Lokālie ziemotāji 2017/2018

Papildināts 11.03.2018. plkst. 19:08:11
   
Pelēkās/Melnās zosis (Anser/Branta sp.) ~550-600 t.sk. Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) >150; Baltpieres zoss (Anser albifrons) >200; Meža zoss (Anser anser) >30; Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) >50 Nīcas laukos, Nīcas n. Kopš vismaz 22.12.2018. (K.Millers, I.Grīnerte). 06.01.2018. ~2000 t.sk. Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) >1000; Baltpieres zoss (Anser albifrons) >150; Meža zoss (Anser anser) >40; Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) >20 (K.Millers, I.Grīnerte). 19.01.2018. >2000 Anser sp. (K.Millers). 23.01.2018., kad >2000, G.Grandāns, R.Rekmanis. 30.01.2018. Taigas sējas zoss (Anser fabalis) 14; Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 5; Meža zoss (Anser anser) 14 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). 12.02.2018., kad >2000 Anser sp., K.Millers. 16.02.2018., kad >250 Anser sp., K.Millers. Pēdējais novērojums: 21. un 22.02.2018., kad >2000 Anser sp., I.Mednis.

 Anser serrirostris/albifrons
Taigas sējas zoss (Anser fabalis) vismaz 6 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. Kopš 03.12.2017. (M.Tīrums). Pēdējais novērojums: 07.01.2018., >10, K.Millers, I.Grīnerte.

 
Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 4000 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. Kopš 05.12.2017. (G.Grandāns). Pēdējais novērojums: 07.01.2018., ~4000, K.Millers, I.Grīnerte.

 
Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 1 Sausajā Daugavā, Ķekavas n. Kopš 10.02.2018. (E. & V.Smislovi). Pēdējais novērojums: 04.03.2018., atrasta beigta, E. & V.Smislovi, A.Arnicāns.

 
Baltpieres zoss (Anser albifrons) 500 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. Kopš 05.12.2017. (G.Grandāns). Pēdējais novērojums: 07.01.2018., kad , >500, K.Millers, I.Grīnerte.

 
Meža zoss (Anser anser) 2 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. Kopš 03.12.2017. (M.Tīrums). Pēdējais novērojums: 07.01.2018., >10, K.Millers, I.Grīnerte.

 
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) vismaz 250 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. Kopš 05.12.2017. (G.Grandāns). Pēdējais novērojums: 07.01.2018., >200, K.Millers, I.Grīnerte.

 
Mazais gulbis (Cygnus columbianus) 25 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. Kopš 17.12.2017. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins). 03.01.2018., kad 40-50, M.Tīrums. Pēdējais novērojums: 05.01.2018., kad 320, A.Klepers.

 
Pelēkā pīle (Anas strepera) 4 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. Kopš 05.12.2017. (G.Grandāns). Lielākais skaits: 03.01.2018., kad 8 (4 TT & 4 MM/2cy), M.Tīrums. Pēdējais novērojums: 05.01.2018., kad 5 (4 TT & 1 M/2cy), A.Klepers.

 
Pelēkā pīle (Anas strepera) 1 M Cīravas dzirnavu dīķī, Aizputes n. Kopš 15.01.2018. (R.Rekmanis). Pēdējais novērojums: 23.01.2018., R.Rekmanis, G.Grandāns.

 
Pelēkā pīle (Anas strepera) 1 T Ķekaviņā, Ķekava. Kopš 24.01.2018. (R.Grīnerte). Pēdējais novērojums: 31.01.2018., R.Grīnerte.

 
Baltvēderis (Anas penelope) 200 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. Kopš 05.12.2017. (G.Grandāns). 03.01.2018., kad 22, M.Tīrums. Pēdējais novērojums: 05.01.2018., kad 12 (8 TT & 4 MM/2cy), A.Klepers.

 
Baltvēderis (Anas penelope) 1 grāvī pie Laveriem, Carnikavas n. Kopš 14.01.2018. (I.Grīnerte u.c.). Pēdējais novērojums: 16.01.2018., I.Mārdega.

 
Garkaklis (Anas acuta) 20 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. Kopš 05.12.2017. (G.Grandāns). 03.01.2018., kad 5 (1 T & 4 MM/2cy), M.Tīrums. Pēdējais novērojums: 05.01.2018., kad 3 (1 T & 2 MM/2cy), A.Klepers.

 
Krīklis (Anas crecca) 50 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. Kopš 05.12.2017. (G.Grandāns). Pēdējais novērojums: 03.01.2018., kad 1 M/2cy, M.Tīrums.

 
Krīklis (Anas crecca) vismaz 20 (6 TT, 14 MM/2cy) Sarkandaugavas attekā, Rīga. Kopš 02.01.2018. (U.Piterāns). Lielākais skaits: 10.01.2018., kad 28 (12 TT & 16 MM/2cy), I.Deņisovs. Pēdējais novērojums: 10.03.2018., kad 18 (10TT & 8MM), I.Deņisovs (savukārt 03.03.2018. šajā vietā nav novērota neviena pīle (I.Deņisovs)).

Anas crecca
Krīklis (Anas crecca) 1 M/2cy Dārziņu attekā, Salaspils n. Kopš 07.01.2018. (M.Tīrums). Pēdējais novērojums: 13.01.2018., I.Grīnerte.

 
Krīklis (Anas crecca) 1 M/2cy Bieķengrāvī pie Doles ielas, Rīga. Kopš 13.01.2018. (J.Vīgulis). Pēdējais novērojums: 19.01.2018., M.Kilups.

 
Brūnkaklis (Aythya ferina) 1 M/2cy Šuņupē, Daugavpils. Kopš 26.11.2017. (A.Erts). Pēdējais novērojums: 31.01.2018., A.Erts.

Aythya ferina
Brūnkaklis (Aythya ferina) 1 M/2cy grāvī pie Laveriem, Carnikavas n. Kopš 14.01.2018. (I.Grīnerte u.c.). Pēdējais novērojums: 10.02.2018., K.Millers, F.Mariko.

 
Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. Kopš 01.01.2018. (A.Klepers). Lielākais skaits: 24.01.2018., kad 4, M.Kilups. Pēdējais novērojums: 31.01.2018., kad 4, A.Klepers.

 Tachybaptus ruficollis
Lauku lija (Circus cyaneus) 2 (ad T un M/2cy) Nīcas laukos, Nīcas n. Vismaz kopš 22.12.2017. (K.Millers, I.Grīnerte). 19.01.2018., kad 2 ad TT (vienlaicīgi) un 1 M/2cy , K.Millers. 16.02.2018., kad 1 ad T un M/2cy, K.Millers. Pēdējais novērojums:03.03.2018., kad 1 ad T, K.Millers, I.Grīnerte.

 Circus cyaneus
Purva piekūns (Falco columbarius) 1 2cy Kalngales laukos, Carnikavas n. Kopš 12.12.2017. (I.Mārdega). Pēdējais novērojums: 16.01.2017., A.Klepers.

 Falco columbarius
Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. Kopš 01.01.2018. (A.Klepers). Divi īpatņi 18.01.2018., M.Kilups. Pēdējais novērojums: 10.02.2018., kad 5, E. & V.Smislovi.
 
 Rallus aquaticus
Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 2 Dārziņu attekā, Salaspils n. Kopš 07.01.2018. (M.Tīrums). Pēdējais novērojums: 25.01.2018., kad 2 (t. sk. 1 ad), K.Millers.

 
Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 3 Sarkandaugavas attekā, Rīga. Kopš 02.01.2018. (U.Piterāns). Pēdējais novērojums kad 3, 07.01.2018., I.Deņisovs. Pēdējais novērojums: 03.03.2018., kad 4 (2 ad & 2 2cy), I.Deņisovs.

Gallinula chloropus
Ķīvīte (Vanellus vanellus) vismaz 1500 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. Kopš 05.12.2017. (G.Grandāns). Pēdējais novērojums: 07.01.2018., kad >2500, K.Millers, I.Grīnerte.

 
Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria) 52 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. Kopš 17.12.2017. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins). Pēdējais novērojums: 07.01.2018., >500, K.Millers, I.Grīnerte.

 Pluvialis apricaria
Sloka (Scolopax rusticola) 2 izceltas no strauta, Pāvilosta. Kopš 17.01.2018. (R.Rekmanis, V.Videnieks). Pēdējais novērojums: 27.02.2018., kad 2, R.Rekmanis.

 
Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Kviešu ielā, Liepāja. Kopš 18.01.2018. (R.Rekmanis). Pēdējais novērojums: 23.01.2018., G.Grandāns, R.Rekmanis.

 
Plukšķis (Turdus iliacus) 2 Pāvilostā. Kopš 17.01.2018. (R.Rekmanis, V.Videnieks). Pēdējais novērojums: 27.02.2018., kad 1, R.Rekmanis.

 
Plukšķis (Turdus iliacus) 2 kopā ar 5 pelēkajiem strazdiem (Turdus pilaris) Mangaļsalā, Rīga. Kopš 23.02.2018. (I.Deņisovs). 01.03.2018. 2 Vecdaugavā, I.Deņisovs. Pēdējais novērojums:05.03.2018., kad 1 Vecdaugavā, I.Deņisovs.

Turdus iliacus
Sila strazds (Turdus viscivorus) 1 pie Laveriem, Carnikavas n. Kopš 26.01.2018. (I.Mārdega). Pēdējais novērojums: 29.01.2018., A.Klepers.

Turdus viscivorus 
Baltā cielava (Motacilla alba) 1 pie Daugavas, Daugavpils. Kopš 26.12.2017. (A.Erts). Pēdējais novērojums: 13.01.2018., A.Erts.

 Motacilla alba
Ūdeņu čipste (Anthus spinoletta) 1 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja. Kopš 06.01.2018. (K.Millers, I.Grīnerte, A.Klepers). Pēdējais novērojums: 16.02.2018., K.Millers.  Anthus spinoletta
   
D. un S.Elferti