Lokālie ziemotāji 2014/2015

Papildināts 02.03.2015. plkst. 15:42:12
   
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 Lucavsalā, Rīga. Kopš 07.12.2014. (I.Mārdega). Pēdējais novērojums: 28.02.2015., V. un E.Smislovi.

Branta canadensis
Kanādas zoss (Branta canadensis) 12 Nīcas laukos, Nīcas n. Kopš 22.12.2014. (K.Millers). Pēdējais novērojums: 27.12.2014., 12 Liepājas ezerā Ezerkrasta putnu torņa apkartnē, K.Millers, I.Grīnerte.

 
Baltvēderis (Anas penelope) 1 T Liepājas ezerā pie Zirgu salas, Liepāja. Kopš 28.12.2014. (K.Millers, I.Grīnerte). Pēdējais novērojums: 04.01.2015. applūdušajā Ezerkrasta pļavā pie putnu torņa, R.Rekmanis, U.Piterāns.

 
Baltvēderis (Anas penelope) 1 T pie mola, Pāvilostā. Kopš 10.01.2015. (R.Rekmanis, I.Ozola). Pēdējais novērojums: 20.01.2015., kad Sakas upē, K.Millers.

Anas penelope
Baltvēderis (Anas penelope) 1 T Slocenes upē Milzkalnē, Engures n. Kopš 25.01.2015. (S.Rabkevics). Pēdējais novērojums: 07.02.2015., M.Tīrums.

 
Garkaklis (Anas acuta) 1 T Andrejsalas N galā, Rīga. Kopš 11.01.2015. (K.Funts). Pēdējais novērojums: 02.03.2015., kad Pilsētas kanālā pie Operas, J.Vīgulis.

 
Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 1 Mūsas upē , Bauska. Kopš 14.12.2014. (E.Laucis). 02.01.2015., kad 2, E.Laucis. Pēdējais novērojums: 21.02.2015., kad 2, E.Laucis.

 
Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. Kopš 21.12.2014. (I.Grīnerte, K.Millers). 26.12.2014., kad 4, U.Piterāns. Pēdējais novērojums: 27.01.2015., kad 3, M.Riherts.

 
Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 pie Liepājas ostas N mola, Liepāja. Kopš 21.01.2015. (S.Laime, D.Leimane). Pēdējais novērojums: 31.01.2015., kad Karostas kanālā, K.Millers, I.Grīnerte.

 
Lielais dumpis (Botaurus stellaris) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. Kopš 23.12.2014. (U.Piterāns). Pēdējais novērojums: 09.01.2015., I.Brediks.

 
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 2 Mērsraga kanālā, Mērsrags. Kopš 30.12.2014. (U.Rēvalds). 25.01.2015., kad 1, R.Rekmanis. 19.02.2015., kad 1 Pekragā, U.Rēvalds. Pēdējais novērojums: 25.02.2015., Pekragā, V.Ādamsons, G.Saulītis.

 
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Nīcas laukos Sējējciema apkārtnē, Nīcas n. Kopš 01.01.2015. (M.Jaunzemis). Pēdējais novērojums: 04.01.2015., U.Piterāns, R.Rekmanis.

Milvus milvus
Lauku lija (Circus cyaneus) 1 ad T Rudes apkārtnē, Nīcas n. Kopš 26.12.2014. (K.Millers). 18.01.2015. Nīcas laukos, Nīcas n. K.Millers, I.Grīnerte un vēlāk Papes ez. N galā pie Tuklera kanāla, A.Klepers, I.Mārdega. Pēdējais novērojums: 13.02.2015., kad Nīcas laukos, Nīcas n., K.Millers.

Circus cyaneus
Lauku lija (Circus cyaneus) 1 M/2cy Nīcas laukos, Nīcas n. Kopš 01.01.2015. (M.Jaunzemis). 18.01.2015., kad Papes ez. N galā pie Tuklera kanala, A.Klepers. Pēdējais novērojums: 19.02.2015. Nīcas laukos, I.Grinerte, K.Millers.

Circus cyaneus
Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. Kopš 26.12.2014. (U.Piterāns). Pēdējais novērojums: 18.01.2015., M.Riherts.

 
Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 2 Sausajā Daugavā, Ķekavas n. Kopš 26.12.2014. (U.Piterāns). Pēdējais novērojums: 05.01.2015., U.Piterāns.

 
Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 3 pie Ezerkrasta notekūdeņu rores, Liepāja. Kopš 03.01.2015. (K.Millers, I.Grīnerte). Pēdējais novērojums: 12.02.2015., kad >2, K.Millers.

 
Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 2 (ad un 1 cy) Sarkandaugavas attekā, Rīga. Kopš 03.12.2014. (I.Deņisovs). 4 (2 ad un 2 1 cy) 24.12.2014. (I.Deņisovs). 24.01.2015., kad 7, U.Piterāns, R.Rekmanis. Pēdējais novērojums: 27.02.2015., kad 5 (2 ad un 3 2cy), I.Deņisovs.

Gallinula chloropus
Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. Kopš 23.12.2014. (U.Piterāns). 09.01.2015., kad 2, I.Brediks. Pēdējais novērojums: 15.01.2015., kad 2 (ad un 2cy), U.Piterans.

 
Dzērve (Grus grus) 4 uz lauka Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. Kopš 30.11.2014. (R.Kidiks). 3 īpatņi 04.12.2014. (R.Kidiks). Pēdējais novērojums: 10.12.2014., kad 3 īpatņi, R.Kidiks. Visdrīzāk tie paši 3 īpatņi 18.01.2015., Nīcas laukos, Nīcas n., I.Mārdega u.c.

 
Jūras šņibītis (Calidris maritima) 4 uz Liepājas ostas N mola, Liepāja. Kopš 13.01.2015. (J.Jansons). 18.01.2015. 3 uz Liepājas ostas S mola, J.Jansons, K.Millers, I.Grīnerte. Pēdējais novērojums: 31.01.2015., kad 2 uz starpmola pie Liepājas ostas N mola, U.Piterāns, E.Laucis.

Calidris maritima
Parastais šņibītis (Calidris alpina) 1 ad uz Mangaļsalas mola, Rīga. Kopš 20.11.2014. (I.Ķiecis). Pēdējais novērojums uz Mangaļsalas mola: 11.12.2014., I.Deņisovs. Pēdējais novērojums Lielupes grīvā, Jūrmala: 14.12.2014. M.Kilups.

Calidris alpina
Mērkaziņa (Gallinago gallinago) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. Kopš 22.11.2014. (U.Piterāns). Pēdējais novērojums: 24.01.2015., U.Piterāns u.c.

Gallinago gallinago
Melngalvas kaija (Ichthyaetus melanocephalus) 1 2cy Ķengaragā pie gulbju barotavas, Rīga. Kopš 28.12.2014. (U.Piterāns). Pēdējais novērojums: 24.01.2015., P.Daknis u.c.

Ichthyaetus melanocephalus
Lielā polārkaija (Larus hyperboreus) 1 2cy Liepājas ostas N mola apkārtnē, Liepāja. Kopš 13.01.2015. (J.Jansons). Pēdējais novērojums: 18.01.2015., kad Liepājas ostas S mola apkārtnē, J.Jansons, K.Millers, I.Grīnerte.

Larus hyperboreus
Meža balodis (Columba oenas) 41 uz novākta kukurūzas lauka pie Klašķinu purva, Iecavas n. Kopš 10.12.2014. (E.Laucis). 18.02.2015., kad 36, E.Laucis. Pēdējais novērojums: 25.02.2015., kad 60 (acīmredzot pievienojušies pirmie migranti), E.Laucis.

 
Meža balodis (Columba oenas) 1 Nīcas laukos, Nīcas n. Kopš 01.01.2015. (M.Jaunzemis). Pēdējais novērojums: 18.01.2015., A.Klepers u.c.

 
Meža balodis (Columba oenas) 1 Noliktavas ielā, Liepāja. Kopš 03.01.2015. (K.Millers, I.Grīnerte). Pēdējais novērojums: 24.01.2015., M.Riherts.

Columba oenas
Lauku balodis (Columba palumbus) 3 Piejūras parkā, Liepāja. Kopš 07.01.2015. (K.Millers). 17.01.2015., kad 15, I.Mārdega u.c. Pēdējais novērojums: 24.01.2015., kad 13, M.Riherts.

 
Sila cīrulis (Lullula arborea) 1 Flotes ielā, Rīga. Kopš 10.01.2015. (S.Laime). Pēdējais novērojums: 31.01.2015., M.Kilups.

 
Melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros) 1 Ezerkrasta pļavā pie putnu torņa, Liepāja. Kopš 18.01.2015. (J.Jansons u.c.). Pēdējais novērojums: 19.02.2015., K.Millers, I.Grīnerte.

 Phoenicurus ochruros
Peļkājīte (Prunella modularis) 2 Zirgu salā, Liepāja. Kopš 26.12.2014. (J.Jansons). 07.01.2015., kad 7 īpatņi, K.Millers. Pēdējais novērojums: 25.01.2015., kad 2 īpatņi, M.Riherts.

 
Baltā cielava (Motacilla alba) 1 Kolkas ragā, Dundagas n. Kopš 14.12.2014. (M.Ieviņš). 2 īpatņi 21.12.2014. (M.Ieviņš). Pēdējais novērojums: 22.12.2014., M.Ieviņš.

Motacilla alba
Baltā cielava (Motacilla alba) 1 Zirgu salā pie Golodova dambja, Liepāja. Kopš 21.12.2014. (A.Mankus, J.Jansons). 28.12.2014., Ezerkrasta pļavā pie putnu torņa, I.Grīnerte, K.Millers. 17.01.2015. 2 īpatņi, R.Rekmanis. Pēdējais novērojums: 19.02.2015., kad 2 Ezerkrasta pļavā pie putnu torņa, K.Millers, I.Grīnerte.

Motacilla alba
Pļavu čipste (Anthus preatensis) 1 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja. Kopš 31.12.2014. (Ģ.Zembergs). 01.01.2015. Ezerkrasta pļavā pie putnu torņa, M.Jaunzemis. Pēdējais novērojums Ezerkrasta pļavā pie putnu torņa 23.01.2015., K.Millers. Pēdējais novērojums: 13.02.2015., kad uz Golodova dambja, K.Millers.

Anthus pratensis
Ūdeņu čipste (Anthus spinoletta) 1 Ezerkrasta pļavā pie putnu torņa, Liepāja. Kopš 28.12.2014. (K.Millers, I.Grīnerte). Pēdējais novērojums: 19.02.2015., K.Millers, I.Grīnerte.

Anthus spinoletta
Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) 1 Zirgu salā, Liepāja. Kopš 21.12.2014. (J.Jansons, A.Mankus). Pēdējais novērojums: 17.01.2014., A.Klepers u.c.

 
Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) 2 Ezerkrasta pļavā pie putnu torņa, Liepāja. Kopš 28.12.2014. (K.Millers, I.Grīnerte). Pēdējais novērojums: 19.02.2015., kad >3, K.Millers, I.Grīnerte.
 
D. un S.Elferti