Oktobris 2014

Papildināts 05.10.2014. plkst. 15:23:39
   
   
30.10.2014.
Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 18 uz Golodova dambja, Liepāja (R.Rekmanis, I.Ozola).

Carduelis flavirostris
29.10.2014.
Cekulzīriņš (Thalasseus sandvicensis) 2 migrācijā uz S Ziemupē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis). Atkārtots 2. vēlākais rudens novērojums Latvijā.

 
26.10.2014.
Ragainais dūkuris (Podiceps auritus)
1 Sātiņu karjeros, Saldus n. (M.Jaunzemis). Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 9 uz Golodova dambja, Liepāja (R.Rekmanis, I.Ozola).

Podiceps auritus
25.10.2014.
Kanādas zoss (Branta canadensis)
4 liedagā pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (S.Laime u.c.). Dārza ķauķis (Sylvia borin) 1 1cy noķerts tīklā gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā!

Branta canadensis
Sylvia borin
 
24.10.2014.
Grieze (Crex crex)
 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). Vēlākais rudens novērojums Latvijā!

Crex crex
22.10.2014.
Jūras šņibītis (Calidris maritima)
 2 1cy uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Šajā vietā 1 1cy kopš 16.10.2014. (I.Deņisovs).

 
21.10.2014.
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia) 1 Sātiņu zivju dīķos Lieknas I dīķī, Saldus n. (M.Jaunzemis). Vēls rudens novērojums. Tumšā tilbīte (Tringa erythropus) 1 Sātiņu zivju dīķos Lieknas I dīķī, Saldus n. (M.Jaunzemis). Vēls rudens novērojums. Šajā vietā kopš 13.10.2014. (K.Millers). Sarkanā puskuitala (Limosa lapponica) 1 lidojumā virs Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (M.Jaunzemis). Šajā vietā vismaz kopš 13.10.2014., kad 4 īpatņi (K.Millers). Atkārtots vēlākais rudens novērojums Latvijā! Trulītis (Calidris minuta) 1 Sātiņu zivju dīķos Grebūtniekā, Saldus n. (M.Jaunzemis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā!

 
19.10.2014.
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus) 4 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (I.Grīnerte, K.Millers). Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 3 L.B.T. graudu termināla apkārtnē, Liepāja (G.Grandāns).

 
16.10.2014.
Bezdelīgu piekūns (Falco subbuteo) 1 migrācijā uz S Papē, Rucavas n. (M.Jaunzemis). Atkārtots 2. vēlākais rudens novērojums Latvijā. Jūras šņibītis (Calidris maritima) 1 1cy uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Dārza ķauķis (Sylvia borin) 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). Vēls rudens novērojums.

Calidris maritima
Sylvia borin
15.10.2014.
Grieze (Crex crex)
 1 atrasta novārgusi Dreiliņos, Rīga (A.Kazaka). Vēls rudens novērojums.

 
14.10.2014.
Lielais šņibītis (Calidris canutus)
1 lokāli Kolkas ragā, Dundagas n. (L.J.Laine, A.Reenpää). Vēls rudens novērojums.

 
13.10.2014.
Purva tilbīte (Tringa glareola) 1 Sātiņu zivju dīķos Lieknas IV dīķī, Saldus n. (K.Millers). Atkārtots vēlākais rudens novērojums Latvijā! Lielais šņibītis (Calidris canutus) 1 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (K.Millers). Vēls rudens novērojums. Temminka šņibītis (Calidris temminckii) 1, līkšņibītis (Calidris ferruginea) 1 Sātiņu zivju dīķos Lieknas IV dīķī, Saldus n. (K.Millers). Abām sugām vēlākie rudens novērojumi Latvijā! Cekulzīriņš (Thalasseus sandvicensis) ~20 Kolkas ragā, Dundagas n. (L.J.Laine, A.Reenpää). Samērā liels skaits vēlu rudenī. Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 7 migrācijā uz S bijušajā šautuvē Papē, Rucavas n. (M.Jaunzemis).

12.10.2014.
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris) 1 īslaicīgi uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (M.Jaunzemis). Gaišais ķauķis (Sylvia curruca) 1 piejūras kāpu krūmajā pirms Liepājas ostas S mola, Liepāja (R.Rekmanis). Vēls rudens novērojums.

 
11.10.2014.
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus) 2 migrācijā uz S virs jūras Papē, Rucavas n. (M.Jaunzemis). Tumšais ķauķītis (Phylloscopus fuscatus) 1 novērots vizuāli smiltsērkšķu audzē piejūras kapās pirms Liepājas ostas S mola, Liepāja (I.Grīnerte, K.Millers). 5. novērojums Latvijā. Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 2 1cy noķerti gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks u.c.). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 migrācijā uz S Papē, Rucavas n. (M.Jaunzemis. Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 3 migrācijā uz S Papē, Rucavas n. (M.Jaunzemis), 2 Liepājas ostas S mola apkārtnes kapās, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte).

Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus inornatus
09.10.2014.
Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 1 Mangaļsalas liedagā, Rīga (J.Vīgulis). Šajā vietā kopš 05.10.2014. (I.Deņisovs). Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 2 1cy noķerti murdā gredzenošanai Papē, Rucavas n. (J.Kazubiernis, N.Kuzmenkova).

 Eremophila alpestris
08.10.2014.
Dzeguze (Cuculus canorus) 1 uz S gar Ezerkrasta putnu torni, Liepāja (I.Grīnerte, K.Millers). Atkārtots vēlākais rudens novērojums Latvijā!

Cuculus canorus
05.10.2014.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 uz lauka pie Apriķiem, Aizputes n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 180 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Avotiņš jun. u.c.). Liels skaits pulcēšanās vietā rudenī. Lielais zīriņš (Hydroprogne caspia) 3 (ad un 2 1cy) uz E Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns, E.Laucis). 3. vēlākais rudens novērojums Latvijā. Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 1 Mangaļsalas liedagā, Rīga (I.Deņisovs).

 
04.10.2014.
Kākaulis (Clangula hyemalis) 4 (1M, 3TT) Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Reti iekšzemē. Garknābja gaura (Mergus serrator) 3 Rimzātu zivju dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis u.c.). Reti iekšzemē. Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria) ap 2500 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Liels skaits pulcēšanās vieta oktobrī. Purva tilbīte (Tringa glareola) 1 Rimzātu zivju dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis u.c.). 2. vēlākais rudens novērojums Latvijā. Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 1cy Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Vidējā klijkaija (Stercorarius pomarinus) 2 1cy uz W Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns, E.Laucis). Brūnā čakste (Lanius collurio) 1 Rimzātu zivju dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis u.c.). 3. vēlākais rudens novērojums Latvijā. Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1cy noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (K.Millers u.c.). Visdrīzāk tas pats īpatnis vēlāk dzirdēts un novērots vizuāli (G.Grandāns, E.Laucis).

Larus cachinnans
03.10.2014.
Grieze (Crex crex) 1 izcelta Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs). 3. vēlākais rudens novērojums Latvijā. Sibīrijas ķauķītis (Phylloscopus proregulus) 1 1cy noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) vismaz 4 (vismaz 2 novēroti vizuāli un 2 1cy noķerti gredzenošanai) Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte).

Phylloscopus proregulus inornatus 
02.10.2014.
Kākaulis (Clangula hyemalis) 1 T Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Reti iekšzemē.  Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1 novērots vizuāli >5 min. Ogrē (V.Roze).
 
Phylloscopus fuscatus