Oktobris 2015

Papildināts 02.11.2015. plkst. 11:30:48
   
   
31.10.2015.
Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 15 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (J.Jansons, A.Mankus).

 
30.10.2015.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 12 uz lauka Druvas apkārtnē, Saldus n. (D.Rīters), >15 Tumes apkārtnē, Tukuma n. (U.Apinis).

 
29.10.2015.
Plīvurpūce (Tyto alba guttata) 1 noķerta gredzenošanai Papē, Rucavas n. (V.Jaunzemis, A.Jaunzemis, T.Endziņš u.c.). Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega). Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 1 Engures ostā, Engure (I.Jakovļevs u.c.).

Tyto alba
 Surnia ulula
28.10.2015.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 uz E Pērkonē, Nīcas n. (K.Millers).

 
26.10.2015.
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia) 1 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis). Vēls novērojums rudenī.

 
25.10.2015.
Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 4 uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (S.Laime).

 Carduelis flavirostris
21.10.2015.
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia) 1 Rimzātu dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis). Vēls novērojums rudenī.

 
18.10.2015.
Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (U.Piterāns u.c.). Lauku lija (Circus cyaneus) >10 (2 ad TT, 1 3cy T, 1 ad M, 6 MM/1cy) lokāli Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Grīnerte, M.Jaunzemis, K.Millers). Liels skaits vienkopus rudens migrācijas laikā. Stepes lija (Circus macrourus) 1 1cy Nīcas laukos, Nīcas n. (U.Piterāns, A.Mankus, J.Jansons, R.Rekmanis, V.Vīgants), 1 M/1cy migrācijā Papes putnu stacijā, Rucavas n. (M.Kapanen, T.Lukkarinen, P.Uusivouri, Dz.Arbidāns, V.Zariņš). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis u.c.). Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 7 Liepājas ostas S mola apkārtnes kāpās, Liepāja (A.Mankus).

Circus macrourus
 Circus macrourus
14.10.2015.
Kākaulis (Clangula hyemalis) 1 M/1cy Iecavas dīķos, Iecavas n. (E.Laucis). Reti iekšzemē. Baltgalvas zilknābis (Oxyura leucocephala) 1 ad T Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (A.Klepers u.c.). Šajā vietā kopš 12.10.2015. (R.Rekmanis, I.Ozola, I.Benefelde, A.Perševics).
 Oxyura leucocephala
 Oxyura leucocephala
Oxyura leucocephala
13.10.2015.
Melnā pīle (Melanitta nigra) 2 MM Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (K.Millers, V.Roze). Reti iekšzemē. Šajā vietā kopš 12.10.2015., kad 1 M(R.Rekmanis u.c.).

 
12.10.2015.
Melnā pīle (Melanitta nigra) 1 M Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis u.c.). Reti iekšzemē. JAUNA PUTNU SUGA LATVIJĀ!!! Baltgalvas zilknābis (Oxyura leucocephala) 1 ad T Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis, I.Ozola, I.Benefelde, A.Perševics). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 1cy M noķerta tīklā gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns).

Oxyura leucocephala
 Regulus ignicapilla
11.10.2015.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 753 kopā ar 4 baltpieres zosīm (Anser albifrons) Ventspils lidostas apkārtnē, Ventspils (N.Zeidaks). Baltvaigu zosīm lielākais skaits vienkopus rudens migrācijā, skaitīts foto. Šajā vietā kopš 03.10.2015., kad 667 baltvaigu zosis kopā ar 304 Anser sp. zosīm (N.Zeidaks, R.Lebuss). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 23 uzskaitītas 1 km posmā Ainažos, Salacgrīvas n. (A.Klepers). Liels skaits rudens migrācijas laikā. Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1 1cy noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).

Phylloscopus inornatus
10.10.2015.
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 80 vienā barā Skrundas zivju dīķos, Skrunda (K.Millers, I.Grīnerte). Liels skaits vienkopus rudens migrācijas laikā. Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Kamārces pļavās, Ventspils n. (N.Zeidaks). Upes tilbīte (Actitis hypoleucos) 1 uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (I.Grīnerte, K.Millers). Akmeņtārtiņš (Arenaria interpres) 1 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte). Abām sugām vēli novērojumi rudenī. Akmeņtārtiņš šajā apkārtnē kopš 02.10.2015., kad 2 1cy un 1 ad (K.Millers). Īspirkstu mizložņa (Certhia brachydactyla) 1 noķerta gredzenošanai Papes putnu stacijā, Rucavas n. (M.Jaunzemis, I.Dinsbergs). 2. novērojums Latvijā. Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra) 1 Krievragciema apkārtnē, Talsu n. (E.&V.Smislovi). Vēls novērojums rudenī.

 Certhia brachydactyla
Certhia brachydactyla
09.10.2015.
Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 1 migrācijā pie "Dabas mājas" Papē, Rucavas n. (M.Jaunzemis).

 
08.10.2015.
Kākaulis (Clangula hyemalis) 1 ad T Silzemī Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers). Reti iekšzemē. Mērkaziņa (Gallinago gallinago) >450 Lieknas IV dīķī Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers). Lielākais skaits vienkopus rudens migrācijā. Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 2 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts). Lielā čipste (Anthus richardi) 1 izcelta pie Liepājas ostas S mola kāpas un ar saucieniem uz S, Liepāja (K.Millers). 3. novērojums Latvijā.

 Eremophila alpestris
07.10.2015.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 1cy migrācijā uz S; Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 novērots vizuāli Papes putnu stacijā, Rucavas n. (M.Jaunzemis).

 
06.10.2015.
Jūras šņibītis (Calidris maritima) 1 1cy uz Mangaļsalas mola; Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 1 Vecāķu liedagā, Rīga (I.Deņisovs). Seivi ķauķis (Locustella luscinioides) 1 noķerts tīklā gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics, J.Lipsbergs). Atkārtots vēlēkais novērojums rudenī.

 Calidris maritima
 Eremophila alpestris
04.10.2015.
Mazais ērglis (Aquila pomarina) 1 uz WSW Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte). Otrais vēlakais rudens migranta novērojums Latvijā. Sibīrijas ķauķītis (Phylloscopus proregulus) 1 1cy noķerts tīklā gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (E.Laucis u.c.). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 migrācijā uz SW Buļļu salā, Rīga (G.Graubics).

 Phylloscopus proregulus
03.10.2015.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 667 kopā ar 304 Anser sp. zosīm Ventspils lidostas apkārtnē, Ventspils (N.Zeidaks, R.Lebuss). Liels skaits vienkopus rudens migrācijā, skaitīts video. Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 1cy Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.), 1 Slampes apkārtnē, Tukuma n. (N.Zeidaks, R.Lebuss). Jūras šņibītis (Calidris maritima) 1 1cy uz Ventspils ostas S mola, Ventspils (E.&V.Smislovi, A.Kuročkins). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 novērots vizuāli Papes putnu stacijā, Rucavas n. (M.Piha). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 īslaicīgi lokāli Ventspils ostas S mola apkārtnē, pēc tam uz S, Ventspils (A.Kuročkins).

 
02.10.2015.
Jūras šņibītis (Calidris maritima) 2 1cy uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). 50. novērojums Latvijā.

Calidris maritima