Papildināts / Last update 01.07.2022. plkst. / at 23:51:41

Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
02-Feb, >300 Nīcas laukos, Dienvidkurzemes n. (I.Mednis); 20-Feb, migrējoša bara balsis tumsā virs Alejām, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), apm. 30 īpatņu bars pārlido virs Rīgas (A.Platais); 26-Feb, 34 migrācijā virs Daugavpils (A.Erts); 28-Feb, >120 migrācijā Skujniekos, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
22-Jan/23-Jan, attiecīgi 2/5 kopā ar 52/64 tundras sējas zosīm Anser serrirostris Nīcas laukos, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers u.c./K.Millers, I.Grīnerte); 01-Apr, 4 kopā ar citām ~800 Anser sp pie Burtnieku baznīcas, Valmieras n. (A.Klepers).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
16-Jan, 18 kopā ar 90 - 100 meža zosīm Anser anser Bernātu polderī, Dienvidkurzemes n. (K.Millers); 22-Jan/23-Jan, attiecīgi 52/64 kopā ar 2/5 taigas sējas zosīm Anser fabalis Nīcas laukos, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers u.c./K.Millers, I.Grīnerte); 26-Feb, 2000+ Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Mārdega u.c.); 28-Feb, 106 kopā ar 12 baltpieres zosīm Anser albifrons migrācijā Ragaciemā, Tukuma n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
16-Mar, 3 Babītes ezerā, Mārupes n. (Reta Putna Trauksme grupa/R.Matrozis, E.Smislovs); 13-Apr, 1 Višķu apkārtnē, Augšdaugavas n. (G.Grandāns).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
22-Jan, 2 kopā ar citām Anser sp zosīm Nīcas laukos, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers u.c.); 13-Feb, 1 kopā ar 9 meža zosīm Anser anser Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Gaile); 26-Feb, apm. 20 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Mārdega u.c.); 28-Feb, 12 kopā ar 106 tundras sējas zosīm Anser serrirostris migrācijā Ragaciemā, Tukuma n. (I.Grīnerte, K.Millers), 3 bari migrācijā virs Āgenskalna, Rīga (M.Strazds);14-Mar, 250 - 300 kopā ar citām Anser sp zosīm migrācijā NE Ozolmuižas apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards).X
Meža zoss
(Anser anser)
16-Jan, 90 - 100 kopā ar 18 tundras sējas zosīm Anser serrirostris Bernātu polderī, 61 Otaņķos, Dienvidkurzemes n. (K.Millers); 13-Feb, 9 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Gaile); 05-Mar, 1 uz N virs Ziepniekkalna, Rīga (K.Funts); 06-Mar, 1 uz SE Lizdēnos, Valmieras n. (A.Klepers).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
 
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
26-Feb, 4 lidojumā Babītes ezera S malā, Mārupes n. (I.Mārdega u.c.); 31-Mar, 12 kopā ar 2000 Anser sp uz lauka Bērzainē, Valmieras n. ~20 kopā ar 1500 Anser sp Burtnieku zirgaudzētas ganībās, Valmieras n., 8 kopā ar 500 Anser sp pie Burtnieku baznīcas, Valmieras n. (A.Klepers); 01-Apr, 24 (kopsumma) Burtnieka apkārtnē, Valmieras n. (A,Klepers); 02-Apr, >20 Sūnupē, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
01-Apr, 2 Ēķinupes palienē, Valmieras n. (A.Klepers); 03-Apr, 3 kopā ar 15 ziemeļu gulbjiem Cygnus cygnus Klāmaņos, Valmieras n. (A.Meinards).X
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
24-Feb, 1 kopā ar citiem Cygnus sp Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Gaile); 12-Mar, 2 kopā ar citiem Cygnus sp Eimuru laukos, Ādažu n. (M.Tīrums); 28-Mar, 2 pārlido kopā ar ziemeļu gulbjiem Cygnus cygnus Rāmniekos, Cēsu n. (A.Klepers).X
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
13-Feb, 2 pārlido Cirstu apkārtnē, 3 Gaujā pie Lodes muižas, Cēsu n. (G.Grandāns); 14-Feb, >12 pa pāriem t. sk. 7 vienkopus Slagūnes apkārtnē, Dobeles n. (A.Platais); 16-Feb, >50 nelielos bariņos vai pa pāriem dažādās vietās Dienvidkurzemes n. (K.Millers), 2 pārlido Ozolmuižas apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 20-Feb, vairākās vietās bariņos vai pa pāriem, kopā vismaz 50 putni Valles apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups); 24-Feb, 2 + 2 Burtnieku apkārtnē, Valmieras n. (A.Platais).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
20-Feb, 1 jūrā pie Ragaciema, Tukuma n. (J.Vīgulis); 02-Mar, 4 TT & 1 M Mangaļsalā, Rīga (I.Brediks); 09-Apr, 1 Kolkā, Talsu n. (G.Grandāns); 10-Apr, 2 Lapmežciemā, 4 Bērzciemā, Tukuma n.; ~20 Mērsragā, Talsu n. (I.Brediks u.c.).X

 

Pelēkā pīle
(Anas strepera)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 26-Mar, 1 T kopā ar ap 50 meža pīlēm Anas platyrhynchos peļķē Valles apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups); 28-Mar, 10 Daugavā pie Pļaviņām, Aizkraukles n./Jēkabpils n. (G.Grandāns); 02-Apr, 5 TT Beibežu ūdenskrātuvē, Bauskas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 19-Mar, ~40 (kopskaits no dažādām vietām) Babītes ezerā, Mārupes n. (I.Brediks); 20-Mar, <50 Kaņiera ezerā, Tukuma n. (G.Grandāns u.c.); 25-Mar, 100 Daugavā pie Pļaviņām, Aizkraukles n. (G.Grandāns); 01-Apr, 4 Kaunatas ezerā, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 02-Apr, 69 Beibežu ūdenskrātuvē, Bauskas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Platknābis
(Anas clypeata)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 09-Apr, > 30 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (A.Klepers), 2 (pāris, lokāli kopā ar citām pīlēm) Skrundas zivju dīķos, Kuldīgas n. (U.Piterāns); 10-Apr, 2 (T + M) Bērzciemā, Tukuma n., 2 (T + M) Mērsragā, Talsu n., 1 T Babītes ezerā pie Straupciema, Mārupes n. (I.Brediks), 10 Engures ezerā pie Ķūļciema, Talsu n. (G.Grandāns u.c.); 11-Apr, 4 migrācijā uz N Akmensragā, Dienvidkurzemes n. (U.Piterāns).X
Garkaklis
(Anas acuta)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 19-Mar, ~12 (6 TT, 6 MM) Babītes ezerā pie Straupciema, Mārupes n. (I.Brediks); 25-Mar, 10 Daugavā pie Pļaviņām, Aizkraukles n./Jēkabpils n. (G.Grandāns).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
19-Mar, 3 (2 TT, 1 M) Babītes ezerā pie Straupciema, Mārupes n. (I.Brediks); 10-Apr, 3 TT Engures ezerā, Tukuma n. (I.Brediks u.c.); 14-Apr, 2 (T + M) Kurpniekā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (G.Grandāns, E.Laucis).X
Krīklis
(Anas crecca)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 19-Mar, 8 (5 TT, 3 MM) Babītes ezerā pie Straupciema, Mārupes n. (I.Brediks); 28-Mar, 50 Daugavā pie Pļaviņām, Aizkraukles n./Jēkabpils n. (G.Grandāns); 31-Mar, 6 Ēķinupes palienē, Valmieras n. (A.Klepers); 09-Apr, > 300 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (A.Klepers).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
19-Mar, 10 (kopskaits no dažādām vietām) Babītes ezerā, Mārupes n. (I.Brediks); 23-Mar, >30 TT (kopskaits no dažādām vietām) Kaņiera ezerā, Tukuma n. (K.Millers u.c.); 25-Mar, 11 TT Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts).X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
26-Feb, apm. 30 Babītes ezera S malā, Mārupes n. (I.Mārdega u.c.); 20-Mar, <100 Kaņiera ezerā, Tukuma n. (G.Grandāns u.c.); 24-Mar, 22 Daugavā pie Pļaviņām, Aizkraukles n. (G.Grandāns).X
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
11-Apr, 15 - 20 migrācijā uz N virs jūras Ventspilī (M.Kilups); 11-Apr, 14 migrācijā uz N Akmensragā, Dienvidkurzemes n. (U.Piterāns); 17-Apr, <10 Kolkas ragā, Talsu n. (G.Grandāns u.c.).X
Paipala
(Coturnix coturnix)
12-Jun, 1 vokalizē Valles apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups).X
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
23-Mai, 2 Bāles karjerā, Valmieras n. (A.Klepers); 25-Mai, 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara).X
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
10-Apr, 1 Engures ezerā, Tukuma n. (I.Brediks), 3 Stūrīšdīķī, Talsu n. (M.Kilups), 2 Kaņiera ezerā, Tukuma n. (G.Grandāns u.c.); 11-Apr, 1 migrācijā uz N Akmensragā, Dienvidkurzemes n. (U.Piterāns).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
 
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
03-Apr, 1 pārlido uz N "Lejas Kleperos", Smiltenes n. (A.Klepers); 07-Apr, 1 īpatnis ielido ligzdā Embūtes pagastā, Dienvidkurzemes n. (N.Zeidaks); 13-Apr, 1 ligzdā Šusta ezera apkārtnē, Preiļu n. (G.Grandāns).X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
12-Mar, 2 lidojumā Ukru pagasta Sniķerē, Dobeles n. (A.Ģērmanis); 21-Mar, 1 Vimbukrogā, Ķekavas n. (K.Millers); 23-Mar, 1 Viļakā (G.Lielmanis); 28-Mar, 1 pie Bētiņu ciema, Dienvidkurzemes n. (A.Ozoliņš); 29-Mar, 1 Brantu apkārtnē, Smiltenes n., 1 Stākās, Cēsu n. (A.Platais).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
11-Mar, 1 virs Daugavas Daugavpilī (A.Erts); 20-Mar, 100 Kaņiera ezerā, Tukuma n. (G.Grandāns u.c.); 21-Mar, 5 lidojumā virs Lielupes Kalnciemā, Jelgavas n. (A.Platais); 22-Mar, >350 iepretī Jāņupītes ietekai Lielupē pie Slokas tilta, Jūrmala (K.Millers).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
04-Mar, 1 vokalizē Liepājas ezera S galā Otaņķu pagastā, Dienvidkurzemes n. (D.Krīgens); 15-Mar, 1 vokalizē pie Kalna pagasta "Vagulāniem", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 19-Mar, 1 vokalizē Gātes niedrājā Babītes ezerā, Mārupes n. (I.Brediks); 20-Mar, 1 novērots vizuāli Vecdaugavā, Rīga (U.Kolonovs); <3 vokalizē Kaņiera ezerā, Tukuma n. (G.Grandāns u.c.).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
25-Mai, 1 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara).X
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
26-Feb, 1 Babītes ezera S malā, Mārupes n. (I.Mārdega u.c.); 28-Feb, 9 migrācijā virs Āgenskalna, Rīga (M.Strazds); 15-Mar, 8 Aiviekstes ietekā Daugavā pie Pļaviņām, Aizkraukles/Jēkabpils n. (G.Grandāns); 16-Mar, >11 Randu pļavās, Limbažu n. (M. & D.Birzgaļi); 17-Mar, 2 Kouras palienes Slīpačos Vecumu pagastā, Balvu n. (V.Bukšs); 19-Mar, 1 Ratniekos Rēzeknes upītes krastā, Rēzeknes n. (A.Platais); 20-Mar, 1 Braslas ūdenskrātuvē, Cēsu n. (K.Millers), 2 + 4 Vecdaugavā, Rīga (U.Kolonovs); 20 Kaņiera ezerā, Tukuma n. (G.Grandāns).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
02-Apr, 1 tiešsaistes kameras ligzdā, Saldus n.; 03-Apr, 1 Rimzātu zivju dīķos, Kuldīgas n. (N.Zeidaks); 09-Apr, pāris pie ligzdas Embūtes pagastā, Dienvidkurzemes n. (N.Zeidaks); 10-Apr, 1 pie Pogas ezera Vecstāmerienā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 11-Apr, 1 Randu pļavās, Limbažu n. (M.Birzgale).X
Ķīķis
(Pernis apivorus)
22-Mai, 1 Kaņiera ezera apkārtnē, Tukuma n. (I.Brediks u.c.), 4 migrācijā pie Engures ezera, Tukuma n. (A.Klepers u.c.); 24-Mai, >34 migrācijā Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers).X
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
10-Mar, 8 dažādās vietās Dienvidkurzemes n. (K.Millers); 15-Mar, 1 pie Jaunmokām, Tukuma n. (I.Kilupa, M.Kilups); 18-Mar, 1 Jaundubeņu apkārtnē, Dienvidkurzemes n. (A.Ozoliņš).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
10-Mar, 1 atgriežas pie tiešsaistes kameras ligzdas Kurzemē (Latvijas Dabas fona informācija); 01-Mai, 1 Kolkā, Talsu n. (I.Brediks); 04-Mai, 2 migrācijā uz N Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers).X
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
 
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
19-Mar, 1 M Babītes ezerā pie Straupciema, Mārupes n. (I.Brediks); 23-Mar, 1 M pie Vaidavas ezera, Valmieras n. (A.Klepers); 25-Mar, 1 T Biržu pagastā, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 02-Apr, 2 (T & M) Iecavas pagastā, Bauskas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 2 (T & M) Beibežu ūdenskrātuvē, Bauskas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 M Odiņos, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
05-Apr, 1 T "Žūriņu" apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 09-Apr, 1 T Vīdāles apkārtnē, Talsu n. (G.Grandāns); 18-Apr, 1 M/2cy Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Kilups).X
Stepes lija
(Circus macrourus)
14-Apr, 2 (ad T & ad M) migrācijā Kolkā, Talsu n. (Reta Putna Trauksme grupa/E.Smislovs); 15-Apr, 1 ad T Kolkā, Talsu n. (E.Laucis, G.Grandāns).
Pļavu lija
(Circus pygargus)
30-Apr, 1 Kolkā, Talsu n. (E.Hirschfeld); 02-Mai, 1 Joglas upes apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 04-Mai, 1 T Jaunbērzes apkārtnē, Dobeles n. (I.Brediks), 1 migrācijā uz N Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers).X
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
02-Apr, 1 pie Kalna pagasta "Vagulāniem", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 05-Apr, 1 Mukuļu apkārtnē, Rēzeknes n. (U.Bergmanis); 08-Apr, balss no ligzdas mežā Embūtes pagastā, Dienvidkurzemes n. (N.Zeidaks); 10-Apr, 1 pārlido Glūdas pagastā, Jelgavas n. (A.Klepers), 1 Bērzciema apkārtnē, Tukuma n. (I.Brediks).X
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
25-Feb, 1 T Kalngales laukos, Ādažu n. (M.Tīrums); 30-Mar, 2 Kamārces pļavās, Ventspils n. (E.Lediņš, A.Kalvāns); 07-Apr, 4 (2 pāri) Grobiņas apkārtnē, Dienvidkurzemes n. (E.Lediņš, A.Kalvāns); 09-Apr, 1 T Dobeles apkārtnē pie Lejasstrazdiem, Dobeles n. (A.Klepers); 16-Apr, 1 pie Jaunpils, Tukuma n. (K.Millers, I.Grīnerte), <1 Kolkā, Talsu n. (E.Smislovs u.c.), 1 T Silzemnieku laukos pie Burtnieku ezera, Valmieras n. (A.Klepers).X
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
15-Mai, 1 M & 2 TT lokāli medī virs Skuķu ezera, Augšdaugavas n. (A.Klepers); 23-Mai, 1 ad T migrācijā Kolkā, Talsu n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara).X
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
28-Apr, 1 pie Čertoka ezera, Krāslavas n. (G.Grandāns); 30-Apr, 1 Kolkā, Talsu n. (K.Millers); 04-Mai, 2 migrācijā uz N Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers); 07-Mai, 1 Sīpolciema apkārtnē, Mārupes n. (I.Brediks); 08-Mai, 2 Kaltenē, Talsu n. (M.Kilups).X
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
06-Apr, 1 ad T Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 29-Apr, 1 Kolkā, Talsu n. (E.Hirschfeld); 01-Mai, 1 ad Mērsragā, Talsu n. (K.Millers, I.Brediks).X
Grieze
(Crex crex)
14-Mai, 2 vokalizē Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte u.c.); 22-Mai, 1 vokalizē Ēvelē, Valmieras n. (N.Zeidaks); 23-Mai, dzirdama vairākās vietās Bārbeles un Valles apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups); 24-Mai, 2 vokalizē Kujā, Madonas n. (C.McQuillan).X
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
22-Mai, 1 īpatņa saucieni migrācijā naktī Dundagas pagastā, Talsu n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara).X
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
06-Mai, 1 vokalizē Ģipkas lankā, Talsu n. (M.Kilups); 08-Mai, 1 vokalizē Babītes ezerā pie Straupciema, Mārupes n. (I.Brediks); 22-Mai, 1 vokalizē Kaņiera ezera apkārtnē, Tukuma n. (I.Brediks u.c.); 23-Mai, 1 vokalizē Burtnieka ezerā, Valmieras n. (N.Zeidaks).X
Ormanītis
(Porzana porzana)
23-Mai, 1 vokalizē Burtnieka ezerā, Valmieras n. (N.Zeidaks).X
Dzērve
(Grus grus)
08-Feb, 1 uz lauka Sikšņu apkārtne, Dienvidkurzemes n. (A.Ozoliņš); 13-Feb, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Gaile); 15-Feb, 3 uz lauka Ukru pagastā, Dobeles n. (A.Ģērmanis); 17-Feb, 1 uz lauka Pāvilostas apkārtnē, Dienvidkurzemes n. (K.Millers); 20-Feb, balsis vairākās vietās Valles apkārtnē, Bauskas n. (A.Ezerniece, M.Kilups); 21-Feb, 2 Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (A.Platais); 26-Feb, 1 pie Kalna pagasta "Vagulāniem", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 migrācijā Priekules n. (N.Zeidaks), 1 lidojumā Jaunpēternieku apk., Jelgavas n. (I.Mārdega u.c.). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 09-Mar, 1 Mežgales apkārtnē, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 11-Mar, 2 Kalupes apkārtnē, Augšdaugavas n. (G.Grandāns).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
20-Feb, 1 uz lauka Valles apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups). 23-Feb, >25 uz lauka Valdgales apkārtnē, Talsu n. (A.Platais); 24-Feb, 2 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers); 25-Feb, 90 Kalngales laukos, Ādažu n. (M.Tīrums); 26-Feb, 7 lidojumā virs Daugavas, Daugavpils (A.Erts), apm. 50 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Mārdega u.c.), apm. 10 Babītes ezera S malā, Mārupes n. (I.Mārdega u.c.); 28-Feb, 2 Katlakalnā, Ķekavas n. (I.Grīnerte).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
29-Apr, 1 Mērsraga liedagā, Talsu n. (K.Millers, I.Grīnerte); 05-Mai, 1 migrācijā Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers).X
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
25-Feb, 2 kopā ar 90 ķīvītēm Vanellus vanellus Kalngales laukos, Ādažu n. (M.Tīrums); 20-Mar, 12 lidojumā Vecdaugavā, Rīga (U.Kolonovs).X
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
10-Apr, 1 Bērzciemā, Tukuma n. (G.Grandāns); 16-Apr, 5 Mērsragā, Tukuma n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
18-Apr, 1 Salienas golfa laukumā, Mārupes nov. (M.Kilups); 23-Apr, 4 Mērsragā, Talsu n. (I.Brediks); 01-Mai, 1 pie peļķes tīrumā Valles apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups).X
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
06-Apr, 1 Randu pļavās, Limbažu n. (M.Birzgale); 09-Apr, 4 Kolkā, Talsu n. (G.Grandāns); 10-Apr, 2 Mērsragā, Talsu n., 1 Engures ezerā, Tukuma n. (I.Brediks, G.Grandāns); 11-Apr, 4 migrācijā uz N Akmensragā, Dienvidkurzemes n. (U.Piterāns).X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
15-Apr, 2 migrācijā Kolkā, Talsu n. (Reta Putna Trauksme grupa/E.Smislovs); 04-Mai, 2 migrācijā Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers).X
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
24-Apr, 2 Rāmniekos, Cēsu n. (K.Aklepers); 29-Apr, 26 Mērsraga liedagā, Talsu n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
22-Mar, 1 riesto ĶNP Vēršupītes apkārtnē netālu no Fazānu kapiem, Tukuma n. (K.Millers); 23-Mar, 1 riesto ĶNP Dunduru pļavās, Tukuma n. (K.Millers u.c.); 27-Mar, 1 riesto Embūtes pagastā, Dienvidkurzemes n. (N.Zeidaks); 03-Apr, 1 riesto Penderu apkārtnē, Bauskas n. (I.Brediks u.c.); 09-Apr, 1 Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure), 1 Šlīterē, Talsu n. (G.Grandāns).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
01-Mai, 2 Mērsraga liedagā, Talsu n. (I.Brediks); 02-Mai, 2 lokāli Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers u.c.); 05-Mai, 3 + 1 migrācijā Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers);  10-Mai, balss Kolkā, Talsu n. (E.Smislovs u.c.).X
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
15-Apr, 1 pie Bumburkalna, Cēsu n. (A.Klepers); 16-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis); 18-Apr, 7 Liepājas ezera E krastā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis); 26-Apr, 1 Viesītes apkārtnē, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 29-Apr, >9 Mērsraga liedagā, Talsu n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
25-Mai, 2 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara).X
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
14-Apr, 3 Lielajā Ķemeru tīrelī, Tukuma n. (D.Ūlands); 29-Apr, 1 Randu pļavās, Limbažu n. (M.Birzgale); 01-Mai, >3 Mērsraga liedagā, Talsu n. (I.Brediks, K.Millers, I.Grīnerte), 1 Bērzciemā, Tukuma n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
10-Apr, 1 Mērsragā, Talsu n., 2 Engures ezerā, Tukuma n. (I.Brediks); 11-Apr, 1 Dunduru pļavās, Tukuma n. (G.Grandāns u.c.); 12-Apr, 1 Rudzātu apkārtnē, Līvānu n. (G.Grandāns); 16-Apr, 5 Liepājas ezera E krastā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
16-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis); 27-Apr, 1 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers); 29-Apr, 1 Mērsraga liedagā, Talsu n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Kuitala
(Numenius arquata)
26-Mar, saucieni Valles apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups); 10-Apr, 21 lokāli Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (A.Klepers); 11-Apr, pāris ĶNP Lielajā Ķemeru tīrelī, Tukuma n. (K.Millers), 1 migrācijā uz N Akmensragā, Dienvidkurzemes n. (U.Piterāns); 13-Apr, 5 migrācijā Rogovkā, Rēzeknes n. (N.Zeidaks).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
17-Apr, 1 lokāli Leičupes palienē, Rēzeknes n. (A.Klepers); 26-Apr, 1 lokāli Murmastienes apkārtnē, Varakļānu n. (A.Klepers); 03-Mai, 1 Dvietes palienē, Augšdaugavas n. (G.Grandāns).X
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
10-Apr, 4 Mērsragā, Talsu n. (I.Brediks); 04-Mai, 1 migrācijā Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers).
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
 
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
 
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
 
Trulītis
(Calidris minuta)
 
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
11-Mai, 1 Kolkas ragā, Talsu n. (G.Grandāns); 14-Mai, 4 Bērzciema liedagā, Tukuma n. (I.Brediks); 16-Mai, 1 Mērsraga liedagā, Talsu n. (I.Brediks).X
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
30-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Brediks); 05-Mai, 2 īslaicīgi lokāli Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers); 06-Mai, 2 Mērsraga liedagā, Talsu n. (M.Kilups); 08-Mai, 13 Mērsraga liedagā, Talsu n. (I.Brediks).X
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
 
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
 
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
11-Apr, 20 - 30 migrācijā uz N virs jūras Ventspilī (M.Kilups); 16-Apr, ~20 Liepājas ezera E krastā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis); 26-Apr, 1 Viesītes apkārtnē, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 27-Apr, 4 Randu pļavās, Limbažu n. (M.Birzgale).X
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
16-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis); 01-Mai, 2 izceltas Mērsraga liedagā, Talsu n. (I.Brediks); 03-Mai, 1 izcelta Dvietes palienē, Augšdaugavas n. (G.Grandāns).X
Ķikuts
(Gallinago media)
24-Mai, >15 Praulienas pagastā, Madonas n. (C.McQuillan).X
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
19-Mar, 2 izceltas "Losos" Pušas pagastā, Rēzeknes n. (A.Platais); 31-Mar, 5 Ēķinupes palienē, Valmieras n. (A.Klepers); 01-Apr, 2 migrācijā Vārvē, Ventspils n. (N.Zeidaks), 1 izcelta Silzemnieku laukos, Valmieras n. (A.Klepers); 03-Apr, <50 Dvietes palienē, Augšdaugavas n. (G.Grandāns, A.Erts), 14 Sūnupē, Ķekavas n. (M.Kilups u.c.).X
Sloka
(Scolopax rusticola)
09-Mar, 1 riesto, Sakas pagastā, Dienvidkurzemes n. (K.Millers); 20-Mar, 1 riesto Valmieras pagastā, Valmieras n. (N.Zeidaks), 1 riesto Viesītes pagastā, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 23-Mar, 1 izcelta ĶNP Smārdes pagastā, Tukuma n. (K.Millers u.c.), 1 pārlido Ļubastos Līksnas pagastā, Augšdaugavas n. (A.Erts).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
 
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
15-Mar, >20 Daugavpils attīrīšanas iekārtās, Daugavpils (A.Erts), 6 Pilsētas kanālā pie Bastejkalna, Rīga (I.Brediks), vismaz 1 īpatņa balss Ķengaragā, Rīga (A.Platais); 20 Aiviekstes ietekā Daugavā, Aizkraukles/Jēkabpils n. (G.Grandāns).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
03-Apr, 1 Demenes izgāztuvē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts); 11-Apr, 1 ad migrācijā uz N Akmensragā, Dienvidkurzemes n. (U.Piterāns), 1 lidojumā Talsos (M.Kilups); 16-Apr, 1 migrācijā uz N Jūrmalciemā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
30-Apr, 1 Buļļu salas liedagā, Rīga (G.Graubics); 08-Mai, 1 īslaicīgi uz sērēm Mērsraga liedagā un pēc tam aizlido NW, Talsu n. (M.Kilups).
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
16-Apr, 52 Liepājas ezera E krastā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis); 17-Apr, <5 Kolkā, Talsu n. (E.Smislovs, G.Grandāns u.c.); 23-Apr, 1 Mērsragā, 2 Engures ez., Tukuma n. (I.Brediks).X
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
01-Mai, 3 Babītes ezerā pie Straupciema, Mārupes n. (I.Brediks), >3 Kaņierī, Tukuma n. (A.Klepers, E.Hilmane); 05-Mai, 2 Dārziņu attekā, Salaspils n. (I.Gaile); 08-Mai, 6 migrācijā Kolkas ragā, Talsu n. (M.Kilups).X
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
10-Mai, 2 Dārziņu attekā, Salaspils n. (I.Gaile); 11-Mai, >27 migrācijā Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers); 15-Mai, 4 medī virs Skuķu ezera, Augšdaugavas n. (A.Klepers).X
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
20-Mai, 5 migrācijā Kaņiera ezerā, Tukuma n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara).
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
03-Apr, 4 Gaujas grīvā, Ādažu n. (I.Deņisovs); 16-Apr, 2 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers u.c.), 5 Liepājas ezera E krastā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
02-Mai, 1 uz E Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers); 08-Mai, 2 uz sērēm Mērsraga liedagā, Talsu n. (M.Kilups, I.Brediks); 09-Mai, 2 Kolkā, Talsu n. (G.Grandāns).X
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
09-Apr, 2 Kolkā, Talsu n. (G.Grandāns u.c.); 10-Apr, 3 (2 uz S, 1 lokāli) Mērsragā, Talsu n. (I.Brediks); 16-Apr, 1 migrācijā uz N Jūrmalciemā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
18-Apr, 1 migrācijā uz N Ovišragā, Ventspils n. (A.Klepers), 1 migrācijā Ventspilī no mola (G.Grandāns); 30-Apr, 1 Kolkas ragā, Talsu n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Brediks).X
Meža balodis
(Columba oenas)
26-Feb, 3 - 5 pie Medņuriestiem, Madonas n. (U.Bergamanis), 1 dzied Jaunpēternieku apk., 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Mārdega u.c.), 5 Babītes ezera S malā, Mārupes n. (I.Mārdega u.c.); 27-Feb, 2 Ķekavas apkārtnē, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 02-Mar, 1 Rugāju pagastā, Balvu n. (G.Grandāns); 03-Mar, 5 Kalngales laukos, Ādažu n. (I.Brediks), 2 pārlido Viesītes apkārtnē, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 09-Mar, 2 Iemetēju apkārtnē, Valmieras n. (A.Klepers); 10-Mar, 3 + 9 + 7 + 2 +6 migrācijā uz N Pāvilostas apkārtnē, Dienvidkurzemes n. (K.Millers), 1 vokalizē Viesītes pagastā, Jēkabpils n. (G.Grandāns).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
07-Mar, 2 lidojumā virs lauka Sikšņu apkārtnē, Dienvidkurzemes n. (A.Ozoliņš); 10-Mar, vairāki pāri riesto Ziemupes apkārtnē, Dienvidkurzemes n. (K.Millers); 13-Mar, 7 uz NE virs Ziepniekkalna, Rīga (K.Funts); 15-Mar, 1 dzied Biržu pagastā, Jēkabpils n. (G.Grandāns), 1 Krogsilā, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
04-Mai, 1 migrācijā Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers), 1 vokalizē Eglones apkārtnē, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 09-Mai, 1 Kolkā, Talsu n. (G.Grandāns, K.Funts).X
Dzeguze
(Cuculus canorus)
26-Apr, 1 vokalizē Viesītes apkārtnē, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 28-Apr, 1 vokalizē Dunikas pagastā, Dienvidkurzemes n. (A.Ozoliņš), 1 intensīvi vokalizē Birzgales apkārtnē, Ogres n. (J.Žvagins), 1 vokalizē Demenes apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 29-Apr, 1 vokalizē netālu no Dunduru stacijas Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 30-Apr, 2 vokalizē Ādažu poligonā, Ādažu n. (M.Kilups).X
Purva pūce
(Asio flammeus)
01-Mai, 1 izcelta Mērsraga piekrastes pļavā, Talsu n. (K.Millers u.c.); 10-Mai, 1 izlido no jūras Kolkā, Talsu n. (V.Smislovs u.c.).X
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
05-Mai, 1 naktī pacēlās no ceļa Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes n. (A.Ozoliņš); 22-Mai, >3 naktī pacelti no ceļa & >4 vokalizē Dundagas pagastā, Talsu n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara); 24-Mai, >5 naktī pacelti no ceļa Sarkaņu pagastā, Madonas n. (C.McQuillan).X
Svīre
(Apus apus)
14-Mai, vairākas Daugavpilī (A.Erts), 1 Jūrmalā (I.Brediks); 16-Mai, 1 Ķengaragā, Rīga (A.Platais), 1 Katlakalnā, Rīga (I.Grīnerte), >15 migrācijā Kolkā, Talsu n. (I.Brediks u.c.).X
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
02-Jun,1 Garkalnes apkārtnē, Ropažu n. (M.Kilups); 07-Jun, 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (M.Kilups); 09-Jun, 2 (pāris) ligzdošanas vietā Garkalnē, Ropažu n. (M.Kilups).X
Pupuķis
(Upupa epops)
15-Apr, 1 pārlido K.Ulmaņa gatvi, Rīga (I.Brediks, P.Daknis); 16-Apr, 1 lokāli Jūrmalciemā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis); 17-Apr, 1 īslaicīgi Randu pļavās, Limbažu n. (M.Birzgale); 23-Apr, 1 Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes n. (D.Krīgens).X
Tītiņš
(Jynx torquilla)
18-Apr, 1 vokalizē Jūrmalciemā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis); 26-Apr, 2 Murmastienes apkārtnē, Madonas n. (A.Klepers); 28-Apr, 1 vokalizē Demenes apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns)X
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
07-Mai, 1 T Kolkā, Talsu n. (M.Kilups); 22-Mai, >15 dažādās vietās Dienvidkurzemes & Ventspils n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara); 23-Mai, 1 Burtnieku pagastā, Valmieras n. (N.Zeidaks).X
Vālodze
(Oriolus oriolus)
08-Mai, 1 ad T vokalizē & novērots vizuāli Cieceres ezera SE malā, Saldus n. ( A.Šteins); 11-Mai, 1 ad T Stalidzānu apkārtnē, Madonas (K.Millērs), 1 ad T vokalizē & novērots vizuāli Goliševas apkārtnē, Ludzas n. (U.Bergmanis), 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) no N un E Latvijas/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) N & E Latvia are published: 18-Feb, >30 pie ligzdām Daugavpilī (A.Erts); 31-Mar, <100 Ludzā (G.Grandāns, S.Laime).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
08-Feb, vismaz 1 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers); 11-Feb, 1 Kalnišķu apkārtnē, Dienvidkurzemes n. (I.Mednis); 14-Feb, 1 pārlido Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (A.Platais); 16-Feb, 2 Ukru pagastā, Dobeles n. (A.Ģērmanis); 17-Feb, 3 pie Saukas ezera, Jēkabpils n. (M.Tīrums); 20-Feb, 3 Auces apkārtnē, Dobeles n. (J.Tipovska). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 24-Feb, 1 uz N Rāmniekos, Cēsu n. (A.Klepers); 26-Feb, 1 pie Kalna pagasta "Vagulāniem", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 02-Mar, vairāki migrācijā Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 04-Mar, 1 Burtnieku apkārtnē, Valmieras n. (A.Platais); 06-Mar, ~300 vienā barā Silzemnieku laukos, Valmieras n. (A.Klepers).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
10-Mar, 1 dzied Pāvilostas apkārtnē, 2 dzied Ziemupes apkārtnē, Dienvidkurzemes n. (K.Millers); 13-Mar, 2 riesto Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 uz lauka Dunduros, Cēsu n. (A.Klepers), 1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 15-Mar, 1 pārlido Pļaviņās, Aizkraukles n. (G.Grandāns), 1 dzied Skujniekos, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
Slēgts 27-Mai.X
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
05-Mai, 3 migrācijā Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers); 07-Mai, 5 Babītes ezerā pie Straupciema, Mārupes n. (I.Brediks); 09-Mai, 5 Kolkā, Talsu n. (G.Grandāns).X
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
08-Apr, 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (I.Gaile); 16-Apr, 1 Lieknā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (I.Grīnerte), 5 Kolkā, Talsu n. (E.Smislovs, G.Grandāns u.c.); 23-Apr, 1 Ķūļciema apk., Talsu n. (I.Brediks).X
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
16-Apr, 2 Kolkā, Talsu n. (G.Grandāns, E.Smislovs u.c.); 28-Apr, 1 Ruģeļu dīķos, Daugavpils (G.Grandāns).X
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
15-Apr, 1 Sātiņu dīķos, Saldus n. (G.Grandāns, E.Laucis).X
Sārtgalvītis
(Regulus ignicapilla)
30-Mar, 2 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 11-Apr, 1 dzied Ulmales kapos, Dienvidkurzemes n. (U.Piterāns), 1 dzied Ānes apkārtnē, Jelgavas n. (G.Grandāns).X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
16-Apr, 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis); 22-Apr, 1 dzied Pļaviņu apkārtnē, Aizkraukles n. (G.Grandāns); 28-Apr, 1 dzied Demenes apkārtnē, Daugavpils n.; 1 dzied Ruģeļu dīķu  apkārtnē, Daugavpils (G.Grandāns).X
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
28-Mar, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 13-Apr, 1 dzied ĶNP Seklā purva apkārtnē, Mārupes n. (K.Millers), 1 dzied Ludzas n. (N.Zeidaks), <5 dzied dažādās vietās Preiļu un Augšdaugavas n. (G.Grandāns); 14-Apr, 1 dzied Sventē, Augšdaugavas n. (A.Platais), 1 dzied Pļaviņās, Aizkraukles n. (G.Grandāns); 15-Apr, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
26-Apr, 1 dzied Vecmilgrāvī, Rīga (U.Kolonovs); 28-Apr, 1 dzied Demenes apkārtnē, Daugavpils n., 2 dzied Ruģeļu dīķu  apkārtnē, Daugavpils (G.Grandāns), 2 dzied Ādažu poligonā, Ādažu n. (M.Kilups), 29-Apr, 1 dzied Dūķeros, Valmieras n. (A.Platais).X
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
09-Jun, 1 dzied 1 dzied Skuķīšu apkārtnē, Ropažu n. (M.Kilups).X
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
07-Mai, 1 iedziedas Graudupes muižas parkā, Kuldīgas n. (A.Platais); 08-Mai, 1 iedziedas Dūķeros, Valmieras n. (A.Platais); 15-Mai, 1 dzied Tārgalē, Ventspils n. (N.Zeidaks), vairākās vietās dziedoši Valles un Pētermuižas apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups).X
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
04-Mai, dzied Kaņierī, Tukuma n., 1 dzied Vecdaugavā, Rīga (M.Kilups); 05-Mai, 4 lokāli Kolkā, Talsu n. (A.Klepers); 07-Mai, 4 dzied Babītes ezerā pie Straupciema, Mārupes n. (I.Brediks); 08-Mai, 1 dzied Mērsraga piekrastē, Talsu n. (I.Brediks).X
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
08-Mai, 1 dzied Mērsraga piekrastē, Talsu n. (M.Kilups); 12-Mai, 1 dzied Jaudzemu dīķos, Līvānu n. (G.Grandāns).X
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
23-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Lauteros, Limbažu n. (G.Graubics); 25-Mai, 1 dzied Degumnieku apkārtnē, 1 dzied pie Lubāna ezera S putnu torņa, Madonas n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara).X
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
23-Mai, 1 dzied Stelpē, Bauskas n. (M.Kilups); 24-Mai, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 25-Mai, 1 dzied pie Kvāpānu zivju dīķiem, Rēzeknes n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara); 26-Mai, 1 pie Lubāna ezera S putnu torņa, Madonas n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara).X
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
01-Mai, 1 dzied Kaņierī, Tukuma n. (A.Klepers, E.Hilmane); 04-Mai, 1 dzied Vecdaugavā, Rīga (M.Kilups); 07-Mai, 2 dzied Babītes ezerā pie Straupciema, Mārupes n. (I.Brediks).X
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
13-Mai, >5 vokalizē dažādās vietās Mētrienas un Ļaudonas pagastos, Madonas n. un Aiviekstes pagastā, Aizkraukles n. (A.Avotiņš jun.); 15-Mai, 1 vokalizē Popes pagastā, Ventspils n. (N.Zeidaks), 2 dziedoši Valles un Pētermuižas apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups).X
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
23-Mai, 1 dzied Valles apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups); 24-Mai, 1 dzied Praulienas pagastā, Madonas n. (C.McQuillan); 25-Mai, 1 dzied pie Lubāna ezera S putnu torņa, Madonas n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara).X
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
17-Apr, 1 dzied Babītes ezera niedrājā pie Annasmuižas, Mārupes n. (E.Lediņš); 23-Apr, 1 dzied Engures ez., Talsu n. (I.Brediks); 28-Apr, 1 dzied Ruģeļu dīķu  apkārtnē, Daugavpils (G.Grandāns).X
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
28-Apr, 1 dzied Vecmilgrāvī, Rīga (U.Kolonovs), 1 Saraiķos, Dienvidkurzemes n. (K.Millers); 30-Apr, 1 T Kolkā, Talsu n. (K.Millers u.c.); 01-Mai, 6 dzied Valles un Pētermuižas apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups).X
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
10-Mai, 1 Kolkā, Talsu n. (E.Smislovs); 15-Mai, 2 dzied Popes pagastā, Ventspils n. (N.Zeidaks); vairākās vietās dziedoši Valles un Pētermuižas apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups); 22-Mai, >10 Kolkā, Talsu n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara).X
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
23-Mai, 1 T noķerts gredzenošanai Lauteros, Limbažu n. (G.Graubics).
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
03-Mai, 1 lokāli Kolkā, Talsu n. (A.Klepers); 05-Mai, 2 pie attīrīšanas ietaisēm krūmos, 1 "Ūšu" pļavas grāvja malas krūmos Kolkā, Talsu n. (A.Klepers); 07-Mai, 1 dzied pie Babītes ezera Straupciema apkārtnē, Mārupes n. (I.Brediks); 08-Mai, 1 Mērsraga piekrastē, Talsu n. (I.Brediks).X
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
28-Apr,  1 dzied Bastejkalnā, Rīga (I.Brediks), 1 dzied Salaspilī (N.Zeidaks), 1 dzied Kumbuļos, Daugavpils n. (G.Grandāns), 1 dzied Ķengaragā, Rīga (A.Platais); 29-Apr,  1 dzied Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte), 1 dzied Pļaviņās (G.Grandāns); 30-Apr,  1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
10-Mai, <3 Kolkā, Talsu n. (E.Smislovs u.c.); 15-Mai, 3 dzied Popes pagastā, Ventspils n. (N.Zeidaks), 1 vizuāli pie Pētermuižas, Bauskas n. (M.Kilups); 16-Mai, 1 Vīdales apkārtnē, Talsu n. (I.Brediks).X
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
20-Apr,  1 dzied Eglaines pagastā, Augšdaugavas n. (G.Grandāns); 23-Apr, 2 dzied pie Engures ez., Tukuma n. (I.Brediks), 1 pie Dambjapurva ezera, Rīga (V.Šakele); 27-Apr, pāris pie Gobājas upes, Jēkabpils n. (G.Grandāns).X
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
01-Mai, 1 M Kolkā, Talsu n. (I.Brediks, I.Grīnerte); 03-Mai, 1 ad T (ar foto) Mangaļsalā, Rīga (I.Gaile); 07-Mai, 1 dzied Vīdales apkārtnē, Talsu n. (M.Kilups); 08-Mai, 3 dzied Tārgales apkārtnē, Ventspils n. (N.Zeidaks).X
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
05-Mai, 1 novērota vizuāli Kolkā, Talsu n. (A.Klepers); 06-Mai, 1 dzied Atteku salā Liepājas ezerā, Liepāja (D.Krīgens), 1 dzied Dzelmēs, Ogres n. (G.Grandāns); 10-Mai, 2 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers).X
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
16-Mai, 1 T ssp svecica & 1 M noķerti gredzenošanai Velēnā, Gulbenes n. (J.Leja); 22-Mai, 1 T ssp svecica Kolkā, Talsu n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara).X
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
24-Mar, 1 T Sikšņos, Dienvidkurzemes n. (A.Ozoliņš); 30-Mar, 1 M Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 06-Apr, 2 dzied Pētersalā, Rīga (K.Funts); 09-Apr, 5 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.); 10-Apr, 1 dzied Vārpas ciemā, Jelgavas n. (A.Klepers), 1 dzied Bērzciemā, Tukuma n. (I.Brediks).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
20-Apr, 1 dzied Vecmilgrāvī, Rīga (U.Kolonovs); 22-Apr, 1 dzied Pļaviņās, Aizkraukles n. (G.Grandāns); 28-Apr, 1 dzied Bastejkalnā, Rīga (I.Brediks).X
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
10-Apr, 2 TT lokāli Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (A.Klepers); 12-Apr, 1 T uz kokmateriālu krāvuma Stāmerienas pagasta "Mauriņos", Gulbenes n. (B.Pušpure); 15-Apr, 3 TT lokāli Babītes ezera apkārtnē, Mārupes n. (A.Klepers); 18-Apr, 2 Ventspilī (G.Grandāns).X
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
22-Apr, 1 dzied Jēkabpilī (G.Grandāns); 28-Apr, 3 TT Saraiķu pusmuižas apkārtnē, Dienvidkurzemes n. (K.Millers).X
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
16-Apr, >2 Kolkā, Talsu n. (E.Smislovs u.c.). 26-Apr, 1 T Sakas apkārtnē, Dienvidkurzemes n. (K.Millers); 30-Apr, 5 (2TT & 1 M/2cy + 1 T + 1 T) Vidales apkārtnē, Talsu n. (K.Millers, I.Grīnerte); 01-Mai, 1 T Kolkas ostas apkārtnē (I.Grīnerte u.c.), 1 M/2cy Kolkas stadionā, Talsu n. (I.Grīnerte).X
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 29-Mar, 1 pārlido ar saucieniem Barkavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns); 31-Mar, 1 dzied Mežvidu pagastā, Ludzas n. (G.Grandāns, S.Laime), 1 uz lauka kopā ar ~ 60 pelēkajiem strazdiem Turdus pilaris un ~ 40 mājas strazdiem Sturnus vulgaris Burtnieku apkārtnē, Valmieras n. (A.Klepers); 09-Apr, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 23-Mar, >100 (kopsumma) dažādās vietās ĶNP Dunduru pļavās, Tukuma n. (K.Millers u.c.); 25-Mar, 1 dzied Rites pagastā, Jēkabpils n. (G.Grandāns), 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 10-Mar,  2 Ziemupes apkārtnē, Dienvidkurzemes n. (K.Millers); 15-Mar, 1 migrācijā ĶNP, Jelgavas n. (K.Millers), vismaz 1 Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 3 uz lauka pie Vaiņodes, Dienvidkurzemes n. (M.Tīrums); 16-Mar, 1 dzied Lielā Pelečāres purva apkārtnē, Jēkabpils n. (G.Grandāns), 1 dzied Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 18-Mar, 1 dzied Rubenes pagastā, Jēkabpils n. (G.Grandāns).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi >20 vienā barā (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā), no N un E Latvijas visi/Records >20 in one flock (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock), N & E Latvia any are published: 26-Feb, 2 dzied Stabulniekos, Preiļu n. (M.Briška); 03-Mar, ~100 (divu baru kopsumma) Kalngales laukos, Ādažu n. (I.Brediks); 06-Mar, 1 lidojumā Daugavpilī (A.Erts), ~30 vienā barā kopā ar ķīvītēm Vanellus vanellus Silzemnieku laukos, Valmieras n. (A.Klepers); 12-Mar, 1 dzied Pļaviņās, Aizkraukles n. (G.Grandāns); 13-Mar, >7 Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
28-Mar, 1 pārlido ar saucieniem Rāmniekos, Cēsu n. (A.Klepers); 29-Mar, 1 pārlido ar saucieniem Barkavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns); 01-Apr, 1 migrācijā Vārvē, Ventspils n. (N.Zeidaks).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

16-Apr, 1 ssp. flava Liepājas ezera E krastā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis); 27-Apr, 1 ssp. flava Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers); 28-Apr, 1 Ruģeļu dīķos, Daugavpils (G.Grandāns).X
Citroncielava
(Motacilla citreola)
05-Mai, 1 īslaicīgi Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers); 08-Mai, 1 T Mērsraga piekrastes pļavās, Talsu n. (M.Kilups, I.Brediks).X
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
07-Mai, 1 T Vīdales apkārtnē, Talsu n. (M.Kilups); 22-Mai, 2 (T & M) Līgatnē, Cēsu n. (I.Brediks u.c.).X
Baltā cielava
(Motacilla alba)
07-Apr, 1 Vecstāmerienā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 08-Apr, 3 Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 09-Apr, 1 Stabulniekos, Preiļu n. (M.Briška), >20 lokāli arumos Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (A.Klepers), 2 Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais); 10-Apr, 2 Kazdangas pagastā, Dienvidkurzemes n. (A.Ozoliņš), 1 migrācijā Embūtes pagastā, Dienvidkurzemes n. (N.Zeidaks), 1 Ziepniekkalnā, Rīga (K.Funts), 1 pie Kaņiera ezara, 1 Lapmežciemā, 2 Bērzciemā, Tukuma n., vismaz 5 Mērsragā, Talsu n. (I.Brediks).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
03-Mai, 1 "Ūšu" pļavā Kolkā, Talsu n. (A.Klepers); 07-Jun, 2 Ādažu poligonā, Ādažu n. (M.Kilups).X
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
21-Mar, 1 Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais); 23-Mar, 1 dzied ĶNP Dunduru pļavās, Tukuma n. (K.Millers u.c.); 26-Mar, 1 pārlido ar saucienu Valles apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups); 31-Mar, 1 fragmentāri iedziedas Ēķinupes palienē, Valmieras n. (A.Klepers); 03-Apr, <50 Dvietes palienē, Augšdaugavas n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
12-Apr, 1 pie Dzelves - Kroņu purva Sējas pagastā, Saulkrastu n. (K.Millers); 15-Apr, 2 Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 17-Apr, 1 dzied mežā Vārmē, Kuldīgas n. (N.Zeidaks).X
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
15-Mai, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (Reta Putna Trauksme grupa/E.Smislovs).
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
17-Apr, 1 Kolkā, Talsu n. (E. un V.Smislovi); 18-Apr, 1 mola apkārtnē, Ventspils (G.Grandāns); 05-Mai, 2 īšlaicīgi lokāli Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers).X
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
16-Apr, 3 (2 TT & 1 M/2cy) Liepājas ezera E krastā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks, P.Daknis). Slēgts 27-Mai.X
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
01-Mai, 2 TT intensīvi dzied Nākotnes apkārtnē,  1 T dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais); 10-Mai, 1 Kolkā, Talsu n. (G.Grandāns, E.Smislovs u.c.).X
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
15-Mar, 2 Dakšenes purva niedrājā Vaiņodes pagastā, Dienvidkurzemes n. (M.Tīrums); 17-Mar, 1 dzied Pļaviņās pie Aiviekstes upes, Aizkraukles n. (G.Grandāns), 3 TT Silzemnieku laukos, Valmieras n. (A.Platais); 19-Mar, 15 (1+1+3+3+5+2) dažādās vietās ap Babītes ezeru, Mārupes n., 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks); 20-Mar, 1 dzied Vecdaugavā, Rīga (U.Kolonovs), 3 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis); 21-Mar, 2 krūmos pie Daugavas, Daugavpils (A.Erts).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
10-Mai, <5 Kolkā, Talsu n. (E.Smislovs u.c.); 15-Mai, 1 dzied izcirtumā Užavas apkārtnē, Ventspils n. (N.Zeidaks); 22-Mai, 1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons), >5 Ziemupē, Dienvidkurzemes n. (C.McQuillan, Ed.O`Hara).X
Ģirlicis
(Serinus serinus)
06-Apr, 1 dzied Viesturdārzā, Rīga (K.Funts); 11-Apr, 1 dzied Brasā, Rīga (I.Brediks); 16-Apr, 1 migrācijā pie Mērsraga bākas, Talsu n., >2 Mērsragā, Talsu n. (K.Millers, I.Grīnerte), 2 Jūrmalciemā, 2 Nīcā, Dienvidkurzemes n. (I.Brediks); <3 Kolkā, Talsu n. (G.Grandāns u.c.).X