Oktobris 2011

Papildināts 01.12.2011. plkst. 21:08:11
30.10.2011.
Pelēkais mušķērājs (Muscicapa striata) 1 krūmos netālu no Mangaļsalas mola, Rīga (D.Elferts, S.Elferte). Vēlākais novērojums rudenī. Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 2 migrācijā uz S Papē, Rucavas n. (K.Millers).

Muscicapa striata
29.10.2011.
Lielā tilbīte (Tringa nebularia) 2 Grebūtniekā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons), 1 ar kājas defektu Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (I.Deņisovs u.c.) Vēli novērojumi rudenī. Tuksneša čakstīte (Oenanthe deserti) 1 1cy T Papē pie mola, Rucavas n. (E.Lediņš). TREŠAIS ŠĪS SUGAS NOVĒROJUMS LATVIJĀ! Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 1 lokāli, 8 migrācijā uz S uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (K.Millers).
Tringa nebularia
Oenanthe deserti
Oenanthe deserti
Oenanthe deserti
Oenanthe deserti

28.10.2011.

Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 1cy T noķerts gredzenošanai tīklā Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (I.Dinsbergs, R.Priedols).

Regulus ignicapilla
26.10.2011.
Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 4 (t.sk. 2 kopš 25.10.2011.) liedagā Liepājas ostas S mola apkārtnē, Liepāja (K.Millers).

Eremophila alpestris
Eremophila alpestris
25.10.2011.
Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 lokāli Rīgas jūras līcī pie Lauteriem, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 2 liedagā, Liepājas ostas S mola apkārtnē, Liepāja (K.Millers). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 īslaicīgi Papē pie kanāla, akmeņos, Rucavas n. (M.Briedis, I.Freiberga). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 migrācijā uz S Lauteros, Salacgrīvas n (G.Graubics).

Eremophila alpestris
Eremophila alpestris
Eremophila alpestris
24.10.2011.
Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 1 uz lauka Dorupes apk., Jelgavas n. (S.Ozola-Tīruma, M.Tīrums). Ļoti vēls novērojums rudenī. Smilšu tārtiņš (Charadrius hiaticula) 1 ad Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). Vēls novērojums rudenī. Kuitala (Numenius arquata) 1 joprojām uz lauka Smārdes apkārtnē, Engures n. (S.Rabkevičs). Kopš 22.10.2011. (J.Vīgulis, J.Jansons). Trešais vēlākais novērojums rudenī. Pupuķis (Upupa epops) 1 novērots Lejasciema apkārtnē pie Roznieku ezera, Gulbenes n. (J.Jundzis). Trešais vēlākais novērojums rudenī. Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 3 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).

Carduelis flavirostris
23.10.2011.
Cekulzīriņš (Thalasseus sandvicensis) 1 Engures ostā, Engure (S.Rabkevičs). Kopš 16.10.2011. (S.Rabkevičs). Vēls  novērojums rudenī. Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 3 joprojām Papes jūrmalā pie mola, Rucavas n. (M.Briedis, I.Freiberga, M.Tīrums). Kopš 22.10.2011. (I.Freiberga u.c.). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 1cy T noķerts gredzenošanai tīklā Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (A.Tīrums, I.Dinsbergs u.c.). Gaišais ķauķis (Sylvia curruca) 1 noķerts gredzenošanai tīklā Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (M.Briedis). Otrais vēlākais novērojums rudenī. Daglā čakstīte (Oenanthe pleschanka) 1 1cy T pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). OTRAIS ŠĪS SUGAS NOVĒROJUMS LATVIJĀ!! Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 16 Liepājas ostas S mola apkārtnē, Liepāja (K.Millers u.c.).
Eremophila alpestris
Oenanthe pleschanka
Carduelis flavirostris
Oenanthe pleschanka
Oenanthe pleschanka
Oenanthe pleschanka
Oenanthe pleschanka
Oenanthe pleschanka
Oenanthe pleschanka

22.10.2011.

Stellera pūkpīle (Polysticta stelleri) 1 ad T vēl joprojām pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers u.c.). Putns ostā uzturas kopš 20.11.2011. (K.Millers). Kuitala (Numenius arquata) 1 uz lauka Smārdes apkārtnē, Engures n. (J.Vīgulis, J.Jansons). Vēls novērojums rudenī. Jūras šņibītis (Calidris maritima) 5 1cy uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (E.Laucis). Kopš 16.10.2011., kad vismaz 16 (J.Jansons. K.Millers). Šai laika posmā regulāri novēroti 1 - 2 īpatņi (K.Millers, M.Strazds). Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 3 Papes jūrmalā pie mola, Rucavas n. (I.Freiberga u.c.). Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe) 1 Amatciema apk., Amatas n. (I.Brediks). Otrais vēlākais novērojums rudenī. Daglā čakstīte (Oenanthe pleschanka) 1 1cy T no rīta īslaicīgi novērots Smārdē, Engures n. (J.Jansons). Šai vietā kopš 16.10.2011. (A.Poišs). Gaišais ķauķis (Sylvia curruca) 1 1cy noķerts gredzenošanai murdā Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (O.Keišs). Vēls novērojums rudenī.

21.10.2011.
Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 2 uz lauka Jaunmārupē, Mārupes n. (A.Pavlovska). Kopš 15.10.2011. Ļoti vēls novērojums rudenī. Koku čipste (Anthus trivialis) 1 nofotogrāfēta Liepājā (S.Bērziņa). Vēlākais rudens novērojums.

20.10.2011.
Stellera pūkpīle (Polysticta stelleri) 1 ad T pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). 30. novērojums Latvijā, iepriekšējais bija 29.12.2007. Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 1 barojas uz lauka Bramberģes apk., Jelgavas n. (A.Platais). Ļoti vēls novērojums rudenī. Jūras ķīvīte (Pluvialis squatarola) vismaz 50 vienā barā Nīcas laukos, Nīcas n (K.Millers). Lielākais zināmais skaits vienā barā rudenī. Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe) 1 ad T Nīcas laukos, Nīcas n (K.Millers). Vēls novērojums rudenī.
Polysticta stelleri
Oenanthe oenanthe
Polysticta stelleri Polysticta stelleri
Polysticta stelleri
Polysticta stelleri
Polysticta stelleri

18.10.2011.

Jūras šņibītis (Calidris maritima) 3 1cy uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). Kopš 16.10.2011., kad vismaz 16 (J.Jansons. K.Millers). Upes zīriņš (Sterna hirundo) 2 1cy lidojumā gar Liepājas ostas S molu, Liepāja (K.Millers). Otrais vēlakais novērojums rudenī. Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 1 ad T pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers).

Eremophila alpestris
Eremophila alpestris
17.10.2011.
Daglā čakstīte (Oenanthe pleschanka) 1 1cy T joprojām uzturas Smārdē, Engures n. (A.Mankus u.c.). Šai vietā kopš 16.10.2011.
Oenanthe pleschanka Oenanthe pleschanka Oenanthe pleschanka Oenanthe pleschanka Oenanthe pleschanka Oenanthe pleschanka Oenanthe pleschanka
Oenanthe pleschanka Oenanthe pleschanka Oenanthe pleschanka Oenanthe pleschanka Oenanthe pleschanka Oenanthe pleschanka Oenanthe pleschanka

16.10.2011.

Jūras šņibītis (Calidris maritima) vismaz 16 1cy uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (J.Jansons, K.Millers u.c.). Lielākais novērotais bars un 27. novērojums Latvijā! Upes zīriņš (Sterna hirundo) 2 1cy uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers, E.Laucis). Vēls novērojums rudenī. Cekulzīriņš (Sterna sandvicensis) 1 Liepājas ostas S mola rajonā, Liepāja (K.Millers u.c.), 1 Engures ostā, Engure (S.Rabkevičs). Vēli novērojumi rudenī. JAUNA SUGA LATVIJĀ!!! Daglā čakstīte (Oenanthe pleschanka) 1 1cy T nofotografēts Smārdē, Engures n. (A.Poišs). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (J.Jansons u.c.), 1 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (J.Jansons, A.Mankus).

Sterna hirundo
Oenanthe pleschanka
Oenanthe pleschanka
15.10.2011.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) vismaz 463 uzskaitītas migrācijā jūrā uz W Kolkasragā laikā no 9:00-15:00, Dundagas n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun., R.Rekmanis, M.Medne). Labākā zināmā uzskaite rudens migrācijas laikā. Tumšā pīle (Melanitta fusca) vismaz 8000 uzskaitītas migrācijā jūrā uz W Kolkasragā laikā no 9:00-15:00, Dundagas n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun., R.Rekmanis, M.Medne). Labākā zināmā uzskaite rudens migrācijas laikā. Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 2 Jaunmārupē, Mārupes n. (A.Pavlovska). Sibīrijas ķauķītis (Phylloscopus proregulus) 1 1cy noķerts tīklā gredzenošanai Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (E.Laucis u.c.). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 2 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (A.Poišs).

Phylloscopus proregulus
Calcarius lapponicus
13.10.2011.
Gaišais ķauķis (Sylvia curruca) 1 1cy noķerts murdā gredzenošanai Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (O.Keišs). Vēls novērojums rudenī.

12.10.2011.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 521 vienā barā lokāli Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, E.Laucis). Barā tikai 100% baltvaigu zosis, saskaitītas fotogrāfijā! Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (U.Piterāns). Lielais šņibītis (Calidris canutus) 3 1cy liedagā netālu no Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers, E.Laucis). Šai vietā kopš vismaz 05.10.2011. (K.Millers). Trešais vēlēkais novērojums rudenī. Dzeltenā cielava (Motacilla flava) 1 1cy Kolkas ragā, Dundagas n. (U.Piterāns). Otrais vēlākais novērojums rudenī. Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe) 2 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, E.Laucis). Vēls novērojums rudenī.

Branta leucopsis
Podiceps auritus
09.10.2011.
Mazais mušķērājs (Ficedula parva) 1 Ogrē (V.Roze). Vēlākais novērojums Latvijā.

08.10.2011.
Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1 1cy noķerts tīklā gredzenošanai Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (I.Dinsbergs u.c.). Pirmais novērojums šogad. Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Spuņģis). Baltsvītru krustknābis (Loxia leucoptera) 2 migrācijā uz S Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).

Phylloscopus inornatus
Motacilla cinerea
07.10.2011.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 1cy noķerts tīklā gredzenošanai Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (I.Dinsbergs). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 2 1 cy uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (K.Millers).
Regulus ignicapilla
Calcarius lapponicus
Calcarius lapponicus
06.10.2011.
Jūras šņibītis (Calidris maritima) 2 1cy liedagā netālu no Liepājas ostas S mola (K.Millers). Šai vietā kopš 04.10.2011. (K.Millers). Liedags un S mols pārbaudīts 07.10.2011., bet neviens jūras šnibītis nav novērots (K.Millers, M.Strazds). Sibīrijas ķauķītis (Phylloscopus proregulus) 1 1cy noķerts tīklā gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (J.Lipsbergs, G.Graubics). Pirmais novērojums šogad.

05.10.2011.
Jūras šņibītis (Calidris maritima) 4 1cy liedagā netālu no Liepājas ostas S mola. Tai skaitā arī 04.10.2011. novērotais īpatnis. 26. novērojums Latvijā. Parastais šņibītis (Calidris alpina) vismaz 150 liedagā netālu no Liepājas ostas S mola. Liels skaits pulcēšanās vietā oktobrī. Abi nov. Liepāja (K.Millers).
Calidris maritima
04.10.2011.
Jūras šņibītis (Calidris maritima) 1 1cy liedagā netālu no Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). Cits īpatnis kā 22.-24.09.2011., salīdzināts fotogrāfijās. 26. novērojums Latvijā.
Calidris maritima
Calidris maritima
03.10.2011.
Cekulainais cīrulis (Galerida cristata) 1 migrācijā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).

02.10.2011.
Stepes lija (Circus macrouros) 1 1cy migrācijā uz S Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (M.Briedis, I.Freiberga).


01.10.2011.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) vismaz 385 migrācijā jūrā uz W Kolkasragā, Dundagas n. (H.Hofmanis u.c.). Otra labākā zināmā uzskaite rudens migrācijas laikā. Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 1 1cy Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis u.c.). Reti Latvijā iekšzemē. Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 1 Degoles apk., Tukuma n. (V.Ādamsons).
Samērā vēls novērojums rudenī. Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 110 Irlavas zivju dīķos, Tukuma n. (V.Ādamsons). Liels skaits pulcēšanās vietā oktobrī. Brūnā čakste (Lanius collurio) 1 1cy Ādažu - Carnikavas laukos pie "Briljantu" fermas, Ādažu n. (J.Vīgulis). Otrs vēlākais rudens novērojums. Koku čipste (Anthus trivialis) 1 Burtnieku ezera DA krastā, Burtnieku n. (A.Klepers). Samērā vēls novērojums rudenī. Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 2 migrācijā uz S Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (K.Millers, J.Lampolahti). Pirmais novērojums šoruden.


 

Lanius collurio

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Lauku lija Northern Harrier (Circus cyaneus)