limosa lapponica) 1 Nīcas laukos. Otrs vēlākais rudens novērojums Latvijā, Nīcas. n. (K.Millers). Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 15 pie L.B.T. termināla, Liepāja (J.Jansons).

15.10.2010.
Jūras šņibītis (Calidris maritima) 4 1cy pie Liepājas ostas S mola. Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 18 uz Golodova dambja, Liepāja (K.Millers).


13.10.2010.
Jūras šņibītis (Calidris maritima) 1 Liepājas ostā (M.Koivula, K.Millers). Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 1cy un 1 2cy Rolavas apkārtnē uz arumu lauka kopā ar citām kaijām, Durbes n. (M.Koivula). Trīspirkstu kaija (Rissa tridactyla) vismaz 2 1cy Liepājas ostā, Liepāja (K.Millers, M.Koivula) un 1 1cy Bernātos uz N, Nīcas n. (M.Koivula).

10.10.2010.
PLATKNĀBJA PŪSLĪTIS (Phalaropus fulicarius) 1 1cy vēl joprojām pie Liepājas ostas S mola. Akmeņu čipste (Anthus petrosus) 1 uz Liepājas ostas S mola. Pirmais zināmais šīs sugas rudens novērojums šai vietā, Liepāja (K.Millers, E.Millere).

09.10.2010.
Lielais baltais gārnis (Egretta alba) 44 Mazdzērves dīķī. Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 dzirdēta vairākas reizes starp Mazdzērves un Krievpurva dīķi. Dzeltenā cielava (Motacilla flava) 1 ad T ceļa malā starp Mazdzērves un Krievpurva dīķi
trešais vēlākais novērojums rudenī. Visi nov. Aizputes n. (K.Millers). Svirlītis (Phylloscopus sibilatrix) 1 noķerts gredzenošanai murdā Papes putnu stacijā trešais vēlākais novērojums rudenī (E.Laucis u.c.), Vītītis (Phylloscopus trochilus) 1 noķerts gredzenošanai murdā Papes putnu stacijā atkārtots trešais vēlākais novērojums rudenī (G.Grandāns u.c.), Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 1cy T noķerts gredzenošanai murdā Papes putnu stacijā, Rucavas n. (G.Grandāns u.c.).

08.10.2010.
Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe) 4 (no kurām 2 1cy) Nīcas laukos - samērā vēls rudens novērojums. Sibīrijas čuņčinš (Phylloscopus collybita tristis) 1 Nīcas lauku D malā pie meža malas kopš 23.09. Nīcas n. (K.Millers). Vītītis (Phylloscopus trochilus) 6 noķerti gredzenošanai
murdā Papes putnu stacijā, Rucavas n. (G.Grandāns u.c.).

07.10.2010.
Purva pūce (Asio flammeus) 1 izcelta no Liepājas ostas S mola akmeņainās daļas, Liepāja (K.Millers, E.Laucis). Vītītis (Phylloscopus trochilus) 2 noķerti gredzenošanai murdā Papes putnu stacijā, Rucavas n. (G.Grandāns u.c.).

 

06.10.2010.
Dārza ķauķis
(Sylvia borin) 1 noķerts gredzenošanai murdā Papes putnu stacijā, Rucavas n. (G.Grandāns u.c.).

05.10.2010.
Lielais piekūns
(Falco peregrinus) 1 1cy gar Liepājas ostas S molu uz S, 1 gar Liepājas ostas N molu uz S.
Upes zīriņš (Sterna hirundo) 1 1cy lokāli L.B.T. termināla apkārtnē – atkārtots trešais vēlākais novērojums Latvijā. Visi novērojumi Liepājas pilsēta. (visi nov. K.Millers).

04.10.2010.
Lielais piekūns
(Falco peregrinus) 1 ad uz S virs jūras Papē, Rucavas n. (G.Grandāns).
PLATKNĀBJA PŪSLĪTIS (Phalaropus fulicarius) 1 1cy pie Liepājas ostas S mola, Liepāja. Sestais sugas novērojums Latvijā (K.Millers). Upes zīriņš (Sterna hirundo) 2 1cy uz S Papē, Rucavas n. – vēls rudens novērojums (G.Grandāns).

03.10.2010.
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava flava) 1 uz Golodova dambja, Liepājas ez., Liepāja. Trešais vēlākais novērojums Latvijā (K.Millers).

02.10.2010.

Lielais baltais gārnis (Egretta alba) ap 300 (skaita vērtējums) Nagļos, Zvejsalas – Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Avotiņš jun.).