Septembris 2011

Papildināts 21.10.2011. plkst. 01:34:15
   
30.09.2011.
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis) vismaz 70Bozēnu laukos, Madonas n. (G.Grandāns, M.Medne).

 
28.09.2011.
Teminka šņibītis (Calidris temminckii) 1 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (G.Grandāns). Vēls rudens novērojums.
 
 
27.09.2011.
Kārklu ķauķis (Locustella naevia) 2 1cy noķerti gredzenošanai Papes ezerā, Rucavas n. (M.Briedis). Vēls rudens novērojums.

 
26.09.2011.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 1cy T noķerts gredzenošanai Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (N.Krasņevska u.c.), 1 uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers).

Regulus ignicapilla
25.09.2011.
Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 2 Mazdzērves dīķī, Aizputes n. (K.Millers). Melnais zīriņš (Chlidonias niger) 1 1cy  Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Lediņš u.c.).24.09.2011. Turpat bija 2 1cy īpatņi (K.Millers). Brūnā čakste (Lanius collurio) 1 1cy Papē, Rucavas n. (M.Briedis, I.Freiberga). Kārklu ķauķis (Locustella naevia) 1 1cy noķerts gredzenošanai Papes ezerā, Rucavas n. (M.Briedis). Seivi ķauķis (Acrocephalus luscinoides) 1 1cy noķerts gredzenošanai Papes ezerā, Rucavas n. (M.Briedis). Visām sugām vēli novērojumi rudenī.

Chlidonias niger
24.09.2011.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy Krimuldas baznīcas apk., Krimuldas n. (A.Klepers). Jūras šņibītis (Calidris maritima) 1 1cy vēl joprojām uz Liepājas ostas S mola (J.Jansons, A.Mankus). Šai vietā kopš 22.09.2011. (M.Strazds, K.Millers). Melnais zīriņš (Chlidonias niger) 2 1cy lokāli medī Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers). Otrais vēlākais novērojums rudenī. Brūnā čakste (Lanius collurio) 1 1cy dzelzceļa stacijas "Ventspils-2" apkārtnē, Ventspils n. (K.Millers), 1 1cy Bozēnu laukos, Madonas n. (A.Avotiņš jun. u.c.). Samērā vēli novērojumi rudenī.

Calidris maritima
23.09.2011.
Lietuvainis (Numenius phaeopus) 1 migr. uz S pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). Otrs vēlākais novērojums rudenī. Garastes klijkaija (Stercorarius longicaudus) 1 1cy+ (gaišā forma) migr. uz S virs jūrmalas kāpām pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 uz Golodova dambja, Liepāja (G.Grandāns, M.Medne).

 
22.09.2011.
Jūras šnibītis (Calidris maritima) 1 1cy pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (M.Strazds, K.Millers). 25. novērojums Latvijā. Gredzenūbele (Streptopelia decaocto) 27 uz vadiem pie "Bajāriem", Ventspils n. (K.Millers). Liels skaits pulcēšanās vietā rudens migrācijas laikā.

Calidris maritima
21.09.2011.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy pārlido Rīgas - Liepājas šoseju pie Lielupes tilta, Jelgavas n. (A.Avotiņš jun.). Brūnā čakste (Lanius collurio) 2 1cy Jaudzemu dīķu apkārtnē, Līvānu n. (A.Erts). Samērā vēls novērojums rudenī.

 
20.09.2011.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 2 1cy migrācijā uz S Papes ornitoloģiskās stacijas apkārtnē, Rucavas n. (G.Grandāns, M.Briedis).

 
19.09.2011.
Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria) 1000 (divos baros - 650 un 350 ar 0,5 km atstarpi, skaitīti fotogrāfijās) uz lauka Saulaines apkārtnē, Rundāles n. (E.Laucis). Liels skaits pulcēšanās vietā rudenī. Lietuvainis (Numenius phaeopus) 1 Papes jūrmalā, Rucavas n. (G.Grandāns, M.Briedis, I.Dinsbergs). Vēls novērojums rudenī.

 
18.09.2011.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy migrācijā uz S Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (G.Grandāns), 1 1cy migrācijā uz S no Skultes ostas N mola, Saulkrastu n. (K.Funts). Akmeņu čipste (Anthus petrosus) 4 Engures ostā, Engure (J.Jansons, A.Mankus). Samērā liels skaits vienā vietā. JAUNA SUGA LATVIJĀ!!! Ziemeļu ķauķītis(Phylloscopus borealis) 1 noķerts gredzenošanai Lejasciemā, pie "Tirzmalām", Gulbenes n. (A.Freibergs). (Phylloscopus borealis)
Anthus petrosus
Phylloscopus borealis
Phylloscopus borealis
Phylloscopus borealis
17.09.2011.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy Papē pie "Jānīšiem", Rucavas n. (K.Millers u.c.).

 
16.09.2011.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 3 1cy Lejasciema apkārtnē, Gulbenes n. (A.Freibergs).

 
15.09.2011.
Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 uz N pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers).

 
14.09.2011.
Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 1cy Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).

Larus cachinnans
Larus cachinnans
13.09.2011.
Akmeņu čipste (Anthus petrosus) 1 ad uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Visdrīzāk, tas pats īpatnis, kurš novērots 12.09. Daugavgrīvā (I.Dinsbergs).

Anthus petrosus
12.09.2011.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) 1 ad pie Liepājas ostas S mola, Liepāja. Agrs rudens migranta novērojums. Melnā vārna (Corvus corone) 1 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (abi nov. K.Millers). Šai vietā ar pārtraukumiem ziņota kopš 09.06.2008. (I.Mednis).

Branta bernicla
Corvus corone
 
 

11.09.2011.
Taigas/Tundras sējas zoss
(Anser fabalis/serrirostris) vismaz 3 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (V.Farnasts). Agrs rudens migrantu novērojums.

 

10.09.2011.
Taigas/Tundras sējas zoss(Anser fabalis/serrirostris) 65 kopā ar 4 Meža zosīm(Anser anser) uz NWW Apriķu apkārtnē, Aizputes n. (K.Millers). Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 7, Baltpieres zoss (Anser albifrons) 11, tajā skaitā 1 1cy uz lauka pie Rūdekām, Burtnieku n. (A.Klepers). Agri rudens migrantu novērojumi visām zosu sugām. Mazais ormanītis (Porzana parva) 1 Rožupes grīvā, Salacgrīvas n. (M.Strazds, I.Mārdega). Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 2 pie Ainažu mola, Salacgrīvas n. (M.Strazds, I.Mārdega). Garastes klijkaija (Stercorarius longicaudus) 1 1cy, tumšā morfa, uz S Ainažos, Salacgrīvas n. (D. un S.Elferti).

Stercorarius longicaudus

09.09.2011.
Taigas/Tundras sējas zoss
(Anser fabalis/serrirostris) jauktā 41 putnu barā kopā ar Baltpieres zosīm (Anser albifrons) Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs).
Agri rudens migrantu novērojumi. Jūraskrauklis (Phalcrocorax carbo) 1100 - 1300 jūrā, Gaujas grīvas apkārtnē, Carnikavas n. (I.Deņisovs). Liels skaits pulcēšanās vietā rudenī. Akmeņtārtiņš (Arenaria interpres) 6 vienkopus pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers, M.Strazds). Lielākais zināmais skaits pulcēšanās vietā rudenī. Zaļā vārna (Coracias garrulus) 1 2cy (vecums noteikts pēc krāsainā gredzena datiem) Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega). Vēls novērojums rudenī.

Anser fabalis/serrirostris
Phalcrocorax carbo
Arenaria interpres
08.09.2011.
Upes ķauķis (Locustella fluviatilis) 1 noķerts gredzenošanai Lejasciema apkārtnē, Gulbenes n. (A.Freibergs). Otrs vēlākais novērojums rudenī Latvijā.

 
06.09.2011.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy migrācijā uz S Papes ornitoloģiskās stacijas apkārtnē, Rucavas n. (M.Briedis).

 
05.09.2011.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy migrācijā uz S Papes ornitoloģiskās stacijas apkārtnē, Rucavas n. (V.Vintulis). Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 4 Pekragā, Mērsrags (I.Ķiecis). Trīspirkstu kaija (Rissa tridactyla) 1 1cy joprojām Liepājas ostā, Liepāja (K.Millers). Visticamāk, tas pats putns, kurš novērots 01.09. (K.Millers) un, novērotājiem nezinot par iepriekšējo novērojumu, neatkarīgi 02.09. (H.G.Bauer, M.Strazds).

Limicola falcinellus

04.09.2011.
Baltpieres zoss
(Anser albifrons) migrējoša bara balsis naktī Iesalkājas apkārtnē, Limbažu n. (D.Drazdovskis), 2 uz lauka pie Rūdekām, Burtnieku n. (A.Klepers, I.Bojāre). Agri rudens migrantu novērojumi. Stepes lija (Circus macrourus) 1 1cy Kalnu apk., netālu no "Špandavām", Saldus n. (M.Strazds, H.G.Bauer). Trešais novērojums šogad. Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy Umurgas apkārtnē, Limbažu n. (D.Drazdovskis), 1 1cy pie Durbes purva lankas, Durbes n. (J.Jansons). Trulītis (Calidris minuta) 60 Ainažu jūrmalā, Salacgrīvas n. (A.Klepers, I.Bojāre). Liels skaits pulcēšanās vietā rudens migrācijas laikā. Gugatnis (Philomachus pugnax) ap 100 uz lauka pie Rūdekām, Burtnieku n. (A.Klepers, I.Bojāre). Liels skaits pulcēšanās vietā rudens migrācijas laikā.

Circus macrourus

Falco vespertinus

 

03.09.2011.
Melnais stārķis (Ciconia nigra) 1 Iesalkājas apkārtnē, Limbažu n. (D.Drazdovskis). Samērā vēls novērojums rudenī. Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy pie Kaņiera ezera, Engures n., 1 1cy Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (J.Vīgulis). Sarkanā puskuitala (Limosa lapponica) 12 Papes jūrmalā, Rucavas n. (G.Grandāns, M.Medne u.c.). Liels skaits pulcēšanās vietā rudens migrācijas laikā. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 1cy noķerts gredzenošanai Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (G.Grandāns, I.Freiberga). Otrs agrākais novērojums rudens migrācijas laikā. Putns vēl juvenīlā spalvu tērpā, iespējams, šķīlies Latvijas teritorijā. Citroncielava (Motacilla citreola) 1 migrācijā uz S Papes jūrmalā, Rucavas n. (H.G.Bauer, M.Strazds).

Falco vespertinus
Regulus ignicapilla
02.09.2011.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 3 1cy Lejasciema apkārtnē, Gulbenes n. (A.Freibergs), 4 1cy Iesalkājas apkārtnē, Limbažu n. (D.Drazdovskis), 1 1cy Gaviezes apk., Grobiņas n. (M.Strazds, H.G.Bauer). Trīspirkstu kaija (Rissa tridactyla) 1 1cy pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (H.G.Bauer, M.Strazds), novērota neatkarīgi, nezinot par 01.09. novērojumu. Iedzeltenais ķauķis (Hippolais icterina) 1 1cy noķerts gredzenošanai Papes ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas n. (G.Grandāns). Samērā vēls novērojums rudenī.

 

01.09.2011.
Trīspirkstu kaija (Rissa tridactyla) 1 1cy pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). Agrākais zināmais rudens novērojums Latvijā!
 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Lauku lija Northern Harrier (Circus cyaneus)