Decembris 2010

31.12.2010.
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos) 1 lokāli pie "Ozolmuižu" mājām, Talsu n. (R.Rekmanis).

29.12.2010.Streptopelia turtur
Lielā gaura
(Mergus merganser) 1252 uz N no 10:00 - 12:00 Akmeņragā - līdz šim intensīvākā zināmā ziemas migrācijas/pārvietošanās uzskaite, Pāvilostas n. (E.Lediņš). Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 1 apmeklē barotavu Kviešu ielā kopā ar gredzenūbelēm (Streptopelia decaocto) kopš 13.12.2010., Liepāja (S.Bērziņa). Sīkāka informācija par parasto ūbeli Liepājā
http://www.selgasfoto.lv/?level=picture&id=7921

28.12.2010.Sturnus vulgaris
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris) 3 lokāli Rūpniecības ielā, Līvāni (A.Erts).27.12.2010.Erithacus rubecula
Sarkanrīklīte
(Erithacus rubecula) 1 Daugavas krasta krūmājos pie Līvāniem, Līvāni (A.Erts).


25.12.2010.
Dzērve
(Grus grus) 1 uzturējusies visu rudeni Murmastienes pagasta "Pūšķu" apk., Varakļānu n. (nov. D.Tučs, ziņo A.Avotiņš sen.). "1 ad lidojoša dzērve barojās pie meža cūku barotavas (klajs liels lauks ar krūmu puduri, barotava ārpus krūmiem, blakus mednieku tornis). Pēdējo reizi redzēta 25.12.2010.(bet varbūt pārcēlusies uz citu barotavu)."

23.12.2010.Surnia ulula
Svītrainā pūce
(Surnia ulula) 1 lokāli kokā Smiltenes – Valkas šos. 40. kilometrā, Valkas n. Uzturas šai vietā kopš 22.12.2010. No 14.11. - 22.12. Latvijā novērotas jau četras svītrainās pūces. Žubīte (Fringilla coelebs) 2 un Ziemas žubīte (Fringilla montifringilla) 1 pie barotavas Valkas pilsētā, Valka (Visi nov. G.Grandāns, G.Aizupiete).


22.12.2010.Calcarius lapponicus
Žubīte (Fringilla coelebs) 10 lokāli Smiltenes – Valkas šos. 40. kilometrā, Valkas n. (G.Grandāns, G.Aizupiete). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 pie L.B.T. termināla kopā ar zaļžubītēm (Carduelis chloris) – pirmais zināmais novērojums ziemas mēnešos Latvijā, Liepāja (M.Strazds, M.Tīrums).

21.12.2010.Lullula arborea
Sila cīrulis (Lullula arborea) 2 lokāli vēl joprojām Liepājas 15. vidusskolas apkārtnē (kopš 12.12.), Liepāja (K.Millers). Mājas strazds (Sturnus vulgaris) 11 Salacgrīvā, Dzeltenā stērste (Emberiza citrinella) ~400 lokāli Krautuves ielā, Valmierā, nāk uz graudiem  liels skaits ziemā (A.Klepers).

20.12.2010.Falco peregrinus
Lielais piekūns
(Falco peregrinus) 1 ad lokāli (visticamāk M), Brūnkaklis (Aythya ferina) 8 (5 TT un 3 MM) lokāli pie L.B.T. termināla, Liepāja (K.Millers).

19.12.2010.
Svītrainā pūce
(Surnia ulula) 1 Lēnu apkārtnē, pārlaidās pār ceļu un nosēdās uz staba lauka vidū, Skrundas n. (J.Jansons, A.Mankus).

18.12.2010.
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis) 25 uz lauka Bernātu apkārtnē – vēlākais zināmais migrantu novērojums Latvijā, Nīcas n., Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 ezermalā pie Ezerkrasta notekūdeņu rores (K.Millers). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 izcelta no strauta malas netālu no Bērzkalniem ļoti reti sastopama ziemas mēnešos, 20. novērojums ziemā, Bauskas n. (E.Laucis). Dzeltenā stērste (Emberiza citrinella) vismaz 400 Nīcas laukos  liels skaits ziemā, Nīcas n. (K.Millers).

17.12.2010.
Sarkanā klija
(Milvus milvus) 1 uz SW virs Mazirbes otrais zināmais novērojums ziemas mēnešos Latvijā, Dundagas n. (H.Hofmanis, V.Skuja).

16.12.2010.
Garknābja gaura
(Mergus serrator) 1 M/1cy, Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 5  Dārziņu vecupē, Rīga (A.Avotiņš jun.). Urālpūce (Strix uralensis) 1 atrasta novārgusi Prūšu ielā pie mājas, Rīga (14.12.2010.). Vēlāk nogādāta Rīgas zooloģiskajā dārzā (ziņo G.Graubics).

13.12.2010.
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis) 1 nolaidās Mūsā, pēc tam aizlaidās pa upi uz augšu – potenciāls ziemotājs, Bauska (E.Laucis). Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 1 pie barotavas Kviešu ielā  pirmais zināmais novērojums ziemas mēnešos Latvijā, Liepāja (S.Bērziņa).

12.12.2010.
Jūras krauklis
(Phalacrocorax carbo) 1 pārlido Mūsas upi  trešais zināmais novērojums ziemas mēnešos iekšzemē Latvijā, Bauska (E.Laucis).Sila cīrulis (Lullula arborea) 2 lokāli pie Liepājas 15. vidusskolas – sestais zināmais novērojums ziemas mēnešos Latvijā, Liepāja (K.Millers). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Mēmeles krastā pie pils, Bauska (E.Laucis), 4  5 Piejūras parkā kopš 1.12., Liepāja (K.Millers, B.Millere), 1 Zvejniekciemā, Saulkrastu n. (D.Brakmane, E.Račinskis).  Dziedātājstrazds (Turdus philomelos) 1 lokāli Piejūras parkā, visdrīzāk cits īpatnis kā 5.12., Plukšķis (Turdus iliacus) 4 kopā Piejūras parkā (vakar šai vietā novēroti 3 īpatņi), Liepāja (K.Millers). Mājas strazds (Sturnus vulgaris) 3 Daugavpilī  reti E Latvijā ziemas mēnešos, Daugavpils (T.Krama, I.Krams).

11.12.2010.Turdus iliacus
Lauku balodis
(Columba palumbus) 1 1cy lokāli Piejūras parkā (B.Millere) (šai vietā ziņoti kopš 15.11., kad bija 16 īpatņi (B.Millere) un 22.11. maksimālais skaits bija  22 īpatņi (K.Millers)). Plukšķis (Turdus iliacus) 4 Piejūras parkā, t.sk. 3 kopā (B.Millere, K.Millers), 1 atsevišķi citā vietā, attālums starp vietām 1,3km (K.Millers). Abi nov. Liepāja.

9.12.2010.
Čuņčinš
(Phylloscopus collybita) 1 Piejūras parkā – piektais zināmais novērojums ziemas mēnešos Latvijā, Liepāja (B.Millere).

7.12.2010.
Mājas strazds (Sturnus vulgaris) 2 uz SW Ļaudonā – reti E Latvijā ziemas mēnešos, Madonas n. (A.Avotiņš sen.).

5.12.2010.
Baltvēderis (Anas penelope) 1 adT, Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 3  Dārziņu vecupē, Rīga (J.Vīgulis, I.Markuse), 1 Rojas ostā, Roja (E.Laucis, G.Grandāns). Lauku balodis (Columba palumbus) 1 1cy lokāli Piejūras parkā (K.Millers) (šai vietā ziņoti kopš 15.11, kad bija 16 īpatņi (B.Millere) un 22.11. maksimālais skaits bija  22 īpatņi (K.Millers)), Dziedātājstrazds (Turdus philomelos) viens uz S migrācijā, otrs lokāli Piejūras parkā, Liepāja .Visticamāk vēlākais rudens migrantu novērojums (K.Millers).

4.12.2010.
Melnkakla gārgale
(Gavia arctica) 1 atrasta iesalusi ledū Feimaņu ezerā  otrais zināmais novērojums tālu iekšzemē ziemas mēnešos, Rēzeknes n. (ziņo I.Petrovskis). Velāk nogadāta Rīgas zooloģiskajā dārzā.

3.12.2010.
Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 izcelta no avotaina grāvja Dvietes palienē netālu no Bebrenes (Putnu sala) – ļoti reti sastopama ziemas mēnešos, 19. novērojums ziemā, Ilūkstes n. (E.Račinskis).

1.12.2010.
Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) vismaz 1 pie Zirgu salas tiltiņa (K.Millers). Lauku balodis (Columba palumbus) 6 lokāli  vēls novērojums un samērā liels skaits tik vēlu rudenī. Iespējams, potenciāli ziemotāji vai vēli migranti. Pirmoreiz ziņoti 15.11. kad bija 16 putni (B.Millere), Piejūras parkā (B.Millere), 2 (t.sk. viens 1cy) lokāli Karostā, mežiņā pie ūdenslīdeju stacijas (S.Bērziņa, I.Leščinska). Melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros) 1 ad T E.Tisē ielā, Ezerkrastā. Piektais zināmais novērojums ziemas mēnešos Latvijā (K.Millers). Dziedātājstrazds (Turdus philomelos) vismaz 5  visdrīzāk vēli rudens migranti, nevis ziemotāji, Piejūras parkā(K.Millers). Plukšķis (Turdus iliacus) vismaz 3 Piejūras parkā (K.Millers), 1 Stendera ielā (B.Millere) visdrīzāk vēli rudens migranti, nevis ziemotāji. Sila strazds (Turdus viscivorus) 1 lokāli pie Karostas tilta  visdrīzāk vēls rudens migrants, nevis ziemotājs (S.Bērziņa, I.Leščinska).Čuņčinš (Phylloscopus collybita) 1 Piejūras parkā – visticamāk vēlākais rudens migranta novērojums, nevis potenciāls ziemotājs. Novērots cits putns (kā 28.11.) atlidojam no N (K.Millers). Visi nov. Liepāja.