Decembris 2014

Papildināts 05.12.2014. plkst. 23:08:03
   
   
31.12.2014.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1, Pļavu čipste (Anthus pratensis) 1 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (Ģ.Zembergs). Abas sugas reti ziemas mēnešos.

 Branta canadensis
Anthus pratensis
30.12.2014.
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 2 kopā ar zivju gārni (Ardea cinerea) Mērsraga kanālā, Mērsrags (U.Rēvalds). Reti ziemas mēnešos.

 
29.12.2014.
Baltvēderis (Anas penelope) 1 T Zvejniekciema pludmalē, Saulkrastu n. (V.Vīgants). Reti ziemas mēnešos.

Anas penelope
 
28.12.2014.
Baltvēderis (Anas penelope) 1 T Liepājas ezerā pie Zirgu salas, Dzelteneais tārtiņš (Pluvialis apricaria) 1 izcelts uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte). Melngalvas kaija (Ichthyaetus melanocephalus) 1 1cy Ķengaragā pie gulbju barotavas, Rīga (U.Piterāns). 18. novērojums Latvijā. Reņģu kaija (Larus fuscus) 1 ad uz ledus Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte). Reti ziemas mēnešos. Sila cīrulis (Lullula arborea) 2 īslaicīgi Ezerkrasta pļavā pie putnu torņa, pēc tam uz S, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte). Iespējams ļoti vēli rudens migranti. Baltā cielava (Motacilla alba) 1 lokāli Ezerkrasta pļavā pie putnu torņa, Liepāja (I.Grīnerte, K.Millers). Tas pats īpatnis, kurš Zirgu salā un uz Golodova dambja 21.12.2014. - 26.12.2014. (A.Mankus, J.Jansons). Ūdeņu čipste (Anthus spinoletta) 1 Ezerkrasta pļavā pie putnu torņa, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte). 8. novērojums Latvijā. Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) 2 Ezerkrasta pļavā un niedrājā pie putnu torņa, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte). Reti ziemas mēnešos.

Pluvialis apricaria
Ichthyaetus melanocephalus
 Lullula arborea
Motacilla alba
 Anthus spinoletta
Emberiza schoeniclus
27.12.2014.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 12 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte). Tie paši īpatņi kuri 22.12.2014. Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). Stellera pūkpīle (Polysticta stelleri) 1 1cy uz S kopā ar meža pīli (Anas platyrhynchos) Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 pārskrēja pār ceļu vakara krēslā pie tilta pār Krustalīces upi Lejasstrados, Gulbenes n. (L.Priedāja-Klepere). 2. novērojums ziemas mēnešos E Latvijā. Reņģu kaija (Larus fuscus fuscus) 1 ad uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (K.Millers, I.Grīnerte). Reti ziemas mēnešos. Tievknābja kaira (Uria aalge) 1 lokālā pārlidojumā Akmensragā, Pāvilostas n. (K.Millers). Lauku balodis (Columba palumbus) 1 Cukura ielā, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte). Reti ziemas mēnešos.

 Polysticta stelleri
26.12.2014.
Baltvēderis (Anas penelope) 1 1cy T Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns). Melnkakla gārgale (Gavia arctica) 1 Sausajā Daugavā, Ķekavas n. (U.Piterāns). Šajā vietā kopš 23.12.2014. (U.Piterāns). Reti iekšzemē ziemas menešos. Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 1 Augšlīgatnē, Līgatnes n. (Normunds). Lauku lija (Circus cyaneus) 1 ad T Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers). Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n., >2 Sausajā Daugavā, Ķekavas n., 2 Doles salas zivju dīķos, Salaspils n. (U.Piterāns). Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns). Peļkājīte (Prunella modularis) 2 Zirgu salā, Liepāja (J.Jansons). Visas sugas reti ziemas mēnešos.

 Circus cyaneus
25.12.2014.
Pluksķis (Turdus iliacus) 1 Kaņiera ielā, Rīga (U.Piterāns). Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) 2 pie Daugavas, Daugavpils (A.Erts). Abas sugas reti ziemas mēnešos.

Emberiza schoeniclus
23.12.2014.
Baltvēderis (Anas penelope) >11 Liepājas ezerā pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Garkaklis (Anas acuta) 1 1cy T Daugavā pie Ķengaraga putnu torņa, Rīga (U.Piterāns). Brūnkaklis (Aythya ferina) >23 Liepājas ezerā pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Visas sugas reti ziemas mēnešos. Melnkakla gārgale (Gavia arctica) 1 Sausajā Daugavā, Ķekavas n. (U.Piterāns). Reti iekšzemē ziemas menešos. Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 4 Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns). Viens īpatnis šajā vietā kopš 21.12.2014. (I.Grīnerte, K.Millers). Lielais dumpis (Botaurus stellaris) 1, Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1, Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns). Visas sugas reti ziemas mēnešos. Mērkaziņa (Gallinago gallinago)Dārziņu attekā, Salaspils n., 1 Sausajā Daugavā, Ķekavas n. (U.Piterāns). Reti ziemas mēnešos. Trīspirkstu kaija (Rissa tridactyla) 1 ad uz S ap 11:00 pie Ziemupes, Pāvilostas n., vēlāk pēcpusdienā pie Liepājas ostas N mola, Liepāja (R.Rekmanis, I.Ozola). Vidējā klijkaija (Stercorarius pomarinus) 1 1cy uz S ap 10:00 pie Ziemupes, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Sila strazds (Turdus viscivorus) 2 uz S Saraiķos, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Reti ziemas menešos.

 Anas acuta
Gallinago gallinago
22.12.2014.
Meža zoss (Anser anser) 2 kopā ar 5 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus)Kanādas zoss (Branta canadensis) 12 kopā ar ~50 ziemeļu gulbjiem (Cygnys cygnus) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). Pelēkā pīle (Anas strepera) 14, Krīklis (Anas crecca) 1 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (R.Rekmanis, I.Ozola). Visas sugas reti ziemas mēnešos.

Anser anser
Branta canadensis
21.12.2014.
Baltvēderis (Anas penelope) 1 Vidumgrāvī, Ventspils (A.Klepers, M.Tīrums), 1 ad T Mērsragā pie attīrīšanas ietaisēm, Mērsrags (S.Rabkevičs). Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (I.Grīnerte, K.Millers). Reņģu kaija (Larus fuscus) 2 1cy Pentuļu izgāztuvē (A.Klepers, M.Tīrums). Meža balodis (Columba oenas) 1 lidojumā virs ceļa uz N Vārves apkārtnē, 12 kompaktā barā lidojumā uz NE Pentuļu apkārtnē, Ventspils n. (A.Klepers, M.Tīrums). Lauku cīrulis (Alauda arvensis) 1 Užavas laukos, Ventspils n. (A.Klepers, M.Tīrums). Čuņčiņš (Phylloscopus collybita) 1 kāpu krūmājā pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (A.Mankus J.Jansons). Baltā cielava (Motacilla alba) 2 Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Ieviņš), 1 Zirgu salā pie Golodova dambja (A.Mankus, J.Jansons). Kolkā viens īpatnis šajā vietā kopš 14.12.2014. (M.Ieviņš). Pļavu čipste (Anthus pratensis) 1 L.B.T. graudu termināla apkārtnē, Liepāja (A.Mankus J.Jansons), 1 Užavas laukos, Ventspils n. (A.Klepers, M.Tīrums). Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) 1 Zirgu salā, Liepāja (J.Jansons, A.Mankus). Visas sugas reti ziemas mēnešos. Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) >20 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (A.Mankus, J.Jansons).

 Anas penelope
14.12.2014.
Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 1 Mūsas upē, Bauska (E.Laucis). Lauku lija (Circus cyaneus) 1 1cy/M pie Bernātiem, Nīcas n. (R.Rekmanis). Parastais šņibītis (Calidris alpina) 1 ad Lielupes grīvā, Jūrmala (M.Kilups). Visdrīzāk tas pats īpatnis, kurš uz Daugavgrīvas mola, Rīga, 20.11.2014. - 11.12.2014. (I.Ķiecis, I.Deņisovs). Reņģu kaija (Larus fuscus) 1 1cy uz S Papē, Rucavas n. (R.Rekmanis). Visas augstāk minētās sugas reti ziemas mēnešosKlijkaija (Stercorarius sp.) 2 (1 + 1) uz S Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Brediks u.c.). Līdz sugai pārliecinoši nav noteiktas, pēc Fennoscandia Birds datu bāzes, visdrīzāk vidējās klijkaijas (Stercorarius pomarinus). Melnais alks (čistiks) (Cepphus grylle) 2 uz S Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Brediks u.c.). Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 Rudes apkārtnē, Nīcas n. (A.Lediņs, A.Kalvāns). Melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros) 1 1cy/M Papē pie "Dabas mājas", Rucavas n. (R.Rekmanis). Reti ziemas mēnešos. Baltā cielava (Motacilla alba) 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Ieviņš). Reti ziemas mēnešos.

 Tachybaptus ruficollis
Calidris alpina
Surnia ulula
13.12.2014.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 Lucavsalā, Rīga (E. un V. Smislovi). Šajā vietā kopš 07.12.2014. (I.Mārdega).

Branta canadensis
10.12.2014.
Meža balodis (Columba oenas) 41 uz novākta kukurūzas lauka pie Klašķinu purva, Iecavas n. (E.Laucis).

Columba oenas
07.12.2014.
Plukšķis (Turdus iliacus) 1 pie Starpiņupītes iztekas no Kaņiera ezera, Engures n. (M.Riherts). Lauku cīrulis (Alauda arvensis) 1 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (J.Jansons). (Sibīrijas?) Čuņčiņš (Phylloscopus collybita (tristis?)) 1 kāpu krūmājā pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (J.Jansons).  Visas sugas reti ziemas mēnešos.

Phylloscopus collybita (tristis?)
06.12.2014.
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 1 grāvī pie Kantora ielas, Mārupe (N.Jansons). Baltvēderis (Anas penelope) 1 T pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Abas sugas reti ziemas mēnešos.

 
05.12.2014.
Krīklis (Anas crecca) 1, Brūnkaklis (Aythya ferina) 2 (T un M) Daugavā, Daugavpils (A.Erts). Krīklis šajā vietā kopš 02.12.2014., brūnkaklis kopš 01.12.2014. kad 1 (A.Erts). Abas sugas reti ziemas mēnešos. 

 
04.11.2014.
Dzērve (Grus grus) 3 uz lauka Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. (R.Kidiks). Šajā vietā kopš 30.11.2014., kad 4 īpatņi (R.Kidiks). Reti ziemas mēnešos.

 
03.12.2014.
Krīklis (Anas crecca) 1 M Ķīšezerā pie Policijas akadēmijas, Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 2 (ad un 1cy) Sarkandaugavas attekā, Rīga (I.Deņisovs). Abas sugas reti ziemas mēnešos, visdrīzāk potenciāli ziemotāji.

 
02.12.2014.
Parastais šņibītis (Calidris alpina) 1 ad uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Šajā vietā kopš 20.11.2014. (I.Ķiecis). Reti ziemas mēnešos.

Calidris alpina
01.12.2014.
Brūnkaklis (Aythya ferina) 1 Daugavā, Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 1 Šuņupē, Baltā cielava (Motacilla alba) 1 pie Šuņupes, Daugavpils (A.Erts). Visas sugas reti ziemas mēnešos.
Ardea alba