Augusts 2015

Papildināts 07.09.2015. plkst. 13:35:27
   
   
31.08.2015.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy Zvejniekciemā, Limbažu n. Šajā vietā kopš 30.08.2015. (V.Vīgants); 1 1cy Smārdes apkārtnē, Engures n. (M.Jaunzemis). Iespējams, ka šajā vietā no 25.08.2015., kad 11 (3 Ad T, 8 1cy) (S.Rabkevičs, A.Poišs).

 Falco vespertinus
30.08.2015.
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 238 Sātiņu zivju dīķos Lieknas II dīķī, Saldus n. (R.Rekmanis). Liels skaits vienkopus pulcēšanās vietā rudenī. Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy Bultu apkārtnē, Dobeles n. (I.Grīnerte, K.Millers).

 
29.08.2015.
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus) 1 1cy Saukas apkārtnē, Viesītes n. (K.Funts). 1 1cy Ezeres apkārtnē, Saldus n. (A.Klepers); Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) >11; Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 1cy; Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus)Liepājas ez. E krastā, Grobiņas n. (K.Millers).

Limicola falcinellus
 Phalaropus lobatus
28.08.2015.
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus) 3 1cy divās vietās Krastu apkārtnē (2+1), Neretas n. (K.Funts); 1 1cy Grenču apkārtnē, Kandavas n. (E.Lediņš).

 Falco vespertinus
27.08.2015.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy pie Lielbūņām, Salaspils n. (V.Roze, K.Millers).

 
26.08.2015.
Čūskērglis (Circaetus gallicus) 1 1cy uz NWW pie Pešiem, Rucavas n. (K.Millers). Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) vismaz 18 (t.sk. vismaz 2 Ad T) Mērsragā (U.Rēvalds), 1 1cy pie Bērsteles, Rundāles n., 2 1cy un 2 2cy T pie Codes, Bauskas n. (E.Laucis).

 Falco vespertinus
25.08.2015.
Paipala (Coturnix coturnix) 1 īslaicīgi dzied. Jaungulbenes apkārtnē,  Gulbenes n. (U.Loļāns) Vēla dziesma. Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 11 (3 Ad T, 8 1cy) Smārdes apkārtnē, Engures n. (S.Rabkevičs, A.Poišs); 6 (2 Ad T, 1 Ad M, 3 1cy) Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 7 Kolkā, Dundagas n. (M.Ieviņš).

 Falco vespertinus
23.08.2015.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 2 1cy Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 6 (3 Ad TT, 1 Ad M, 1 1cy) pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 3 1cy Lielupes grīvā, Jūrmala (V. & E.Smislovi). Garastes klijkaija (Stercorarius longicaudus) 1 Ad Lielupes grīvā uz W, Jūrmala (V. & E.Smislovi). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 1cy Kuivižu liedagā, Salacgrīvas n. (E.Laucis).

 Falco vespertinus
Anthus cervinus
22.08.2015.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 2 (Ad T un 1cy) Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts). Mazais ķeģis (Acanthis cabaret) 4  Pekragā, Mērsragā. Ticams, ka vietējie ligzdotāji - novērots Ad barojam jaunos (A.Kalvāns, E.Lediņš).

 Falco vespertinus
21.08.2015.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy īslaicīgi medī Sātiņu zivju dīķos virs Grebūtnieka niedrāja, Saldus n. (K.Millers).

 
20.08.2015.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 3 1cy Aizputes apkārtnē, Aizputes n. (A.Zacmanis).

 
18.08.2015.
Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 1cy kopā ar ~50 Baltajām cielavām (Motacilla alba) Daugavas malā pie Dārziņiem, Rīga (R.Matrozis, V.Smislovs).

 
17.08.2015.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 3 1cy Garciema laukos, Carnikavas n. (I.Mārdega).

 Falco vespertinus
16.08.2015.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 uz SE Cīravas apkārtnē, Aizputes n. (J.Jansons). Stepes lija (Circus macrourus) 2015. gada jūlijā Somijā ar satelītraidītāju aprīkotā ad M "Potku" ielidojusi Latvijas teritorijā Ķuršu apkārtnē, Alūksnes n. un sasniegusi Bērzpils apkārtni Balvu n. (M.Bruun/www.luomus.fi). Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 2 1cy migrācijā Akmensragā, Pāvilostas n. (J.Jansons).

Milvus milvus
 Falco vespertinus
14.08.2015.
Smilšu tārtiņš (Charadrius hiaticula) >110 vienkopus Ainažu liedagā, Salacgrīvas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Lielākais zināmais skaits vienkopus pulcēšanās vietā rudens migrācijas laikā.

 
12.08.2015.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 ad T Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega).

 
11.08.2015.
Bišu dzenis (Merops apiaster) 1 īpatņa balss Akmensraga apkārtnē, Pāvilostas n. (J.Jansons).

 
09.08.2015.
Vakarlēpis (Caprimulgus europaeus) 1 intensīvi dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts). Vēla dziesma.

 
08.08.2015.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 pie Slokas ezera, Jūrmala (E.Smislovs u.c.).

 
06.08.2015.
Citroncielava (Motacilla citreola) 1 ad, Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 3 Ainažu liedagā, Salacgrīvas n. (V. & E.Smislovi).

 
05.08.2015.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy migrācijā Ogrē (V.Roze).

 
03.08.2015.
Īsastes klijkaija (Stercorarius parasiticus) 1 ad gaišā forma medī Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Vīgants). Pirmais rudens migrants.

 
02.08.2015.
Jūras žagata (Haematopus ostralegus) >62 (50 + >12) uz N Pekragā, Mērsrags (E.Lediņš u.c.). Liels skaits vienkopus rudens migrācijas laikā. Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 Ainažu liedagā, Salacgrīvas n. (I.Mārdega, I.Bojāre). Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 3 (2 ad un 1 1cy), Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 1 ad Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (J.Jansons).

Limicola falcinellus
Phalaropus lobatus
01.08.2015.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) 1 ad uz S Akmensragā, Pāvilostas n. (E.Laucis). Reti vasaras mēnešos. Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 4 ad Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). >5 šajā apkārtnē kopš 12.07.2015. (D.Vasiļevskis).
 Branta bernicla
Chlidonias hybrida