Papildināts / Last update  05.06.2013. plkst. / at 23:32:45

Suga / Species Novērojums / Observation
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
02-Mar, ~100 (vairāku baru kopsumma) vakara krēslā lokālos pārlidojumos Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 04-Mar, 23 lidojumā Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 06-Mar, >1200 (vairāku baru kopsumma) migrācijā uz N vakara krēslā 18:45 - 19:15 Nīcas apkārtnē, Nīcas n., pamatā, pēc balsīm vismaz 95% taigas/tundras sējas zosis (Anser fabalis/serrirostris) (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 07-Apr, 7 lidojumā Daugavpilī (A.Erts); 9-Apr, >10 lidojumā Siguldā (I.Urbanoviča); 10-Apr, 14 migrācijā uz NE Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
03-Mar, >18 no kopējā ~180 Anser sp. zosu bara Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 06-Mar, >80 no kopējā ~800 Anser sp. zosu bara Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 16-Mar, ~30 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Brediks u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 22-Apr, vismaz 2 kopā ar tundras sējas zosīm un baltpieres zosīm (kopā ap 200 putnu liels bars) Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
02-Mar, >22 kopā ar citām Anser sp. zosīm vakara krēslā lokālā pārlidojumā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 03-Mar, >100 no kopējā ~180 Anser sp. zosu bara Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 04-Mar, 8 lokāli Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 16-Mar, ~150 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Brediks u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 16-Apr, ~150 migrācijā pie Aiviekstes slūžām, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns); 17-Apr, 2 Priekuļu laukos, Priekuļu n. (S.Laime), ~ 400 Ošupes apkārtnē, Madonas (K.Millers, G.Grandāns); 18-Apr, 16 Ručos, Preiļu n. (A.Čeirāns).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
03-Mar, 1 ad kopā ar ~180 citām Anser sp. zosīm Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 14-Apr, 1 Durbes apkārtnē, Durbes n. (M.Jaunzemis u.c.); 17-Apr, 1 Ošupes apkārtnē, Madonas (G.Grandāns, K.Millers), 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Briedis, I.Dinsbergs); 20-Apr, 2 pie Dāviņiem, Bauskas n. (E.Laucis); 25-Apr, 1 Degumnieku laukos kopā ar citām Anser sp. zosīm, Madonas n. (G.Grandāns).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
02-Mar, vismaz 4 kopā ar citām Anser sp. zosīm vakara krēslā lokālā pārlidojumā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 06-Mar, >40 no kopējā ~800 Anser sp. zosu bara Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 16-Mar, 10 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Brediks u.c.); 08-Apr, 8 kopā ar 8 baltvaigu zosīm lidojumā Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 13-Apr, ~50 migrācijā virs Madonas (U.Ļoļāns); 14-Apr, 44 migrācijā uz S/SW Cesīs (S.Laime), 60 virs Valmieras (A.Klepers).X
Meža zoss
(Anser anser)
>10 vai vienīgi E Latvija/>10 and E Latvia only: 28-Feb, 4 zirgu ganībās pie Kalnišķiem, Nīcas n. (I.Mednis); 08-Mar, >38 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 16-Mar, 20 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Brediks u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 09-Apr, 3 Lubāna ezerā pie Aiviekstes slūžām, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis); 15-Apr, 15 uz lauka Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
 
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
06-Mar, 1 kopā ar ~800 Anser sp. zosīm Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 08-Apr, 8 kopā ar 8 baltpieres zosīm lidojumā Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 09-Apr, 3 kopā ar ~2500 Anser sp. zosīm Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 14-Apr, 1 šosejas A1 malā, Ādažu n. (E.Dinka), 12 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (Brediks u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 25-Apr, ap 30 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, I.Grīnerte).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
07-Apr, 11 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (M.Krūze, N.Smaļinskis), 1 Bieķengrāvī, Rīga (N.Kņazeva); 14-Apr, 30 Pampāļu apkārtnē, Saldus n. (V.Farnasts), 5 Augustes apkartnē, Vaiņodes n. (E.Lediņš, R.Lebuss), 1 šosejas A1 malā, Ādažu n. (E.Dinka); 16-Apr, 2 uz lauka Iecavas apkārtnē, Iecavas n. (E.Laucis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only;
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
06-Mar, 4 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 07-Apr, 8 uz lauka Draudzības apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis), 3 Starpiņupītes grīvā, Engures n. (J.Vīgulis, A.Arnicāns), 4 Zaņā, Saldus n. (V.Farnasts); 08-Apr, 8 Raņķos, Skrundas n. (V.Farnasts).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 25-Apr, ap 10 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, I.Grīnerte).X
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
>10 vai vienīgi E Latvija/>10 and E Latvia only: 02-Mar, 23 (16+7) migrācijā uz N Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 04-Mar, 13 (7+5+1) migrācijā uz N Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 08-Mar, 104 (100 ad + 4 2cy) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 09-Apr, 2 Daugavā, Daugavpils (A.Erts).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
03-Mar, 1 Engurē, Engures n. (S.Rabkevičs); 07-Mar, 3 Bērzciemā pretī veikalam, Engures n. (V.Ādamsons); 21-Mar, 8 Starpiņupītes grīvā, Engures n. (I.Bojāre); 03-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun.); 26 Starpiņupītes grīvā, Engures n. (G.Grandāns).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
>5 vai vienīgi E Latvija/>5 and E Latvia only: 17-Apr, 3 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, K.Millers); 19-Apr, 5 (3 TT un 2 MM) Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
>5 vai vienīgi E Latvija/>5 and E Latvia only: 14-Apr, 8 lokāli pie Daugavgrīvas mola, Rīga (I.Dinsbergs, L. Bērtiņa), 8 Lielupē pie Kalnciema, Jelgavas n. (N.Zeidaks), 30 Pampāļu apkārtnē, Saldus n. (V.Farnasts), ~200 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Brediks u.c.)..X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 15-Apr, 1 T un 3 MM Dvietes palienē, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 17-Apr, >300 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, K.Millers).X
Platknābis
(Anas clypeata)
05-Apr, 1 T lidojumā virs Tirdzniecības kanāla, Liepāja (S.Rabkevičs); 14-Apr, 2 (T un M) lidojumā virs jūras Daugavgrīvā, Rīga (I.Dinsbergs, L.Bērtiņa), 1 T Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (Brediks u.c.); 16-Apr, 12 pie Eimuru fermas, Ādažu n. (M.Tīrums), 3 TT un 3 MM Lielupes grīvā, Jūrmala (M.Krūze), 1 T Pekragā, Mērsrags (U.Rēvalds).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 17-Apr, >10 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, K.Millers).X
Garkaklis
(Anas acuta)
>5 vai vienīgi E Latvija/>5 and E Latvia only: 13-Apr, 10  lidojumā uz W/WNW, Liepāja (U.Piterāns); 14-Apr, 6 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (N.Zeidaks), >10 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (Brediks u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 17-Apr, >2 Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
08-Apr, 1 T Starpiņupītes grīvā, Engures n. (J.Kazubiernis); 14-Apr, 3 (1 T un 2 MM) Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Brediks u.c.); 18-Apr, 2 (T un M) Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts); 19-Apr, 3 (2 TT un 1 M) Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Krīklis
(Anas crecca)
>5 vai vienīgi E Latvija/>5 and E Latvia only: 09-Apr, >12 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 2 Daugavā, Daugavpils (A.Erts); 14-Apr, ~150 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (Brediks u.c.); 15-Apr, 6 (3 TT un 3 MM) dīķī Birzes ielā, Cēsis (S.Laime).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
>5 vai vienīgi E Latvija/>5 and E Latvia only: 16-Apr, 18 Lielupes grīvā, Jūrmala (M.Krūze); 17-Apr, ~200 Liepājas ezerā, Liepāja (R.Rekmanis); 21-Apr, >20 Babītes ezerā, Babītes n. (I. Brediks u.c.); 22-Apr, 4 TT un 3 MM Burtnieku ezera NE daļā, Burtnieku n. (A.Klepers);X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Highest numbers and records from inland: 14-Apr, >50 Ķīšezerā, Rīga (I.Deņisovs); 15-Apr, >20 pie Aiviekstes slūžām Lubāna ezerā, Rezeknes n. (G.Grandāns, K.Millers); 17-Apr, ~600 Liepājas ezerā, Liepāja (R.Rekmanis).X

Paipala
(Coturnix coturnix)
11-Mai, 1 migrējoša īpatņa saucieni pie "Medņuriestiem", Madonas n. (K.Millers); 01-Jun, 1 migrējoša īpatņa saucieni virs Skultes, Mērupes n. (S.Laime); 02-Jun, 2 dzied Madonas n. (K.Millers, C.Kehoe).X
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
19-Mai, 2 jūrā pie Kaltenes, Rojas n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun., M.Platacis, I.Grīnerte).X
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
20-Apr, vismaz 3 pāri Celmu dīķi, Ezeres pag., Saldus n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis), vismaz 4 Struņķu dīķos, Talsu n. (J.Vīgulis, M.Šterns); 21-Apr, 2 pāri un 2 atsevišķi putni Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis), 2 Kaņiera ezerā, Engures n. (I. Brediks u.c.), >20 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons), 2 lokāli jūrā Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 02-Mai, < 10 pāri Zvejsalas zivju dīķos, 3 pāri Orenīšu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
02-Mai, 3 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
11-Apr, 1 Pāvilostas n. (M.Strazds, U.Strazds); 12-Apr, 1 Ulmales apkārtne, Pāvilostas n. (M.Strazds, U.Strazds); 13-Apr, 1 Popes apkārtnē, Ventspils n. (M.Strazds, U.Strazds).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 16-Apr, 1 lidojumā uz E virs Kazu gravas, Priekuļu n. (S.Laime); 18-Apr, 1 pie "Vecmelderiem", Salacgrīvas n. (I.Meldere), 1 Ručos, Preiļu n. (A.Čeirāns), 1 pie Lazdaga ezera, Gulbenes n. (E.Kantāns, D.Ozola).X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
19-Mar, 1 Bikstu pagastā, Dobeles n. (M.Feldmane); 20-Mar, 1 pie Zebrus muižas, Dobeles n. (ziņo B.Laijere); 23-Mar, 1 pie Dārtas upītes, Talsu n. (U.Rēvalds); 26-Mar, 1 Remtē, Brocēnu n. (O.Zombergs); 28-Mar, 3 Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 29-Mar, 2 Cenas apkārtē, Ozolnieku n. (M.Černuho), 1 pie Piņķiem, Babītes n. (I.Deņisovs), 1 Ziedonī, Saldus n. (S.Dieziņa), 1 Viduskrogā, Saldus n. (S.Dieziņa), 1 Dziļģu ciemā, Ventspils n. (A.Zeidmanis), 1 Ērgļu apkārtnē, Ērgļu n. (O.Iraīds).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 30-Mar, 2 pie Sarkaņiem, Madonas n. (A.Briedis), 1 Kraujas apkārtnē, Daugavpils n. (D.Boiko); 02-Apr, 1 Ziedu ielā, Viļaka (V.Serebreņickis, ziņo A.Korņejeva); 06-Apr, 2 Jēkabpilī (T.T.Lūka), 3 Daugavpilī (A.Erts), 1 Litenē, Gulbenes n. (M.Vabulniece); 07-Apr, 2 lidojumā virs Loka ielas, Cēsis (S.Laime), 1 Ludzas apkārtnē, Ciblas n. (B.Ivanova); 08-Apr, 1 Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs), 2 lidojumā Dvietes dabas parkā, Ilūkstes n. (A.Astičs).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos vai bari 100+ migrācijā/Inland only or migrating flocks 100+: 07-Apr, ~70 pie Rīgas HES, Salaspils n. (D.Boiko), 3 Daugavpilī (A.Erts); 09-Apr, 140 vienā barā migrācijā uz N virs Nīcas centra, Nīca (K.Millers), 157 (skaitīti fotogrāfijās) virs jūras uz S, Saulkrasti (G.Memmēna).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
11-Apr, 1 Šlīteres ciema, Dundagas n. (Dz.Ozols, E.Perekrests); 14-Apr,1 Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (I.Dinsbergs, L. Bērtiņa), 7 migrācijā naktī Kolkā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 18-Apr, 1 pie Lazdaga ezera, Gulbenes n. (E.Kantāns, D.Ozola); 21-Apr, dziesma Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs). dziesma Kaņiera ezerā un viens vizuāli lidojumā, Engures n. (S.Laime, D.Leimane, I. Brediks u.c.), 1 Ķērkliņu baznīcas dīķī, Saldus n. (J.Jansons), 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons); 22-Apr, dziesma Struņķu dīķos, Talsu n. (J.Vīgulis, M.Šterns).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
15-Mai, 2 vokalizējoši Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (U.Piterāns); 23-Mai, 1 vokalizējošs Ādažu poligona teritorijā, Ādažu n. (I.Mārdega).X
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
08-Apr, 2 lokāli Lielupes grīvā (G.Graubics); 13-Apr, 2 pie Kalnu ielas Garkalnē, Ādažu n. (D.un S. Elferti), 1 Juglas ezerā, Rīga (R.Steggerda), 12 Kalngales laukos, Carnikavas n. (M.Kilups u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 7-Apr, 1 Litenē, Gulbenes n. (A.Čaupale); 14-Apr, 1 Kazruņģī, Strenču n. (I.Vilšķērste); 15-Apr, 6 Aiviekstes iztekas rajonā Lubāna ezerā, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
13-Apr, 2 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 14-Apr, 2 Skrundas zivju dīķu apkartnē, Skrundas n. (U.Piterāns), redzeti jau 08.04.2013., 1 Babītes n. (V.Skuja), 1 pārlido pie Podzēniem, Kocēnu n. (A.Klepers); 15-Apr, 1 uz  SW Lielezera apkaimē, (A.Meinards), 2 (pāris) starp maliem un Dubeņiem, Aizputes n. (R.Rekmanis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no E Latvijas/Next records from E Latvia only; 18-Apr, 1 pie Skuķu ezera, Ilūkstes n. (A.Erts).X  
Ķīķis
(Pernis apivorus)
04-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 07-Mai, 1 uz N pie Truntēm, Brocēnu n. (G.Graubics); 11-Mai, 1 uz N Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega u.c).X  
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
10-Apr, 1 migrācijā uz W Vārpas ielā, Ventspils (V.Šteinbergs); 19-Apr, 2 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, G.Grandāns); 23-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers u.c.), cits putns kā 19.04.2013 (pēc foto).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
15-Apr, 1 migrācijā uz W virs Dārziņu attekas, Salaspils n. (U.Piterāns), 1 lokāli Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 19-Apr, 2 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, G.Grandāns), 1 Mersragā (K.Millers, G.Grandāns); 20-Apr, 1 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).X
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
 
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
10-Apr, 1 T Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums); 11-Apr, 1 T Iecavas apkārtnē, Iecavas n. (M.Tīrums); 12-Apr, 1 T Pāvilostas apkārtnē, Pāvilostas n. (G.Grandāns), 1 T pie Jaunolaines, Olaines n. (D.Boiko), 1 T pie Vaidavas ezera, Kocēnu n. (A.Klepers), 2 TT pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 13-Apr, 2 (T un M) Dimzukalna apkārtnē, Iecavas n (E.Laucis), 1 M Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics), 2 Kalngales laukos, Carnikavas n. (M.Kilups, M.Vimba), 3 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (T.Klepere, A.Klepers), 1 M pie Līksnas, Daugavpils n. (D.Boiko).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
Tiek publicēti novērojumi tikai no N un E Latvijas/Records from N and E Latvia are published only: 14-Apr, 1 T Ķeldera apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards); 17-Apr, 2 Sventes tilta, Daugavpils n. (B.Štrausa); 18-Apr, 4 MM Dikļu apkārtnē, Limbažu n. (A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis).X
Stepes lija
(Circus macrourus)
13-Apr, 1 T Dimzukalna apkārtne, Iecavas n. (E.Laucis); 19-Apr, 1 2cy Rekovas apkārtnē, Viļakas n. (F.Slišāns); 11-Apr, 1 imm M Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe, G.Grandāns, D.Lindo).X
Pļavu lija
(Circus pygargus)
22-Apr, 1 T migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Ādamsons, E.Laucis, M.Briedis); 01-Mai, 1 T Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers), 1 T pie Alokstes ūdenskrātuves, Aizputes n. (R.Rekmanis).X
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
11-Apr, 1 Rekovas apkārtnē, Viļakas n. (F.Slišāns); 12-Apr, 1 Blīdenes apkārtnē, Brocēnu n. (A.Laubergs); 13-Apr, 1 Salaspils apkārtnē, Salaspils n. (A.Zacmanis); 14-Apr, 1 Stēgu apkārtnē, Ozolnieku novadā (M.Černuho), 3 Paņemūnes mežos, Bauskas n. (E.Laucis), 1 Nīkrāces apkārtnē, Skrundas n. (A.Tjagunovičs).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 15-Apr, 1 uz NW virs Loka ielas, Cēsis (S.Laime); 16-Apr, 1 migrācijā uz N virs Daugavpils (A.Erts); 18-Apr, 2 pie Skuķu ezera, Ilūkstes n. (A.Erts).X
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
31-Mar, 1 Bernātu polderī, Nīcas n. (K.Millers, E.Millere, M.Millere); 10-Apr, 1 T Praviņu apkārtnē, Tukuma n. (V.Ādamsons); 13-Apr, 3 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers), 1 Babītes ezera W malā, Babītes n. (M.Krūze), 2 Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (J.Vīgulis), 6 (4 TT un 2 MM) Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Brediks).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 15-Apr, 1 barojas pie Cēsu karjera, Cēsis (S.Laime); 18-Apr, 1 M Dikļu apkārtnē, Limbažu n. (A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis); 20-Apr, 1 Kalnienas apkārtnē, Gulbenes n. (B.Pušpure).X
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
10-Mai, 1 M Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe); 16-Mai, 1 imm T Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe u.c.); 19-Mai, 1 ad T Pelču apkārtnē, Skrundas n. (J.Jansons).X
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
08-Apr, 1 pie polderu sūkņu stacijas "Šuņupe", Daugavpils (A.Erts); 17-Apr, 1 pie Skuķu ezera, Dvietes palienē, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 21-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (E.Laucis, V.Ādamsons, R.Rekmanis).X
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
15-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun.); 17-Apr, 1 Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).X
Grieze
(Crex crex)
01-Mai, 1 vokalizē Ļaudonas apkārtne, Madonas n. (A.Avotiņš jun.); 07-Mai, 1 vokalizē Svētes palienes pļavās, Jelgavas n. (U.Piterāns); 08-Mai, 1 vokalizē Lielās Juglas palienes pļavā pie Villasmuižas, Ropažu n. (M.Vimba), 1 vokalizē Daugavas lokos, Daugavpils n. (A.Kārkliņš); 09-Mai, 1 īslaicīgi Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, J.L.Meerman), 1 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe), 1 pie "Vagulāniem", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
17-Apr, balss naktī Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (K.Millers); 21-Apr, 4 Ķērkliņu baznīcas dīķī, Saldus n. (J.Jansons); 22-Apr, >5 Pūrciema vigā, Dundagas n. (K.Millers u.c.).X
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
25-Apr, 1 Īdeņas dīķos (balss dienas vidū), Rēzeknes n. (G.Grandāns, I.Grīnerte); 07-Mai, 3 Baznīcas dīķī Zvārdē, Saldus n. (J.Jansons); 11-Mai, 1 vokalizē pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks).X
Ormanītis
(Porzana porzana)
24-Apr, migrējoša putna balss naktī Druvienas apkārtnē , Gulbenes n. (G.Grandāns); 29-Apr, vismaz 4 vokalizē Mētrienas apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun.); 01-Mai, 4 vokalizē Spilves pļavu apkārtnē, Rīga (J.Bētiņš), 1 vokalizē Ļaudonas apkārtne, Madonas n. (A.Avotiņš jun.); 02-Mai, 1 īslaicīgi vokalizē Kaņiera ezerā pie putnu torņa, Engures n.  (K.Millers, B. van Eijk); 05-Mai, 1 vokalizē Pūrciema vigā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 06-Mai, 1 vokalizē Remtes ezera apkārtnē, Brocēnu n. (G.Graubics).X
Dzērve
(Grus grus)
06-Mar, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums), 2 zirgu ganībās pie Kalnišķiem, Nīcas n. (I.Mednis); 07-Mar, 2 Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 08-Mar, 7 migrācijā uz NNE Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 26-Mar, balsis Annenieku pagastā, Dobeles n. (B.Laijere); 28-Mar, 1 pie Klīvēm, Babītes n. (I.Bojāre), 2 uz N Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 02-Apr, 2 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 03-Apr, 1 Litenē, Gulbenes n. (A.Čaupale); 06-Apr, 1 pie Mazceipiem, Priekuļu n. (A.Klepers, L.Priedāja-Klepere); 08-Apr, 1 uz N Stabulniekos, Riebiņu n. (L.Briška).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
04-Mar, 1 lidojumā virs lauka Dubeņos, Grobiņas n. (E.Palāce); 06-Mar, 6 migrācijā uz N Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 18-Mar, 1 lidojumā virs Stāmerienas ezera, Gulbenes n. (B.Pušpure); 19-Mar, 1 arumos pie Klīvēm, Babītes n. (M.Tīrums); 26-Mar, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 29-Mar, 2 pie Piņķiem, Babītes n. (M.Kilups).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 07-Apr, 9 lidojumā uz N virs Ciedru ielas, Valmiera (A.Klepers), 7 Daugavpilī (A.Erts); 08-Apr, 2 lidojumā uz W virs Loka ielas, Cēsis (S.Laime); 15 Kaunatas apkārtnē. Rēzeknes n. (V.Ignatjevs).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
07-Mai, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers); 14-Mai, 1 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (P.Palmer, G.Grandāns); 18-Mai, 2 Kuivižu jūrmalā, Salacgrīvas n. (I.Deņisovs u.c.).X
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
14-Apr, 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Grīnerte); 17-Apr, 2 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, K.Millers); 20-Apr, 1 Ozolu tīrelī, Alojas n. (A.Meinards), ap 200 virs Ezeres lidlauka, Saldus n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis), 3 Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (S.Laime, D.Leimane); 21-Apr, 2 Mētrienas apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis, M.Zilgalvis), >26 laukos Slampes apk., Tukuma n. (I. Mārdega u.c.); 22-Apr, 7 lidojumā Iliņu apkārtnē, Talsu n. (J.Vīgulis, M.Šterns).X
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
14-Apr, 3 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.); 20-Apr, 2 Akmensragā, Pāvilostas n. (J.Jansons), 11 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 22-Apr, 1 Pekragā, Mērsrags (J.Vīgulis, M.Šterns).X
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
10-Apr, 1 Kroņauces apkārtnē, Tērvetes n. (M.Tīrums); 11-Apr, 1 Grenctāles apkārtnē, Bauskas n. (M.Tīrums), 1 Daugavas malā, Daugavpils (A.Erts); 14-Apr, 1 Dukuru apkārtnē, Priekuļu n. (S.Laime); 15-Apr, 1 pie Cesvainiekiem, Madonas n. (K.Milers, G.Grandāns).X
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
13-Apr, 2 migrācijā Mangaļsalā, Rīga (N.Zeidaks), 9 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs), 3 Engures ostā, Engure (T.Kohs, E.Spridzāne), 1 uz NW Kolkas ragā, Dundagas n. (H.Hofmanis); 14-Apr, 1 Lielupē pie Kalnciema, Jelgavas n. (N.Zeidaks), 1 Starpiņupītes grīvā, Engures n. (N.Zeidaks), 13 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (T.Kohs u.c.), 5 uz ledus Ķīšezerā, Rīga (I.Deņisovs), 7 Engures ostā, Engures n. (I.Breduks u.c.), 7 uz S Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
16-Apr, 2 migrācijā jūrā Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 22-Apr, 2 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (G.Grandāns, M.Briedis u.c.); 24-Apr, 2 Babītes ezera W galā, Babītes n. (M.Krūze); 30-Apr, 6 migrācijā uz S jūrā Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
14-Apr, 2 pie Ķūļciema, Talsu n. (U.Rēvalds), 5 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (Brediks u.c.), 2 pie Vandzenes, Talsu n. (Brediks u.c.);  16-Apr, 1 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers), 2 Daugavā, Daugavpils (A.Erts), 1 pie Eimuru fermas, Ādažu n. (M.Tīrums).X
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
08-Apr, 1 pie Puskas upes Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 11-Apr, 2 Grenctāles apkārtnē, Bauskas n. (M.Tīrums); 12-Apr, 2 Bērzkalnu apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis); 13-Apr, 2 lidojumā virs Ķīšezera pie Mīlgrāvja, Rīga (U.Kolonovs), 1 Babītes ezera W malā, Babītes n. (M.Krūze), 2 Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (J.Vīgulis), 2 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (U.Piterāns), 1 Valles apkaimē, Vecumnieku n. (K.Funts), 3 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Brediks), 1 Popes apkārtnē, Ventspils n. (M.Strazds, U.Strazds), 13-Apr, 1 Nīkrāces apkartnē, Skrundas n. (A.Tjagunovičs).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Apr, 1 Rekovas apkārtnē, Viļakas n. (F.Slišāns); 16-Apr, 1 pie Aiviekstes slūžām, Madonas n. (G.Grandāns, K.Millers), 3 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 17-Apr, 2 Žīguros, Viļakas n. (A.Korņejeva), 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, K.Millers), >3 Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns), 1 Kalna pagastā, Jekabpils n. (A.Pērkons), 2 Dukuru pļavās, Priekuļu n. (S.Laime); 18-Apr, 6 izcelti Novoseles pļavās, Preiļu n. (A.Čeirāns).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
19-Apr, 2 Engures ezerā pie Krievraga,  Talsu n. (G.Grandāns, K.Millers); 25-Apr, 2 Bozēnu laukos, Madonas n. (G.Grandāns, I.Grīnerte); 29-Apr, 16 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K. Millers).X
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
14-Apr, 3 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.); 16-Apr, 1 pie Eimuru fermas, Ādažu n. (M.Tīrums), 1 Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns); 20-Apr, 6 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.); 21-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I. Mārdega u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 01-Mai, 1 T Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers); 02-Mai, 9 lauku applūdumā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns).X
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
01-Mai, 1 lauku applūdumā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 02-Mai, 2 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 10-Mai, 2 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers).X
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
18-Apr, 5 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts); 20-Apr, 2 Ezeres apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis); 5 putni dažādās vietās Stāmerienas apkārtnē, Gulbenes n. (B.Pušpure); 22-Apr, 1 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
12-Apr, 3 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 13-Apr, 3 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Brediks); 14-Apr, >5 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.), 5 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (Brediks u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 25-Apr, vismaz 2 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, I.Grīnerte).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
14-Apr, 1 migrācijā Kalngales laukos, Carnikavas n. (M.Briedis); 15-Apr, 13 migrācijā uz NE Kolkā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 17-Apr, 1 uz uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Briedis, I.Dinsbergs).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 19-Apr, 2 Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (E.Kantāns); 25-Apr, 2 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, I.Grīnerte).X
Kuitala
(Numenius arquata)
12-Apr, 1 Bērvircavas apkārtnē, Jelgavas n. (K.Millers, G.Grandāns); 13-Apr, 11 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Brediks); 14-Apr, 11 uz S/SE Skrundas zivju dīķu apkartnē, Skrundas n. (U.Piterāns), 1 lidojumā virs Paņemūnes mežiem, Bauskas n. (E.Laucis), 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun. u.c.), 4 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (Brediks u.c.), 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 15-Apr, >20 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, K.Millers); 16-Apr, 3 Priekuļu laukos, Priekuļu n. (S.Laime).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
14-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.), Kalngales laukos, Carnikavas n. (M.Briedis); 17-Apr, >3 Ošupes apkārtnē, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns); 20-Apr, 6 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.); 17-Apr, >6 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, I.Grīnerte).X
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
15-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun.); 20-Apr, 1 Pekragā, Mērsraga n. (D.Elferts, S.Elferte); 21-Apr, 1 Svētes lejtecē, Jelgavas n. (M.Krūze); 23-Apr, 3 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks).X
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
12-Mai, 1 uz sērēm Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 14-Mai, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 31-Mai, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
04-Jun, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
 
Trulītis
(Calidris minuta)
11-Mai, 2 uz sērēm Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 23-Mai, 1 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (M.Riherts).
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
21-Apr, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 02-Mai, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 07-Mai, 8 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers); 12-Mai, 6 uz lauka pie Straupciema, Babītes n. (G.Grandāns, P.Palmer).X
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
20-Apr, 3 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.); 22-Apr, 1 Pekragā, Mērsrags (J.Vīgulis, M.Šterns); 07-Mai, 14 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers).X
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
 
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
12-Mai, 1 uz lauka pie Straupciema, Babītes n. (G.Grandāns, P.Palmer); 23-Mai, 1 lauku applūdumā pie Zvidzes kanāla putnu torņa, Madonas n. (G.Grandāns).
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
16-Apr, 1 pie Eimuru fermas, Ādažu n. (M.Tīrums); 21-Apr, 1 M un 2 TT Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis, I.Markuse, I. Bojāre u.c.); 29-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers), 10 pārlido tranzītā jūrā Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 02-Mai, <10 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons), 20 Bozēnu un Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
14-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.); 20-Apr, >8 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.); 22-Apr, 2 izceltas pārplūdušajās Žūkļa pļavās, Madonas n. (A.Avotiņš jun., M.Zilgalvis), 3 Remtes apkārtne, Brocēnu n. (V.Roze); 26-Apr, 3 izceltas Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (S.Laime).X
Ķikuts
(Gallinago media)
 
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
31-Mar, 1 virs niedrāja Vecdaugavas ietakā, Rīga (I.Deņisovs); 08-Apr, 1 uz SW virs liedaga Buļļu salā, Rīga (G.Graubics); 09-Apr, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 12-Apr, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 13-Apr, > 20 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (U.Piterāns), 15 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Brediks), 5 Dimzukalna apkārtnē, Iecavas n (E.Laucis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Apr, 5 Daibes apkārtnē, Pārgaujas n. (A.Klepers); 15-Apr, 2 Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (E.Kantāns); 17-Apr, 1 riesto Druvienas apkārtnē (K.Millers), 1 Priekuļu laukos, Priekuļu n. (S.Laime).X
Sloka
(Scolopax rusticola)
08-Apr, 1 pie Puskas upes Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 2 vakarā Kolkas raga apkārtnē, Dundagas n. (A.Avotiņš jun., K.Lisowski); 10-Apr, 1 pārlido vakara krēslā Nīcas apkārtnē, Nīca (K.Millers); 1 pārlido vakarā Snēpeles pag., Kuldīgas n. (A.Tjagunovičs), 1 pārlido vakarā Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (U.Strazds); 11-Apr, 1 pārlido vakara krēslā Būšenieku ezera apkārtnē, Ventspils n. (M.Strazds, U.Strazds).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Apr, 5 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts), 1 Cēsīs (S.Laime); 15-Apr, 1 pie "Vagulāniem", Jēkabpils n. (A.Pērkons), <3 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, K.Millers).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
23-Mai, 4 lauku applūdumā pie Zvidzes kanāla putnu torņa, Madonas n. (G.Grandāns), 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons).
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
>30 vai vienīgi E Latvija/>30 and E Latvia only: 03-Apr, 413 (skaitīti fotogrāfijās) Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 07-Apr, 80 kanālmalā pie Bastejkalna, Rīga (R.Rekmanis), ~400 pie Rīgas HES, Salaspils n. (D.Boiko), >100 Daugavpilī (A.Erts); 09-Apr, ~800 lokāli Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
07-Apr, 6 ad uz S virs Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (J.Jansons); 09-Apr, 2 ad Daugavā, Daugavpils (A.Erts); 10-Apr, 2 ad (citi putni kā 09.04.2013., salīdzinātas fotogrāfijas) Demenes apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts); 12-Apr, 27 ad uz ledus Daugavā, Daugavpils (A.Erts), 2 ad un 1 2cy migrācijā uz NE, Cēsu apkārtnē, Cēsis (S.Laime).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
25-Apr, 1 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (S.Laime); 28-Apr, 1 pie Dienvidu mola, Ventspils (G.Grandāns u.c.); 30-Apr, 4 Salacgrīvas jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 02-Mai, 13 pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (I.Deņisovs, V.Smislovs).X
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
14-Apr, 30 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.); 19-Apr, 2 Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 uz NW virs Mūsas, Bauska (E.Laucis); 20-Apr, ~110 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.); 21-Apr, 2 Kaņiera ezerā, Engures n. (I. Bojāre u.c.).X
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
27-Apr, 1 Liepājas ezerā nolido gar Golodova dambi, Liepāja (K.Millers, J.Niedoliņa), 1 pārlido tranzītā jūrā Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 29-Apr, 3 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers); 02-Mai, 80 tranzītā pāri Zvejsalas zivju dīķiem, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
07-Mai, 8 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers), >40 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. U.Piterāns; 09-Mai, ~300 Kvapānu zivju dīķos, Rezeknes n. (K.Millers), <5 Liepājas ezerā, Liepāja (D.Lindo u.c.).X
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
07-Mai, 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers); 09-Mai, <4 Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers u.c.); 18-Mai, 1 Lubāna ezerā pie D dambja torņa, Madonas n. (A.Klepers, M.Kilups), 1 Skuķu ezerā, Ilūkstes n. (U.Piterāns u.c.).X
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
15-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 17-Apr, 5 pie ostas N mola, Liepāja (R.Rekmanis); 18-Apr, 2-3 Āgenskalna līcī, Rīga (M.Kilups); 19-Apr, 10 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (K.Millers, G.Grandāns).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
25-Apr, 1 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (S.Laime u.c.); 27-Apr, 3 pārlido tranzītā jūrā Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 28-Apr, 2 pie Dienvidu mola, Ventspils (G.Grandāns u.c.).X
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
20-Apr, 4 Kolkā ap 8:30 (U.Piterāns) un >30 Kolkā ap 11:00 (K.Millers), Dundagas n. 22-Apr, 5 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (G.Grandāns, M.Briedis); 27-Apr, 2 pārlido tranzītā jūrā Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 28-Apr, 3 pie Dienvidu mola, Ventspils (G.Grandāns u.c.), 2 Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
26-Apr, 1 ad migrācijā uz NW virs Ogres (V.Roze); 30-Apr, 2 jūrā uz NW Kolkā, Dundagas n. (I.Bojāre, M.Kilups); 02-Mai, 1 ad uz N Pekragā, Mērsrags (K.Millers, J.Hoogeveen, B. van Eijk); 03-Mai, 1 ad migrācijā uz NW Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, B. van Eijk,  J.Hoogeveen).X
Meža balodis
(Columba oenas)
03-Mar, 8 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 3 pie Rundāles pagrieziena aiz Saulaines, Rundāles n. (E.Laucis); 05-Mar, 2 pie Slampes ceļa, Tukuma n. (M.Tīrums), 4 uz vadiem pie Klīvēm, Rīgas Liepājas šosejas malā, Babītes n. (M.Tīrums); 06-Mar, 3 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 15-Mar, 2 Stāmerienā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 11-Apr, 9 Sedas palienē, Valkas n. (A.Klepers); 13-Apr, 1 pie Jaunzilāpiem, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
06-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 07-Mar, 1 Valdgales apkārtnē, Talsu n. (V.Ādamsons); 21-Mar, 1 Skultes apkārtnē, Mārupes n. (S.Laime); 26-Mar, 1 kopā ar 44 meža baložiem laukos pie Babītes ezera, Babītes n. (J.Vīgulis); 03-Apr, 27 migrācijā uz N Kolkas ragā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun.), 2 uz vadiem starp Rudbāržiem un Kalveni, Skrundas n. (R.Rekmanis), 5 uz N un 1 lokāli Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 08-Apr, 2 Madonas apkārtnē, Madona (U.Ļoļāns); 10-Apr, 1 uz E pie Vārzgūnes ezera, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 12-Apr, 2 uz lauka pie Rideļupītes, Pārgaujas n. (A.Klepers); 13-Apr, 18 pie Kalnzilāpiem, Burtnieku n. (A.Klepers), 4 Cīļos uz lauka, Kocēnu n. (A.Klepers), 2 Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
21-Apr, 1 uz vadiem Pociema apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 28-Apr, 1 dzied Daukstu pagastā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 08-Mai, 1 Saraiķu apkārtnē, Pāvilostas n. (G.Grandāns u.c.); 12-Mai, 3 Kolkā, Dundagas n. (D.Lindo u.c.).X
Dzeguze
(Cuculus canorus)
16-Apr, 1 noverota vizuāli Kolkā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun., E.Lediņš); 21-Apr, 1 Rekovas apkārtnē, Viļakas n. (F.Slišāns); 26-Apr, 1 dzied no rīta Uzkalnos Mētrienas pagastā, Madonas n. (A.Briedis), 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 27-Apr, 2 dzied pie Lauzu ciema, Viļakas n. (A.Korņejeva).X
Purva pūce
(Asio flammeus)
12-Apr, 1 noķerta gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.); 14-Apr, 2 noķertas gredzenosanai Kolkā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 16-Apr, 1 jūrā uz ledus, vēlāk uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics, J.Lipsbergs).X  
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
20-Apr, 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 1 ad T Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (K.Funts); 28-Apr, 1 dzied vakara krēslā pie Kaņiera putnu torņa, Engures n. (M.Kilups, I.Bojāre); 04-Mai, 1 dzied pie Skrundas zivju dīķiem, Skrundas n. (http://pontu.eenet.ee/player/zivju-erglis.html); 05-Mai, 1 dzied Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns); 10-Mai, 1 pie "Medņuriestiem", Madonas n. (U.Bergmanis, K.Millers).X
Svīre
(Apus apus)
01-Mai, 1 virs Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, Rīga (I.Grīnerte, A.Klepers u.c.); 02-Mai, 2 Ragaciemā, Engures n. (K.Millers); 03-Mai, 3 Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, J.Hoogeveen, B. van Eijk); 06-Mai, 1 Lapmežciemā, Engures n. (M.Riherts); 07-Mai, 4 Viļakā (V.Bukšs).X
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
02-Mai, 1 Garkalnes mežos, Garkalnes n. (E.Račinskis, U.Saulītis, N.Dzenis); 03-Mai, 1 pie Seces, Jaunjelgavas n. (E.Račinskis); 07-Mai, 4 Garkalnes degumā, Garkalnes n. (G.Grandāns).X
Pupuķis
(Upupa epops)
16-Apr, 1 dzied Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 17-Apr, 1 Klampju ciemā, Nīcas n. (A.Maisiņš), 1 Kaltenē, Rojas n. (M.Līkops); 21-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (R.Dāvidsons), 1 Kalnciema apkārtnē, Jelgavas n. (J.Vīgulis, I.Markuse), 1 dzied Ķemeros, Jūrmala (J.Kazubiernis); 25-Apr, 1 "Puteros", Ventspils n. (H.Hofmanis).X
Tītiņš
(Jynx torquilla)
14-Apr, 1 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 17-Apr, 1 pie Aiviekstes slūžām, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers), 1 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 18-Apr, 1 dzied pie Bioloģijas institūta, Salaspils (J.Kazubiernis).X
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
04-Mai, 1 T Burgas pļavās, Valkas n. (N.Kukārs, I.Čakare); 06-Mai, 1 dzied Jaunciemā, Rīga (I.Deņisovs); 07-Mai, 1 T Vītiņu apkārtnē, Grobiņas n. (M.Strazds), 1 T pie Liepājas lidostas, Grobiņas n. (K.Millers, M.Strazds); 08-Mai, vairākas Dunduru pļavu apkārtnē, Tukuma n. (G.Grandāns u.c.); 09-Mai, 2 T Zvejsalas zivju dīķos, Rezeknes n. (K.Millers u.c.); 25 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe), 1 Vecumos, Viļakas n. (V.Bukšs), <10 Liepājas apkārtnē (G.Grandāns u.c.); 10-Mai, 1 T  Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte), 3 TT un 1 M Skultes dārziņos, Mārupes n. (S.Laime).X
Vālodze
(Oriolus oriolus)
05-Mai, 1 dzied pie Mežvidiem, Vecumnieku n. (M.Strazds); 06-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 07-Mai, 1 dzied Jelgavas apkārtnē, Jelgavas n. (U.Piterāns); 08-Mai, 1 dzied Ķemeru apkārtnē, Jūrmala (G.Grandāns, D.Lindo); 09-Mai, 1 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers u.c.), 3 Īdeņas kalna, Rēzeknes n. (K.Millers u.c.), 1 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe), 1 pie Zvidzes dambja, Madonas n. (K.Millers), 1 Buļļu salā, Rīga(G.Graubics).X
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >50 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) un no N un E Latvijas/Records >50 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) and N & E Latvia are published: 05-Mar, ~60 kolonijā Grobiņā (R.Rekmanis), ~200 pulcējas kokos uz nakšņošanu pie LPU, Liepāja (R.Rekmanis); 09-Mar, ~60 virs Ķengaraga, Rīga (A.Platais); 11-Mar, 1 Viļakā pie autoostas, Viļakas n. (A.Korņejeva); 12-Mar, 1 Viļānu centrā, Viļānu n. (V.Freimanis); 14-Mar, 3 Krāslavā (D.Boiko); 16-Mar, 2 Smiltenē (M.Tīrums); 17-Mar, 12 Līvānos (D.Boiko); 20-Mar, 1 Tērbatas ielā, Valmiera (A.Klepers); 23-Mar, ~70 Šķibes apkārtnē, Dobeles n. (A.Klepers), ~50 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (A.Klepers).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
27-Feb, 2 migrācijā virs Saldus (M.Jaunzemis); 05-Mar, 2 pie Slampes ceļa, Tukuma n. (M.Tīrums); 06-Mar, >30 Nīcas laukos gan lokāli, gan migrācijā uz N, Nīcas n. (K.Millers), 3 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums); 15-Mar, 1 pie "Lejgaļiem", Durbes n. (K.Egle); 17-Mar, 1 Jūrkalnes apkārtnē, Ventspils n. (I.Brediks u.c.), >5 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Brediks u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 02-Apr, 1 ceļa malā pie Dūķeriem, Kocēnu n. (A.Klepers); 05-Apr, 1 pie Rideļupītes, Pārgaujas n. (A.Klepers); 09-Apr, 8 ceļa malā Sedas palienē, Valkas n. (A.Klepers).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
08-Apr, 1 dzied Karostas kanāla apkārtnē, Liepāja (D.Krīgens); 10-Apr, 1 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns); 10-Apr, 1 dzied Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (J.Vīgulis); 13-Apr, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 2 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Brediks), 1 Garciema apkārtnē, Carnikavas n. (M.Kilups), 1 dzied Nīkrāces apkartnē, Skrundas n. (A.Tjagunovičs), 14-Apr, 1 Parlido Zirgu salu, Liepāja (J.Jansons uc.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 17-Apr, 1 pie "Vagulāniem", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 dzied pie Sarkaņiem, Madonas n. (U.Ļoļāns).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
 
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
29-Apr, >2 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers); 02-Mai, > 100 Īdeņas ciemā, Rēzeknes n. (U.Ļoļāns, G.Grandāns); 03-Mai, >2 Kolkas ragā, Dundagas n. (J.Hoogeveen).X
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
09-Apr,1 Murmastienes apkārtnē, Madonas n. (D.Vikšere); 12-Apr, 1 Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns); 13-Apr, 3 Dimzukalna apkārtnē, Iecavas n (E.Laucis), 1 Labragā virs jūras uz S, Ventspils n. (M.Strazds), 2 Kolkas ragā, Ventspils n. (H.Hofmanis); 14-Apr, 1 Skrundas zivju dīķu apkartnē, Skrundas n. (U.Piterāns), 2 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Apr, 1 Rekovas apkartnē, Viļakas n. (F.Slišāns); 17-Apr, 1 Stacijas ielā, Daugavpils (A.Erts), 2 Ošupes apkārtnē, Madonas n (K.Millers, G.Grandāns); 18-Apr, 1 pie "Vecmelderiem", Salacgrīvas n. (I.Meldere), 1 Ručos, Preiļu n. (A.Čeirāns), 1 Dukuru pļavās, Priekuļu n. (S.Laime).X
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
16-Apr, 3 pie Bioloģijas institūta ēkas, Salaspils (J.Kazubiernis, D.Boiko); 17-Apr, 1 Sikšņos, Rucavas n. (A.Ozoliņš), 2 Rūpniecības ielā, Cēsis (S.Laime); 21-Apr, 1 Daugavgrīvā pie putnu torņa, Rīga (A.Arnicāns); 22-Apr, 1 Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte), 1 Limbažos (A.Meinards).X
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
14-Apr, 1 Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (I.Dinsbergs, L. Bērtiņa); 16-Apr, 1 Īdeņā, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 18-Apr, 2 Ogres vecupē, Ogre (U.Piterāns).X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
16-Apr, 1 Kazdangā, Aizputes n. (R.Rekmanis); 20-Apr, 1 T noķerts gredzenošanai Mežaparkā, Rīga (A.Kalvāns), 2 pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.), 1 dzied Mežaparkā, Rīga (G.Graubics); 21-Apr, 1 dzied Teiču dabas rezervātā, Madonas n. (D.Drazdovskis, A.Avotiņš jun., M.Zilgalvis), 2 Sātiņu dīķu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis), 1 dzied Kalnciema apkārtnē, Jelgavas n. (I.Brediks u.c.), >10 Zvārdes poligonā, Saldus n. (J.Jansons), 1 Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 22-Apr, 2 dzied Mūrniekos, Madonas n. (A.Avotiņš jun.); 2 dzied Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 1 dzied Vecsaules apkārtnē, Bauskas n. (V.Freimanis).X
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
11-Apr, 1 Daugavas krastā, Daugavpils (K.Sokolovskis); 12-Apr, 3 dzied Bērzkalnu apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis), 4 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 13-Apr, 1 dzied Sarkandaugavas kapos, Rīga (N.Zeidaks), 3 Sarkaņos, Madonas n. (U.Ļoļāns), 1 pie Silzemnieku slūžām, Burtnieku n. (A.Klepers), 1 Skrundā (U.Piterāns), 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Brediks), 1 Mežaparkā, Rīga (G.Graubics), 1 Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Apr, 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (K.Millers, G.Grandāns), 1 Baznīcas ielā, Viļaka (A.Korņejeva), 1 iedziedas Kazruņģī, Strenču n. (I.Vilšķērste).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
16-Apr, 1 novērots vizuāli Ogrē (V.Roze); 18-Apr, 1 migrācijā Ogrē (V.Roze); 19-Apr, 1 dzied Auces ielā, Rīga (M.Strazds), 1 Pumpuros, Ķeguma n. (A.Kalvāns).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 23-Apr, 1 iedziedas Valmierā (A.Klepers); 24-Apr, 1 dzied Mazsalacas kapos, Mazsalcas n. (V.Vintulis); 28-Apr, 1 iedziedas Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
11-Mai, 1 dzied "Medņuriestos", Madonas n. (K.Millers); 14-Mai, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 20-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe), 1 dzied Iļģuciemā, Rīga (U.Piterāns).X
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
06-Mai, 1 Garkalnē, Garkalnes n. (V.Vintulis); 07-Mai, 1 dzied Brocēnu n. (G.Graubics), 1 dzied Rankā, Gulbenes n. (G.Grandāns); 08-Mai, 1 Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte), 1 dzied Botaniskajā dārzā, Rīga (U.Piterāns); 09-Mai, 1 Buļļu salā, Rīga (G.Graubics), 2 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe), vairāki dzied Liepājas apkārtnē (G.Grandāns); 10-Mai, 2 dzied Madonas nomalē, Madona (U.Ļoļāns), 1 Uzvaras parkā, Rīga (M.Strazds); 11-Mai, 1 dzied "Medņuriestos", Madonas n. (R.Geene, K.Millers u.c.).X
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
30-Apr, 1 dzied Pūrciema vigā, Dundagas n. (M.Kilups, I.Bojāre); 02-Mai, 1 dzied Kaņiera ezerā pie putnu torņa, Engures n. (B. van Eijk); 1 vizuāli Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 09-Mai, >10 Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers u.c.), 3 Cēsu karjerā, Cēsis (S.Laime); 1 Buļļu salā, Rīga(G.Graubics).X
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
28-Apr, 1 dzied Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns u.c.); 04-Mai, 1 dzied Kaņiera ezerā, Engures n. (G.Grandāns); 07-Mai, 1 vizuāli Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers); 09-Mai, 1 Buļļu salā, Rīga (G.Graubics).X
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
16-Mai, 1 dzied aizaugušā izcirtumā Madonas apkārtnē, Madonas n. (U.Ļoļāns); 18-Mai, 1 noķerts gredzenosanai tīklā Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 19-Mai, 3 dzied Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe), 2 Zirgu salā, Liepāja (J.Jansons, A.Mankus), 1 dzied Ropažos, Ropažu n. (E.Spridzāne).X
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
09-Mai, 1 dzied Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons), vismaz 3 dzied Zirgu salā, Liepāja (G.Grandāns, D.Lindo); 10-Mai, 1 dzied Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns); 16-Mai, 1 dzied Madonas mazdārziņos, Madona (U.Ļoļāns).X
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
27-Apr, 1 dzied pie ornitologu bāzes Engures ezerā, Engures n. (I.Dinsbergs, I.Freiberga); 28-Apr, 1 dzied Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns u.c.), 1 dzied Doles salā, Salaspils n. (U.Piterāns u.c.), 1 dzied Ozolaines dīķī, Bauskas n. (E.Laucis, G.Sirmane), 2 dzied Kaņiera niedrājā, Engures n. (S.Laime); 01-Mai, 1 dzied Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics), 2 dzied Rojas ostas niedrājā, Roja (M.Kilups, I.Bojāre); 02-Mai, 3 dzied Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
23-Apr, 1 vizuāli Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, E.Laucis, V.Ādamsons); 07-Mai, 1 dzied Svētes palienes pļavās, Jelgavas n. (U.Piterāns); 10-Mai, 1 dzied "Medņuriestos", Madonas n. (R.Geene, K.Millers u.c.).X
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
10-Mai, 2 dzied Tērvetes upes palienē pie Zemgales, Jelgavas n. (A.Platais), 1 dzied "Medņuriestos", Madonas n. (R.Geene u.c.); 11-Mai, 1 dzied Turkalnē pie Mazās Juglas tilta, Ikšķiles n. (U.Piterāns), 1 dzied Neretas apkartnē, Neretas n. (K.Funts), 2 dzied Beibežu apkārtnē, Vecumnieku n. (E.Laucis); 14-Mai, 1 dzied pie "Vagulāniem", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
16-Apr, 1 dzied jūrmalas niedrājā Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 18-Apr, 1 dzied Ogres vecupē, Ogre (U.Piterāns); 20-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.); 21-Apr,1 dzied Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs), 2 dzied niedrājā Babītes ezerā, Babītes n. (M.Kilups, M.Vimba), vismaz 1 dzied Kaņiera ezerā, Engures n. (S.Laime, D.Leimane), 1 Ķērkliņu baznīcas dīķī, Saldus n. (J.Jansons); 22-Apr, 1 dzied Struņķu dīķos, Talsu n. (J.Vīgulis, M.Šterns), 1 dzied Pūrciema lankā, Dundagas n. (K.Millers u.c.); 23-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (R.Rekmanis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 25-Apr, 1 dzied Īdeņas dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, I.Grīnerte).X
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
17-Apr, 1 T Mežaparkā, Rīga (A.Kalvāns); 18-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (A.Arnicāns); 20-Apr, 1 Daugavgrīvā pie putnu torņa, Rīga (I.Freiberga); 21-Apr, 1 T vizuāli Sātiņu dīķu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 23-Apr, 1 M vizuāli Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte), 1 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 28-Apr, 1 T dzied Vecatē, Burtnieku n. (A.Klepers); 28-Apr, 1 dzied Jānmuižas apkārtnē, Priekuļu n. (M.Platacis).X
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
04-Mai, 1 dzied Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 06-Mai, 2 dzied Brocēnu n. (G.Graubics); 07-Mai, 2 Ogrē (V.Roze), 1 Vītiņu apkārtnē, Grobiņas n. (M.Strazds).X
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
15-Mai, 1 dzied Čeveru apkārtnē, Viļānu n. (U.Piterāns); 20-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe).
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
27-Apr, 1 Zirgu salā, Liepāja (K.Millers); 28-Apr, 1 T noķerts gredzenošanai "Upeskrastos", Nīcas n. (K.Millers); 01-Mai, 1 T dzied Aizputē (R.Rekmanis), 1 T dzied Apriķos, Aizputes n. (R.Rekmanis); 03-Mai, 1 Kolkā pie "Ūšiem", Dundagas n. (K.Millers); 04-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).X
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
22-Apr, 1 dzied Elizabetes ielā 11, Rīga (M.Jaunzemis); 23-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers u.c.); 24-Apr, 1 dzied Nīcā, Nīcas n. (K.Millers), 1 dzied Ķengaragā, Rīga (A.Platais), 1 dzied Mežaparkā, Rīga (G.Graubics);X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 28-Apr, 1 dzied pie "Vagulāniem", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 29-Apr, 1 dzied Marijas ielā, Valmiera (A.Klepers).X
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
03-Mai, 1 Botāniskajā dārzā, Rīga (U.Piterāns); 04-Mai, 1 Valgumā, Engures n. (G.Grandāns); 06-Mai, 1 Villasmuižā, Ropažu n. (M.Vimba); 07-Mai, 1 Sātiņu zivju dīķu apkārtnē, Saldus n. (K.Millers).X
Melnais mušķērājs (Ficedula hypoleuca) 14-Apr, 4 (3 TT un 1 M) pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 17-Apr, 1 Garkalnē, Garkalnes n. (V.Vintulis); 18-Apr, 1 Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 pie Lazdaga ezera, Gulbenes n. (E.Kantāns, D.Ozola); 19-Apr, 1 Ogrē (V.Roze).X
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
07-Mai, 1 dzied Brocēnu n. (G.Graubics), 1 dzied Vecmīlgrāvī, Rīga (U.Kolonovs); 08-Mai, vairāki dzied Ķemeru apkārtnē, Jūrmala (G.Grandāns); 09-Mai, 6 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe), 1 Buļļu salā, Rīga(G.Graubics), <5 Liepājas apkārtnē (G.Grandāns u.c.); 11-Mai, 1 Liedeskroga apkārtne, Madonas n. (K.Millers), 1 dzied Tīro purvu meža masīvā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Sarkanrīklīte
(Erithacus rubecula)
Pirmā dziesma/First song: 07-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns); 13-Apr, 1 pie Ķīšezera, Rīga (U.Kolonovs), 1 dzied Madonas nomalē, Madona (U.Ļoļāns), 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Apr, 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, K.Millers), 1 Litenē, Gulbenes n. (A.Čaupale), 2 Ķeldera apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards), vairāki desmiti Daugavpilī (A.Erts), 1 Kazruņģī, Strenču n. (I.Vilsķērste).X
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
29-Apr, 1 dzied Kaunatas apkārtnē, Rēzeknes n. (V.Ignatjevs); 1 dzied Vecāķos, Rīga (K.Lācis); 30-Apr, 1 dzied Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 01-Mai, 1 dzied Salaspilī (D.Boiko), 1 dzied Ozolaines apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis), 1 dzied Spilves pļavās, Rīga (J.Bētiņš), 1 dzied pie Viļakas ezera, Viļakas n. (V.Bukšs), 4 dzied Ļaudonas apkārtne, Madonas n. (A.Avotiņš jun.); 02-Mai, 2 dzied Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs).X
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
14-Apr, 2 TT pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts). Pasuga cyanecula, 1 T Tirzmalās, Gulbenes n. (A.Freibergs). Pasuga cyanecula16-Apr, 1 Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns). Pasuga cyanecula.X Turpmāk tiek publicēti tikai ziemeļu zilrīklītes (L. s. svecica)/Next records L. s. svecica only; 07-Mai, 1 T Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers, M.Strazds); 08-Mai, 1 T grāvī pie Dunduru pļavām, Tukuma n. (T.Mason u.c.), 1T noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (I.Jansone), 1 T pie Lubāna ezera, Rēzeknes n. (W.Mathijssen, J.L.Meerman); 10-Mai, 1 T Mangaļsalā, Rīga (I.Grīnerte), 1 T Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns).X
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
09-Apr, 1 T Daugavpilī (A.Erts); 11-Apr, 1 Sikšņos, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 13-Apr, 1 T Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (K.Millers, G.Grandāns); 14-Apr, 1 "Puteros", Ventspils n. (M.Ratkeviča), 4 pie L.B.T. termināla, Liepāja (J.Jansons u.c.); 15-Apr, >4 Aiviekstes slūžu apkārtnē, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns), 1 A.Čaka un Avotu ielas stūrī, Rīga (U.Kolonovs); vismaz 12 pie Ūšiem Kolkā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun.), 1 dzied Ainažos, Salacgrīvas n. (G.Graubics), 1 Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis), 1 Aizputē (R.Rekmanis).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
17-Apr, 1 T Sarkandaugavas kapos, Rīga (N.Zeidaks), 1 Ogrē (V.Roze), 1 Karostā, Liepāja (R.Rekmanis), 1 Bernātos, Nīcas n. (R.Rekmanis); 19-Apr, 1 T noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 Vecmelderos, Salacgrīvas n. (I.Majore); 20-Apr, 1 T Mežaparkā, Rīga (A.Kalvāns).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no E Latvijas/Next records from E Latvia only; 21-Apr, 1 dzied Valmierā (A.Klepers); 23-Apr, 1 dzied Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 dzied Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
10-Apr, 1 T Daugavpilī (A.Erts); 12-Apr, 2 T Ogrē (V.Gremze), 1 T Litenē, Gulbenes n. (A.Čaupale); 13-Apr, 2 pie Baltiņiem, Priekuļu n. (S.Laime), 1 migrācijā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (K.Millers), 1 T Lielsirmeļos, Burtnieku n. (T.Klepere, A.Klepers), 1 T Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
16-Apr, 1 migrācijā Ogrē (V.Roze); 19-Apr, 1 T noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 T Krievlaukos, Ventspils n. (K.Millers, G.Grandāns); 21-Apr, 1 T Svētes lejtecē, Jelgavas n., 1 T Dunduru pļavās, Tukuma n. (J.Vīgulis, I.Markuse); 22-Apr, 3 TT un 1 M Silzemnieku laukos, Burtnieku n., 1 pie Pidriķa, Burtnieku n. (A.Klepers); 1 T pie Briljantu fermas, Ādažu n. (M.Kilups), 1 T Mūrnieku apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun.).X
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
18-Apr, 1 Krievlaukos, Ventspils n. (K.Millers, G.Grandāns); 19-Apr, 1 T Kolka,  Dundagas n. (G.Grandāns, K.Millers), 2 TT Vēdes apkārtnē, Ventspils n. (M.Tīrums); 20-Apr, 1 Pāles apkārtnē, Limbažu n. (R.Sakne).X
Plukšķis
(Turdus iliacus)
10-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun.); 14-Apr, 8 Kolkā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun. u.c.), 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Grīnerte), 1 dzied Užavas lejteces laukos, Ventspils n.(Brediks u.c.); 15-Apr, 1 dzied pie Aiviekstes slūžām, Madonas n. (G.Grandāns, K.Millers), 2 Ozolmuižas apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards), <3 Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (U.Piterāns).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
07-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns); 12-Apr, 3 Puikules apkartnē, Alojas n. (A.Meinards); 13-Apr, 2 Druvienas apkartnē, Gulbenes n. (K.Millers, G.Grandāns), > 5 Skrundas zivju dīķu apkārtnē, Skrundas n. (U.Piterāns), 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Brediks).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
31-Mar, 1 ceļmalā uz vadiem Brunavas pagastā, Bauskas n. (E.Laucis); 01-Apr, 1 Rumbulā, Rīga (U.Piterāns); 04-Apr, 1 dzied Milzkalnes mežā, Engures n. (S.Rabkevičs); 06-Apr, 1 vakarā dzied Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.); 08-Apr, 1 uz NE un 1 dzied Buļļu salā, Rīga (G.Graubics); 09-Apr, 3 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 11-Apr, 3 ceļa Gulbene - Madona malā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 12-Apr, 1 Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 13-Apr, 4 Īgumos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi tikai no E Latvijas/Records from E Latvia are published only: 18-Mar, 3 Dvietes dabas parkā, Ilūkstes n. (A.Astičs); 07-Apr, 13 Daugavpilī (A.Erts); 09-Apr, 3 Siguldā (I.Urbanoviča); 10-Apr, 1 dzied, 5 pārlido Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 7 Stabulniekos, Riebiņu n. (M.Briška), 1 Ludzas apkārtnē, Ciblas n. (B.Ivanova); 11-Apr, 1 dzied pie būrīša Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs); 13-Apr, 1 Eķītēs, Smiltenes n. (L.Lapiņa).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
13-Apr, 2 dzied Nīkrāces apkartnē, Skrundas n. (A.Tjagunovičs); 14-Apr, 1 migrācijā Ogrē (V.Roze), 1 uz NE Daugavgrīvā, Rīga (I.Dinsbergs, L. Bērtiņa), ~10 L.B.T. termināla apkārtnē, Liepāja (J.Jansons u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 17-Apr, 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
17-Apr, 1 Čerepovā pie Daugavas, Daugavpils (A.Erts); 20-Apr, >20 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.); 21-Apr, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 22-Apr, 4 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers); 23-Apr, 3 pie "Ūšiem" Kolkā, Dundagas n. (K.Millers u.c.); 26-Apr, 1 Viļakas ezera krastā, Viļaka (V.Bukšs); 27-Apr, 1 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers, J.Niedoliņa), ~30 Zirgu salā, Liepāja (K.Millers, J.Niedoliņa).X
Citroncielava
(Motacilla citreola)
20-Apr, 1 T Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons u.c.); 02-Mai, 1 T Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 11-Mai, 1 T pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks).X
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
07-Apr, 2 Abavas rumbā, Talsu n. (M.Krūze, N.Smaļinskis); 12-Mai, 1 T Liedeskroga apkārtnē, Madonas n. (K.Millers).X
Baltā cielava
(Motacilla alba)
19-Mar, 1 īslaicīgi arumos pie Klīvēm, Babītes n. (M.Tīrums); 29-Mar, 1 Līvānu apkārtnē, Līvānu n. (D.Boiko); 03-Apr, 1 pie Daugavpils - Rēzeknes šosejas, Riebiņu n. (I.Krams); 06-Apr, 1 lidostas "Rīga" apkārtnē, Mārupes n. (S.Laime); 07-Apr, 1 Stabulniekos, Riebiņu n. (M.Briška), 1 pie Ventas rumbas, Kuldīga (M.Krūze, N.Smaļinskis), 1 pie Rīgas HES, Salaspils n. (D.Boiko), 2 Daugavpilī (A.Erts); 1 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns); 10-Apr, 2 Žīguros, Viļakas n. (A.Korņejeva), 1 Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
30-Apr, 1 dzied Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 04-Mai, >4 Liepajā (K.Millers, J.Hoogeveen, B. van Eijk); 05-Mai, 1 pie mola Papē, Rucavas n. (E.Lediņš); 07-Mai, 2 dzied kāpās Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 dzied Garkalnes degumā, Garkalnes n. (G.Grandāns).X
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
12-Apr, 1 migrācijā uz N Nīcas apkārtnē, Nīca (K.Millers), 1 uz N Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns), 1 pie Pērkones, Nīcas n. (K.Millers), 3 Liepājā (K.Millers), 1 pie Šukteriem, Durbes n. (G.Grandāns, K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Apr, 2 Cēsu apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 13-Apr, 1 Druvienes apkārtnē, Gulbenes n. (K.Millers, G.Grandāns), 2 pie Riebas upes, Madona (U.Ļoļāns), 9 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers), 1 Daugavpilī (A.Erts).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
17-Apr, 1 pie Mežvidiem, Vecumnieku n. (M.Strazds); 19-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, G.Grandāns), 1 dzied Pumpuros, Ķeguma n. (A.Kalvāns).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 22-Apr, 1 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers); 24-Apr, 1 pie Dzelzīša tilta, Valmiera (A.Klepers).X
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
05-Mai, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers); 10-Mai, 2 Bozēnu laukos, Madonas n. (K.Millers u.c.); 17-Mai, 3 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 19-Mai, 2 piekrastes pļavās, Mērsrags (I.Brediks u.c.).X
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
23-Apr, 1 Mērsraga jūrmalā, Mērsraga n. (I.Brediks); 29-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups).X
Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 20-Apr, 2 uz SE Kolkā pie "Ūšiem", Dundagas n. (K.Millers); 28-Apr, 1 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X Slēgts/Closed 22.05.2013.
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
28-Apr, 3 T dzied Zemgales apkārtnē, Jelgavas n. (A.Platais); 04-Mai, 4 (tai skaitā 3 TT ) Ziru apkārtnē, Ventspils n. (K.Millers, J.Hoogeveen, B. van Eijk); 11-Mai, 1 dzied Turkalnes apkārtnē, Ikšķiles n. (U.Piterāns).X
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
28-Mar, 1 T Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (I.Bojāre); 31-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks u.c.); 10-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums); 12-Apr, 2 pie Brūnīšīem, Priekuļu n. (S.Laime), 2 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 13-Apr, 1 T Eimuros, Ādažu n. (D.Elferts), > 5 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (U.Piterāns), 6 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Brediks), 15 Kolkā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun. u.c.).Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 13-Apr, 3 T Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (T.Klepere. A.Klepers), 1 Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 14-Apr, 15 Cēsu apkārtnē (S.Laime), 5 Rideļupītes apkārtnē, Pārgaujas n. (A.Klepers), 1 Kazruņģī, Strenču n. (I.Vilšķērste).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
09-Mai, 1 T vizuāli un dzied Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers u.c.); 10-Mai, 1 T dzied pie "Vagulāniem", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 11-Mai, 1 T dzied Neretā, Neretas n. (K.Funts); 12-Mai, 1 T dzied Papurnes apkārtnē, Rugāju n. (K.Millers, R.R.Geene u.c.), 1 T vizuāli un dzied pie "Stūrmaņiem", Vecpiebalgas n. (I.Bojāre), 1 T dzied Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe u.c.).X
Ģirlicis
(Serinus serinus)
22-Apr, dzirdēts sauciens un novērots vizuāli Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers); 23-Apr, 1 dzied Vecmīlgrāvja kapos, Rīga (U.Kolonovs); 24-Apr, 1 dzied Sarkandaugavas kapos, Rīga (N.Zeidaks); 29-Apr, 1 dzied Ventspilī (G.Grandāns u.c.).X
Čuņčiņš Phylloscopus